คอร์ดเพลง ได้แต่นึกถึง Only Monday

  
Text   
คอร์ดเพลง ได้แต่นึกถึง Only Monday

คอร์ด :

ศิลปิน : Only Monday

เนื้อร้อง : Teepakorn Kumsuree

คอร์ดในเพลง : G,Bm,Em,Dm,C,D


Capo #1

G 
ดูแววต
Bm 
าก็รู้เธอมีอ
Em 
ะไร
 
Dm 
ต่ฉันคงไ
G 
ม่อ่า
C 
นใจ 
 
เธอได้เหมือนเดิม
 
G 
ป็นแววตา
Bm 
ที่ฉันเคยสั
Em 
มผัส
 
Dm 
ต่ฉันคง
G 
ไม่อาจ
C 
ทำ 
 
Bm 
ห้มันเป็นเหมือ
Am 
นเดิม
D 

 
เราทั้ง
C 
สองจากกันเมื่อวันที่ต้อ
Bm 
งลา 
 
(ที่ต้องลา)
 
เมื่อ
Am 
ชีวิตเดินมาถึงปล
D 
ายทางสุดท้
G 
าย 
 
(โว้โวโฮ้)
G7 
ต่างคนต่างเ
C 
สียใจ 
 
(เสียใจ)
 
เมื่อเราต้อง
Bm 
ไกลกัน
Em 
จากวัน
Am 
นั้นวันนี้ฉันยังไม่อาจ
D 
ลืม

G 
ได้แ
Bm 
ต่นึกถึงอ
Em 
ดีต 
 
 
Dm 
ที่ฉันเคย
G 
มีเธอ
C 
อยู่
Bm 
แต่ก็ 
 
 
Am 
รู้เธอคงไม่ย้
D 
อนมา
 
มีแค่
G 
ฉัน
Bm 
ที่นึกถึงอ
Em 
ดีต 
 
 
Dm 
และเสีย
G 
น้ำต
C 
าให้กับ
Bm 
มัน
 
เพรา
Am 
ะฉันไม่เคยจะ
D 
ลืมมันได้เลย

INSTRU | G | Bm | Em | Dm G |
INSTRU | C | Bm | Am | D |

 
เมื่อ
G 
วันเวลาเปลี่ย
Bm 
นผันฉันต้องเข้
Em 
าใจ
 
ว่
Dm 
าฉันคงไ
G 
ม่กลับไ
C 
ป 
 
 
Bm 
เป็นดังเหมือ
Am 
นเดิม
D 
 
มัน
G 
ทำให้เราเรี
Bm 
ยนรู้ในการเริ่ม
Em 
ใหม่
 
และ
Dm 
การที่
G 
ต้องเสี
C 
ยใ
Bm 
จ 
 
ที่ต้องลื
Am 
มเธอ
D 

 
เราทั้ง
C 
สองจากกันเมื่อวันที่ต้อ
Bm 
งลา 
 
(ที่ต้องลา)
 
เมื่อ
Am 
ชีวิตเดินมาถึงปล
D 
ายทางสุดท้
G 
าย 
 
(โว้โวโฮ้)
G7 
ต่างคนต่างเ
C 
สียใจ 
 
(เสียใจ)
 
เมื่อเราต้อง
Bm 
ไกลกัน
Em 
จากวัน
Am 
นั้นวันนี้ฉันยังไม่อาจ
D 
ลืม

G 
ได้แ
Bm 
ต่นึกถึงอ
Em 
ดีต 
 
 
Dm 
ที่ฉันเคย
G 
มีเธอ
C 
อยู่
Bm 
แต่ก็ 
 
 
Am 
รู้เธอคงไม่ย้
D 
อนมา
 
มีแค่
G 
ฉัน
Bm 
ที่นึกถึงอ
Em 
ดีต 
 
 
Dm 
และเสีย
G 
น้ำต
C 
าให้กับ
Bm 
มัน
 
เพรา
Am 
ะฉันไม่เคยจะ
D 
ลืมมันได้เลย

INSTRU | Em | A | C | D | D |
INSTRU | G | Bm | Em | Dm G |
INSTRU | C | Bm | Am | D |
INSTRU | G | Bm | Em | Dm G |
INSTRU | C | Bm | Am | D |

G 
ได้แ
Bm 
ต่นึกถึงอ
Em 
ดีต 
 
 
Dm 
ที่ฉันเคย
G 
มีเธ
C 
ออยู่
Bm 
แต่ก็ 
 
 
Am 
รู้

G# 
ได้แ
Cm 
ต่นึกถึงอ
Fm 
ดีต 
 
 
Ebm 
ที่ฉันเค
G# 
ยมีเธอ
C# 
อยู่
Cm 
แต่ก็ 
 
 
Bbm 
รู้เธอคงไม่ย้อ
Eb 
นมา
 
มีแค่
G# 
ฉัน
Cm 
ที่นึกถึงอ
Fm 
ดีต
Ebm 
และเสี
G# 
ยน้ำต
C#m 
า 
 
ให้กับ
Cm 
มัน
 
เพรา
Bbm 
ะฉันไม่เคยจะ
Eb 
ลืมเธอได้เลย

INSTRU | G# | Cm | Fm | Ebm G# |
INSTRU | C# | Cm | Bbm | Eb |
INSTRU | G# | Cm | Fm | Ebm G# |
INSTRU | C# | Cm | Bbm | Eb |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ได้แต่นึกถึง


มิวสิควิดีโอ ได้แต่นึกถึง Only Monday

คอร์ดเพลง ได้แต่นึกถึง
ศิลปิน : Only Monday
Arranged : Only Monday
ติดต่องานจ้าง :086-669-6099
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend