คอร์ดเพลง ขวางทางปืน Only Monday

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Em | Em | Em | Em |
INTRO | Em | Em | Em | Em |
INTRO | Em | Em | Em | Em |
INTRO | C | C | A | B |

Em 
ฉันย่างกรายเข้า
G 
มาในที่แสน
A 
อันตราย 
 
 
C 
 
D 
Em 
เข้าชนพวกศัต
G 
รูเดนอธรรมอย่างไม่ก
A 
ลัวตาย 
 
 
C 
 
D 
Em 
แม้ต้องแลกด้วย
G 
ชีวิตฉัน 
 
เพื่อค
A 
วามเป็นธรรมก็จะ
C 
พลีให้ 
 
 
D 
 
เพราะ
C 
ภารกิจเหนือ
D 
สิ่งอื่นใด 
 
ก็ไม่เค
Em 
ยกลัว

 
ถ้า
C 
พูดแล้วยังไม่ฟัง 
 
อย่า
D 
หาว่ายังไม่เตือน
 
Bm 
ะท้าชนให้สะเทือนจน
Em 
ชั้นฟ้า
A 
ตายไม่ตายไม่ว่า
 
แต่พื้นแผ่นดินอย่าคิดจะ
B7 
มารุกรานทำลาย

 
จะ
Em 
พุ่งเข้าอย่างไม่ถ
G 
อย 
 
บุกอย่างไม่ถ
A 
อย
 
จะเอาตัวเข้าขวางท
C 
างปืน 
 
 
D 
Em 
ขอที่จะหยัด
G 
ยืนเข้าฝ่าดง
A 
ปืน
 
ดงกระสุนอย่างไม่ก
C 
ลัวตาย 
 
 
D 
 
ไม่ว่าหน้าไ
C 
หนก็เชิญเข้ามาทะ
D 
ลุทะลวงเข้ามา
 
Bm 
ะท้าชนก็เข้ามาขอ
Em 
สู้ตาย 
 
 
G 
 
ก็ไม่ถ
A 
อยไม่ยอมจะสู้จนสุด
B7 
ใจจะขวางทางปืน

INSTRU | Em | D | C | B7 | ( 4 Times )
INSTRU | B7 | B7 |

 
ถ้า
C 
พูดแล้วยังไม่ฟัง 
 
อย่า
D 
หาว่ายังไม่เตือน
 
Bm 
ะท้าชนให้สะเทือนจน
Em 
ชั้นฟ้า
A 
ตายไม่ตายไม่ว่า
 
แต่พื้นแผ่นดินอย่าคิดจะ
B7 
มารุกรานทำลาย

 
จะ
Em 
พุ่งเข้าอย่างไม่ถ
G 
อย 
 
บุกอย่างไม่ถ
A 
อย
 
จะเอาตัวเข้าขวางท
C 
างปืน 
 
 
D 
Em 
ขอที่จะหยัด
G 
ยืนเข้าฝ่าดง
A 
ปืน
 
ดงกระสุนอย่างไม่ก
C 
ลัวตาย 
 
 
D 
 
ไม่ว่าหน้าไ
C 
หนก็เชิญเข้ามาทะ
D 
ลุทะลวงเข้ามา
 
Bm 
ะท้าชนก็เข้ามาขอ
Em 
สู้ตาย 
 
 
G 
 
ก็ไม่ถ
A 
อยไม่ยอมจะสู้จนสุด
B7 
ใจจะขวางทางปืน
 
( จะขวางทางปืน.. )
 

OUTRO | Em | Em | Em | Em |
OUTRO | Em | Em | Em | Em |
OUTRO | C | C | A | B | Em |
 
( จะขวางทางปืน.. )
 


ฉันย่างกรายเข้ามาในที่แสนอันตราย
เข้าชนพวกศัตรูเดนอธรรมอย่างไม่กลัวตาย
แม้ต้องแลกด้วยชีวิตฉัน เพื่อความเป็นธรรมก็จะพลีให้
เพราะภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด ก็ไม่เคยกลัว

ถ้าพูดแล้วยังไม่ฟัง อย่าหาว่ายังไม่เตือน
จะท้าชนให้สะเทือนจนชั้นฟ้า
ตายไม่ตายไม่ว่า
แต่พื้นแผ่นดินอย่าคิดจะมารุกรานทำลาย

จะพุ่งเข้าอย่างไม่ถอย บุกอย่างไม่ถอย
จะเอาตัวเข้าขวางทางปืน
ขอที่จะหยัดยืนเข้าฝ่าดงปืน
ดงกระสุนอย่างไม่กลัวตาย
ไม่ว่าหน้าไหนก็เชิญเข้ามาทะลุทะลวงเข้ามา
จะท้าชนก็เข้ามาขอสู้ตาย
ก็ไม่ถอยไม่ยอมจะสู้จนสุดใจจะขวางทางปืน

( ดนตรี )

ถ้าพูดแล้วยังไม่ฟัง อย่าหาว่ายังไม่เตือน
จะท้าชนให้สะเทือนจนชั้นฟ้า
ตายไม่ตายไม่ว่า
แต่พื้นแผ่นดินอย่าคิดจะมารุกรานทำลาย

จะพุ่งเข้าอย่างไม่ถอย บุกอย่างไม่ถอย
จะเอาตัวเข้าขวางทางปืน
ขอที่จะหยัดยืนเข้าฝ่าดงปืน
ดงกระสุนอย่างไม่กลัวตาย
ไม่ว่าหน้าไหนก็เชิญเข้ามาทะลุทะลวงเข้ามา
จะท้าชนก็เข้ามาขอสู้ตาย
ก็ไม่ถอยไม่ยอมจะสู้จนสุดใจจะขวางทางปืน
( จะขวางทางปืน.. )

( จะขวางทางปืน.. )

มิวสิควิดีโอ ขวางทางปืน Only Monday

เพลง : ขวางทางปืน
ศิลปิน : Only Monday
เนื้อร้อง/ทำนอง : Teepakorn Kumsuree,Katawut Khumthong
เรียบเรียง : Only Monday
ติดต่องานศิลปิน : 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend