คอร์ดเพลง เต็มคาราเบล เก่ง ธชย

  
Text   


 
จะเติม
Bm 
รักของเรา 
 
ให้เต็มคาราเบล
 
ถ้าคิด
E 
ถึงแค่บอกมา 
 
จะไปหาเธออย่างเร็ว
C#m 
เต็มคาราเบล เต็มคาราเบล โ
F#m 
ฮ..

Bm 
มีบางครั้ง 
 
ที่เธอนั้นแอบไปน้อยใจ
E 
มีบางครั้ง 
 
ที่เธอคิดว่าไม่เหลือใคร
C#m 
มีบางครั้ง 
 
ที่มองว่าฉันไม่เอาไหน
 
และก็
F#m 
มีบางครั้ง 
 
ที่คิดว่าฉันไม่สนใจ

 
แต่
Bm 
จริงๆ 
 
ฉันยังรัก
 
ยัง take care เธอเหมือนเดิม
 
 
อาจจะเพ
E 
ราะว่างานเยอะ 
 
ทำให้ดูเหมือนหมางเมิน
 
ไม่ได้ใ
C#m 
ห้ความรัก 
 
ความใส่ใจเธอเท่าเดิม
 
ตั้งแต่
F#m 
วินาทีนี้ 
 
ฉันจะให้เธอเพิ่มเติม

 
  เย้..  
Bm 
เย.. 
 
เย้..
 
  ฉันไม่ได้อยากเป็น Bad B
E 
oy Oh Baby
C#m 
  ฉันก็ยังคงเป็น Good  
F#m 
Boy 
 
สำหรับเธอ
Bm 
  ฉันไม่ได้อยากเป็น Sad B
E 
oy 
 
โอว
 
  ที่ต้องเสียเธ
C#m 
อไป 
 
อ้างว้างไม่มีใคร
 
  ขาดเธอคงไม่
F#m 
ไหว เย้ เย

 
จะเติม
Bm 
รักของเรา 
 
ให้เต็มคาราเบล
 
ถ้าคิด
E 
ถึงแค่บอกมา 
 
จะไปหาเธออย่างเร็ว
C#m 
โอบกอดเธอจนเช้า 
 
ห่มผ้าให้เธอยามหนาว
 
ถ้า
F#m 
ฉันได้เป็นเจ้าบ่าว 
 
จะยกให้เธอเป็นเจ้าสาว

 
จะสวมแ
Bm 
หวนให้เธอ 
 
ตรงนิ้วนางข้างซ้าย
 
ไม่คลาย
E 
รักจากเธอ 
 
ต่อให้โลกนี้จะสลาย
 
ให้
C#m 
เธอเป็นคนสุดท้าย ไม่ทำให้เธอ So Cry
F#m 
ที่รัก On my mind มีกันและกันไปจนวันตาย

INSTRU | Bm | E | C#m | F#m |

Bm 
เขียนเพลงนี้ 
 
มอบให้เธอนะคนดี
 
ใส่ทำน
E 
องคล้องคำ 
 
กับความรู้สึกที่ฉันมี
 
อาจไม่เ
C#m 
พราะไม่ซึ้ง 
 
เพราะไม่ใช่นักกวี
 
แต่ทุก
F#m 
คำกลั่นมาจากใจ 
 
เรียบเรียงจนเป็นเพลงนี้
 

 
ปรา
Bm 
ถนาสิ่งใด 
 
เพียงแค่เธอบอกมา
 
ต่อให้เ
E 
ป็นดวงจันทรา ดวงดารา บนฟากฟ้า
 
จะบุก
C#m 
น้ำลุยไฟ 
 
ไกลแค่ไหนจะตามหา
 
มาให้
F#m 
เธอ ตามต้องการ ดั่งที่ใจปราถนา

 
  เย้..  
Bm 
เย.. 
 
เย้..
 
  ฉันไม่ได้อยากเป็น Bad B
E 
oy Oh Baby
C#m 
  ฉันก็ยังคงเป็น Good  
F#m 
Boy 
 
สำหรับเธอ
Bm 
  ฉันไม่ได้อยากเป็น Sad B
E 
oy 
 
โอว
 
  ที่ต้องเสียเธ
C#m 
อไป 
 
อ้างว้างไม่มีใคร
 
  ขาดเธอคงไม่
F#m 
ไหว เย้ เย

 
จะเติม
Bm 
รักของเรา 
 
ให้เต็มคาราเบล
 
ถ้าคิด
E 
ถึงแค่บอกมา 
 
จะไปหาเธออย่างเร็ว
C#m 
โอบกอดเธอจนเช้า 
 
ห่มผ้าให้เธอยามหนาว
 
ถ้า
F#m 
ฉันได้เป็นเจ้าบ่าว 
 
จะยกให้เธอเป็นเจ้าสาว

 
จะสวมแ
Bm 
หวนให้เธอ 
 
ตรงนิ้วนางข้างซ้าย
 
ไม่คลาย
E 
รักจากเธอ 
 
ต่อให้โลกนี้จะสลาย
 
ให้
C#m 
เธอเป็นคนสุดท้าย ไม่ทำให้เธอ So Cry
F#m 
ที่รัก On my mind มีกันและกันไปจนวันตาย

INSTRU | Bm | E | C#m | F#m |

 
จะเติม
Bm 
รักของเรา 
 
ให้เต็มคาราเบล
 
ถ้าคิด
E 
ถึงแค่บอกมา 
 
จะไปหาเธออย่างเร็ว
C#m 
โอบกอดเธอจนเช้า 
 
ห่มผ้าให้เธอยามหนาว
 
ถ้า
F#m 
ฉันได้เป็นเจ้าบ่าว 
 
จะยกให้เธอเป็นเจ้าสาว

 
จะสวมแ
Bm 
หวนให้เธอ 
 
ตรงนิ้วนางข้างซ้าย
 
ไม่คลาย
E 
รักจากเธอ 
 
ต่อให้โลกนี้จะสลาย
 
ให้
C#m 
เธอเป็นคนสุดท้าย ไม่ทำให้เธอ So Cry
F#m 
ที่รัก On my mind

 
มีกันและกันไปจนวัน
Bm 
ตาย.. 
 
 
E 
C#m 
เต็มคาราเบล เต็มคาราเบล  
F#m 
โฮ..

OUTRO | Bm |


จะเติมรักของเรา ให้เต็มคาราเบล
ถ้าคิดถึงแค่บอกมา จะไปหาเธออย่างเร็ว
เต็มคาราเบล เต็มคาราเบล โฮ..

มีบางครั้ง ที่เธอนั้นแอบไปน้อยใจ
มีบางครั้ง ที่เธอคิดว่าไม่เหลือใคร
มีบางครั้ง ที่มองว่าฉันไม่เอาไหน
และก็มีบางครั้ง ที่คิดว่าฉันไม่สนใจ

แต่จริงๆ ฉันยังรัก
ยัง take care เธอเหมือนเดิม
อาจจะเพราะว่างานเยอะ ทำให้ดูเหมือนหมางเมิน
ไม่ได้ให้ความรัก ความใส่ใจเธอเท่าเดิม
ตั้งแต่วินาทีนี้ ฉันจะให้เธอเพิ่มเติม

เย้.. เย.. เย้..
ฉันไม่ได้อยากเป็น Bad Boy Oh Baby
ฉันก็ยังคงเป็น Good Boy สำหรับเธอ
ฉันไม่ได้อยากเป็น Sad Boy โอว
ที่ต้องเสียเธอไป อ้างว้างไม่มีใคร
ขาดเธอคงไม่ไหว เย้ เย

จะเติมรักของเรา ให้เต็มคาราเบล
ถ้าคิดถึงแค่บอกมา จะไปหาเธออย่างเร็ว
โอบกอดเธอจนเช้า ห่มผ้าให้เธอยามหนาว
ถ้าฉันได้เป็นเจ้าบ่าว จะยกให้เธอเป็นเจ้าสาว

จะสวมแหวนให้เธอ ตรงนิ้วนางข้างซ้าย
ไม่คลายรักจากเธอ ต่อให้โลกนี้จะสลาย
ให้เธอเป็นคนสุดท้าย ไม่ทำให้เธอ So Cry
ที่รัก On my mind มีกันและกันไปจนวันตาย

ดนตรี

เขียนเพลงนี้ มอบให้เธอนะคนดี
ใส่ทำนองคล้องคำ กับความรู้สึกที่ฉันมี
อาจไม่เพราะไม่ซึ้ง เพราะไม่ใช่นักกวี
แต่ทุกคำกลั่นมาจากใจ เรียบเรียงจนเป็นเพลงนี้

ปราถนาสิ่งใด เพียงแค่เธอบอกมา
ต่อให้เป็นดวงจันทรา ดวงดารา บนฟากฟ้า
จะบุกน้ำลุยไฟ ไกลแค่ไหนจะตามหา
มาให้เธอ ตามต้องการ ดั่งที่ใจปราถนา

เย้.. เย.. เย้..
ฉันไม่ได้อยากเป็น Bad Boy Oh Baby
ฉันก็ยังคงเป็น Good Boy สำหรับเธอ
ฉันไม่ได้อยากเป็น Sad Boy โอว
ที่ต้องเสียเธอไป อ้างว้างไม่มีใคร
ขาดเธอคงไม่ไหว เย้ เย

จะเติมรักของเรา ให้เต็มคาราเบล
ถ้าคิดถึงแค่บอกมา จะไปหาเธออย่างเร็ว
โอบกอดเธอจนเช้า ห่มผ้าให้เธอยามหนาว
ถ้าฉันได้เป็นเจ้าบ่าว จะยกให้เธอเป็นเจ้าสาว

จะสวมแหวนให้เธอ ตรงนิ้วนางข้างซ้าย
ไม่คลายรักจากเธอ ต่อให้โลกนี้จะสลาย
ให้เธอเป็นคนสุดท้าย ไม่ทำให้เธอ So Cry
ที่รัก On my mind มีกันและกันไปจนวันตาย

ดนตรี

จะเติมรักของเรา ให้เต็มคาราเบล
ถ้าคิดถึงแค่บอกมา จะไปหาเธออย่างเร็ว
โอบกอดเธอจนเช้า ห่มผ้าให้เธอยามหนาว
ถ้าฉันได้เป็นเจ้าบ่าว จะยกให้เธอเป็นเจ้าสาว

จะสวมแหวนให้เธอ ตรงนิ้วนางข้างซ้าย
ไม่คลายรักจากเธอ ต่อให้โลกนี้จะสลาย
ให้เธอเป็นคนสุดท้าย ไม่ทำให้เธอ So Cry
ที่รัก On my mind

มีกันและกันไปจนวันตาย..
เต็มคาราเบล เต็มคาราเบล โฮ..

มิวสิควิดีโอ เต็มคาราเบล เก่ง ธชย

เพลง : เต็มคาราเบล
ศิลปิน : เก่ง ธชย
เนื้อร้อง/ทำนอง : Sgot Tatas
เรียบเรียง : Phubet Pensook
ติดต่องานแสดง : 0944654246
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend