คอร์ดเพลง สองมาตรฐาน – Only Monday

  
Text   

คอร์ดเพลง : สองมาตรฐาน Only Monday

คอร์ดเพลง สองมาตรฐาน - Only Monday

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Cm, D, Eb, Gm


INTRO | Gm | Cm | Eb | D | ( 5 Times )

Gm 
คิดฉันคิดว่ามันไม่
Cm 
ถูกเท่าไหร่
 
กับการที่
Eb 
ฉันถูกมองว่าเป็น
D 
คนที่ไม่ดี
Gm 
คิดฉันคิดว่ามันไม่
Cm 
ถูกเท่าไหร่
 
กับการที่
Eb 
เขาก็ทำอย่างฉัน
 
แต่เธอกลับม
D 
องว่าเขาดี

Gm 
ฉันไม่ต้องการให้
Cm 
ใครมามองว่าฉันพิเศษ
 
แต่
Eb 
ฉันแค่ต้องการคำ
D 
พูดที่มันดู
Cm 
มีเหตุผล จากทุกคน ว่าทุกคน
 
ทำไมต้องม
D 
องว่าฉันเป็นคนแบบนั้น

INSTRU | Gm | Cm | Eb | D | ( 2 Times )

Gm 
คิดฉันคิดว่ามันไม่
Cm 
ถูกเท่าไหร่
 
กับการที่
Eb 
ฉันถูกมอง
 
จากใครต่อใ
D 
ครว่าฉันร้าย
Gm 
คิดฉันคิดว่ามันไม่
Cm 
ถูกเท่าไหร่
 
กับการที่
Eb 
ฉันก็ทำอย่างเขา
 
แต่เธอกลับม
D 
องว่าวุ่นวาย

Gm 
ฉันไม่ต้องการให้
Cm 
ใครมามองว่าฉันพิเศษ
 
แต่
Eb 
ฉันแค่ต้องการคำ
D 
พูดที่มันดู
Cm 
มีเหตุผล จากทุกคน ว่าทุกคน
 
ทำไมต้องม
D 
องว่าฉันเป็นคนแบบนั้น

Gm 
หยุดทำร้ายหั
Cm 
วใจของใคร
 
จาก
Eb 
มาตรฐานของเ
D 
ธอ
Gm 
หยุดได้แล้วการ
Cm 
จ้องทำลาย
 
คน
Eb 
ที่ไม่มีความห
D 
มาย
 
ถึงแม้ว่าดีเท่า
Cm 
ไหร่
 
ถึงเเม้ว่าจะใส่
D 
ใจเธอแค่ไหน
 
แต่
Gm 
เธอไม่เคยเห็นเ
Cm 
ลย
 
เธอไม่
Eb 
เคย 
 
เธอไม่เคย
 
จะมองว่า
D 
ฉันเท่ามาตรฐานของเธอ

INSTRU | Gm | Gm | Gm | Gm | ( 2 Times )
INSTRU | Cm | D | Gm | F | ( 2 Times )
INSTRU | Cm | D | Gm | Cm | Eb | D |
INSTRU | Gm | Cm | Eb | D | ( 4 Times )

Gm 
หยุดทำร้ายหั
Cm 
วใจของใคร
 
จาก
Eb 
มาตรฐานของเ
D 
ธอ
Gm 
หยุดได้แล้วการ
Cm 
จ้องทำลาย
 
คน
Eb 
ที่ไม่มีความห
D 
มาย
 
ถึงแม้ว่าดีเท่า
Cm 
ไหร่
 
ถึงเเม้ว่าจะใส่
D 
ใจเธอแค่ไหน
 
แต่
Gm 
เธอไม่เคยเห็นเ
Cm 
ลย
 
เธอไม่
Eb 
เคย 
 
เธอไม่เคย
 
จะมองว่า
D 
ฉันเท่ามาตรฐานของเธอ

OUTRO | Gm | Cm | Eb | D |
OUTRO | Gm | Cm | Eb | D |
OUTRO | Gm | Gm | Gm | Gm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สองมาตรฐาน


คิดฉันคิดว่ามันไม่ถูกเท่าไหร่
กับการที่ฉันถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่ดี
คิดฉันคิดว่ามันไม่ถูกเท่าไหร่
กับการที่เขาก็ทำอย่างฉัน
แต่เธอกลับมองว่าเขาดี

ฉันไม่ต้องการให้ใครมามองว่าฉันพิเศษ
แต่ฉันแค่ต้องการคำพูดที่มันดู
มีเหตุผล จากทุกคน ว่าทุกคน
ทำไมต้องมองว่าฉันเป็นคนแบบนั้น

( ดนตรี )

คิดฉันคิดว่ามันไม่ถูกเท่าไหร่
กับการที่ฉันถูกมอง
จากใครต่อใครว่าฉันร้าย
คิดฉันคิดว่ามันไม่ถูกเท่าไหร่
กับการที่ฉันก็ทำอย่างเขา
แต่เธอกลับมองว่าวุ่นวาย

ฉันไม่ต้องการให้ใครมามองว่าฉันพิเศษ
แต่ฉันแค่ต้องการคำพูดที่มันดู
มีเหตุผล จากทุกคน ว่าทุกคน
ทำไมต้องมองว่าฉันเป็นคนแบบนั้น

หยุดทำร้ายหัวใจของใคร
จากมาตรฐานของเธอ
หยุดได้แล้วการจ้องทำลาย
คนที่ไม่มีความหมาย
ถึงแม้ว่าดีเท่าไหร่
ถึงเเม้ว่าจะใส่ใจเธอแค่ไหน
แต่เธอไม่เคยเห็นเลย
เธอไม่เคย เธอไม่เคย
จะมองว่าฉันเท่ามาตรฐานของเธอ

( ดนตรี )

หยุดทำร้ายหัวใจของใคร
จากมาตรฐานของเธอ
หยุดได้แล้วการจ้องทำลาย
คนที่ไม่มีความหมาย
ถึงแม้ว่าดีเท่าไหร่
ถึงเเม้ว่าจะใส่ใจเธอแค่ไหน
แต่เธอไม่เคยเห็นเลย
เธอไม่เคย เธอไม่เคย
จะมองว่าฉันเท่ามาตรฐานของเธอ..

มิวสิควิดีโอ สองมาตรฐาน Only Monday

เพลง สองมาตรฐาน
ศิลปิน : Only Monday
Lyrics/Music by Teepakorn Kumsuree
Arranged by Only Monday
ติดต่องานจ้าง 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend