คอร์ดเพลง ชวนน้องล่องใต้ แน๊ท ราเชนทร์ feat. กล้วย แสตมป์

  
Text   


INTRO | Am | Am |

 
เด็กใต้สะ
Am 
ตอ 
 
ถึงอยู่ไม่
Em 
หล่อ
 
แต่หน้าไม่ห
F 
ม้อก็แล้ว
C 
กัน
 
รักใครรัก
Am 
จริง.. 
 
ไม่คิดหลอก
Em 
ฟัน
 
ถ่าไม่เชื่อ
F 
ฉัน 
 
ก็ไม่เป็น
C 
ไร

 
อยากให้เธอ
Am 
มอง.. 
 
ให้ถึงในข้า
Em 
งใน
 
ว่าภายในใ
F 
จนั้นมันใส
C 
ซื่อ
 
ไม่เคยหลอกใ
Am 
คร.. 
 
ให้เป็นกระ
Em 
บือ
 
เธอลองจับ
F 
มือแล้วเดินไปด้ว
G 
ยกัน..

 
พี่จะพาน้องล่องใ
C 
ต้ไปเที่ยวทะ
G 
เล
 
นั่งเรือลง
F 
เล 
 
ดำดูปะกา
G 
รัง
 
พี่จะพาน้องตกห
C 
มึกตอนดึกทุก
G 
วัน
 
แล้วมานั่งชม
F 
จันทร์ด้วยกันสอง
G 
คน

 
พี่จะพาน้องไป
C 
แลหนังลุงโน
G 
ราห์
 
เที่ยวงานชัก
F 
พระ 
 
สืบสานประเพ
G 
ณี
 
ไปขอพรไอไ
C 
ข่ 
 
สุขใจวัดเจ
G 
ดีย์
 
ขอให้สองเรา
F 
นี้ได้รักกันตลอด
G 
ไป
 
ว่าออ ว่า
C 
ออ.. 
 
 
G 

INSTRU | Am | Em | F | C |
INSTRU | Am | Em | F | F | E | E |
INSTRU | Am | Am |

 
ว่า อออา ออ
Am 
แอ.. ว่า ออแอ อออา..

 
รักน้องหนัก
Am 
หนา 
 
น้องรักพี่มั่งหม้าย
 
อยากชวนน้องเที่ยวใต้ มีแต่ของดีๆ  
 
 
ไหว้พระธาตุนครศรีฯ หลบมาจันดี
 
 
กราบพ่อท่านคล้าย
 
 
พอหวันบ่ายๆ ไปน้ำตกกรุงชิง  
 
 
พี่รักใครรักจริง อ่ะไปหม้าย ไปหม้าย..
 

 
พี่จะพาน้องล่องใ
C 
ต้ไปเที่ยวทะ
G 
เล
 
นั่งเรือลง
F 
เล 
 
ดำดูปะกา
G 
รัง
 
พี่จะพาน้องตกห
C 
มึกตอนดึกทุก
G 
วัน
 
แล้วมานั่งชม
F 
จันทร์ด้วยกันสอง
G 
คน

 
พี่จะพาน้องไป
C 
แลหนังลุงโน
G 
ราห์
 
เที่ยวงานชัก
F 
พระ 
 
สืบสานประเพ
G 
ณี
 
ไปขอพรไอไ
C 
ข่ 
 
สุขใจวัดเจ
G 
ดีย์
 
ขอให้สองเรา
F 
นี้ได้รักกันตลอด
G 
ไป
 
ว่าออ ว่า
C 
ออ.. 
 
 
G 

 
พี่จะพาน้องล่องใ
C 
ต้ไปเที่ยวทะ
G 
เล
 
นั่งเรือลง
F 
เล 
 
ดำดูปะกา
G 
รัง
 
พี่จะพาน้องตกห
C 
มึกตอนดึกทุก
G 
วัน
 
แล้วมานั่งชม
F 
จันทร์ด้วยกันสอง
G 
คน

 
พี่จะพาน้องไป
C 
แลหนังลุงโน
G 
ราห์
 
เที่ยวงานชัก
F 
พระ 
 
สืบสานประเพ
G 
ณี
 
ไปขอพรไอไ
C 
ข่ 
 
สุขใจวัดเจ
G 
ดีย์
 
ขอให้สองเรา
F 
นี้ได้รักกันตลอด
G 
ไป
 
ว่าออ ว่า
C 
ออ.. 
 
 
G 

OUTRO | Am | Em | F | C |
OUTRO | Am | Em | F | F | E | E | Am |


เด็กใต้สะตอ ถึงอยู่ไม่หล่อ
แต่หน้าไม่หม้อก็แล้วกัน
รักใครรักจริง.. ไม่คิดหลอกฟัน
ถ่าไม่เชื่อฉัน ก็ไม่เป็นไร

อยากให้เธอมอง.. ให้ถึงในข้างใน
ว่าภายในใจนั้นมันใสซื่อ
ไม่เคยหลอกใคร.. ให้เป็นกระบือ
เธอลองจับมือแล้วเดินไปด้วยกัน..

พี่จะพาน้องล่องใต้ไปเที่ยวทะเล
นั่งเรือลงเล ดำดูปะการัง
พี่จะพาน้องตกหมึกตอนดึกทุกวัน
แล้วมานั่งชมจันทร์ด้วยกันสองคน

พี่จะพาน้องไปแลหนังลุงโนราห์
เที่ยวงานชักพระ สืบสานประเพณี
ไปขอพรไอไข่ สุขใจวัดเจดีย์
ขอให้สองเรานี้ได้รักกันตลอดไป
ว่าออ ว่าออ..

( ดนตรี )

ว่า อออา ออแอ.. ว่า ออแอ อออา..

รักน้องหนักหนา น้องรักพี่มั่งหม้าย
อยากชวนน้องเที่ยวใต้ มีแต่ของดีๆ
ไหว้พระธาตุนครศรีฯหลบมาจันดี
กราบพ่อท่านคล้าย
พอหวันบ่ายๆไปน้ำตกกรุงชิง
พี่รักใครรักจริง อ่ะไปหม้าย ไปหม้าย..

พี่จะพาน้องล่องใต้ไปเที่ยวทะเล
นั่งเรือลงเล ดำดูปะการัง
พี่จะพาน้องตกหมึกตอนดึกทุกวัน
แล้วมานั่งชมจันทร์ด้วยกันสองคน

พี่จะพาน้องไปแลหนังลุงโนราห์
เที่ยวงานชักพระ สืบสานประเพณี
ไปขอพรไอไข่ สุขใจวัดเจดีย์
ขอให้สองเรานี้ได้รักกันตลอดไป
ว่าออ ว่าออ..

พี่จะพาน้องล่องใต้ไปเที่ยวทะเล
นั่งเรือลงเล ดำดูปะการัง
พี่จะพาน้องตกหมึกตอนดึกทุกวัน
แล้วมานั่งชมจันทร์ด้วยกันสองคน

พี่จะพาน้องไปแลหนังลุงโนราห์
เที่ยวงานชักพระ สืบสานประเพณี
ไปขอพรไอไข่ สุขใจวัดเจดีย์
ขอให้สองเรานี้ได้รักกันตลอดไป
ว่าออ ว่าออ..

มิวสิควิดีโอ ชวนน้องล่องใต้ แน๊ท ราเชนทร์ feat. กล้วย แสตมป์

เพลง : ชวนน้องล่องใต้
ศิลปิน : แน๊ท ราเชนทร์ feat. กล้วย แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม๊ก โฟล์คซอง
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานแสดง : 062-5656982
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend