คอร์ดเพลง น้ำตาทศกัณฐ์ (พอเป็นคนดีก็โดนทำร้าย) – เก่ง ธชย

  
Text   

INTRO | Bb | Am | Gm C | F |

 
พอเป็นคนดี
Bb 
 หัวใจดวงนี้ก็โดนทำร้า
Am 
 
พอเป็นตัวร้า
Gm 
ย 
 
ผู้คนมากมา
ยบอกว่าฉัน
เลว
 
ทุก ๆ ควา
Bb 
มทรงจำความรักฉันพังแหลกเหล
Am 
 
ที่บอกฉันเล
Gm 
ว 
 
แล้วควรทำไง
ช่วยบอกฉัน
ที

 
เป็นคนดี
Bb 
 ก็โดนเขาทิ้ง
 
เป็นคนเล
Am 
ว 
 
ก็โดนเขาด่า
 
ให้เป็นอะไ
Gm 
ร 
 
ก็ช่วยบอกมา
 
หรือทำยังไง
 ก็ไม่เข้าตา

 
ต่อให้ฉัน
Bb 
ทำดีมาสิบปี
 
แต่ต้องแย่งเธ
Am 
อมาจากเขาอยู่ดี
 
ตัวเอกสมหวั
Gm 
งแค่ในละครเจ็ดสี
 
เรื่องจริงจะได้เธ
อ 
 
ต้องเป็นตัวร้ายอยู่ดี

 
พอเป็นคนดี
Bb 
 หัวใจดวงนี้ก็โดนทำร้า
Am 
 
พอเป็นตัวร้า
Gm 
ย 
 
ผู้คนมากมา
ยบอกว่าฉัน
เลว
 
ทุก ๆ ควา
Bb 
มทรงจำความรักฉันพังแหลกเหล
Am 
 
ที่บอกฉันเล
Gm 
ว 
 
แล้วควรทำไง
ช่วยบอกฉัน
ที

 
เป็นคนดี
Bb 
แล้วได้อะไร 
 
ทำดีแล้วได้อะไร
 
รักเธ
Am 
อแล้วได้อะไร 
 
สุดท้ายแล้วเธอก็ไป..
Gm 
 
ต้องเป็นคนเลวใช่ไหม อย่างที่ใค
รบอกไว้
 
รับบทให้เป็นตัวร้าย…
 

Bb 
ต้องแย่งชิงเธอจากเขา
 
ทั้งที่ใจรู้
Am 
ว่าเธอนั้นเป็นของเรา
 
ทำดีแทบตาย
Gm 
ยังไงก็กลายเป็นของเก่า
 
รักที่เคยเป็นสีชมพู
 วันนี้กลับกลายเป็นสีเทา

 
พอเป็นคนดี
Bb 
 หัวใจดวงนี้ก็โดนทำร้า
Am 
 
พอเป็นตัวร้า
Gm 
ย 
 
ผู้คนมากมา
ยบอกว่าฉัน
เลว
 
ทุก ๆ ควา
Bb 
มทรงจำความรักฉันพังแหลกเหล
Am 
 
ที่บอกฉันเล
Gm 
ว 
 
แล้วควรทำไง
ช่วยบอกฉัน
ที

 
พอเป็นคนดี
Bb 
 หัวใจดวงนี้ก็โดนทำร้า
Am 
 
พอเป็นตัวร้า
Gm 
ย 
 
ผู้คนมากมา
ยบอกว่าฉัน
เลว
 
ทุก ๆ ควา
Bb 
มทรงจำความรักฉันพังแหลกเหล
Am 
 
ที่บอกฉันเล
Gm 
ว 
 
แล้วควรทำไง
ช่วยบอกฉัน
ที..


พอเป็นคนดี หัวใจดวงนี้ก็โดนทำร้าย
พอเป็นตัวร้าย ผู้คนมากมายบอกว่าฉันเลว
ทุก ๆ ความทรงจำความรักฉันพังแหลกเหลว
ที่บอกฉันเลว แล้วควรทำไงช่วยบอกฉันที

เป็นคนดี ก็โดนเขาทิ้ง
เป็นคนเลว ก็โดนเขาด่า
ให้เป็นอะไร ก็ช่วยบอกมา
หรือทำยังไง ก็ไม่เข้าตา

ต่อให้ฉันทำดีมาสิบปี
แต่ต้องแย่งเธอมาจากเขาอยู่ดี
ตัวเอกสมหวังแค่ในละครเจ็ดสี
เรื่องจริงจะได้เธอ ต้องเป็นตัวร้ายอยู่ดี

พอเป็นคนดี หัวใจดวงนี้ก็โดนทำร้าย
พอเป็นตัวร้าย ผู้คนมากมายบอกว่าฉันเลว
ทุก ๆ ความทรงจำความรักฉันพังแหลกเหลว
ที่บอกฉันเลว แล้วควรทำไงช่วยบอกฉันที

เป็นคนดีแล้วได้อะไร ทำดีแล้วได้อะไร
รักเธอแล้วได้อะไร สุดท้ายแล้วเธอก็ไป..
ต้องเป็นคนเลวใช่ไหม อย่างที่ใครบอกไว้
รับบทให้เป็นตัวร้าย…

ต้องแย่งชิงเธอจากเขา
ทั้งที่ใจรู้ว่าเธอนั้นเป็นของเรา
ทำดีแทบตายยังไงก็กลายเป็นของเก่า
รักที่เคยเป็นสีชมพู วันนี้กลับกลายเป็นสีเทา

พอเป็นคนดี หัวใจดวงนี้ก็โดนทำร้าย
พอเป็นตัวร้าย ผู้คนมากมายบอกว่าฉันเลว
ทุก ๆ ความทรงจำความรักฉันพังแหลกเหลว
ที่บอกฉันเลว แล้วควรทำไงช่วยบอกฉันที

พอเป็นคนดี หัวใจดวงนี้ก็โดนทำร้าย
พอเป็นตัวร้าย ผู้คนมากมายบอกว่าฉันเลว
ทุก ๆ ความทรงจำความรักฉันพังแหลกเหลว
ที่บอกฉันเลว แล้วควรทำไงช่วยบอกฉันที..

มิวสิควิดีโอ น้ำตาทศกัณฐ์ (พอเป็นคนดีก็โดนทำร้าย) เก่ง ธชย

เพลง น้ำตาทศกัณฐ์ (พอเป็นคนดีก็โดนทำร้าย) (คอร์ด)

Original by Sgotti x Maggi
ติดต่องาน : 0944654246, 0816291564
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend