คอร์ดเพลง เครื่องจักร – No Stylist X เก่ง ธชย

  
Text   

คอร์ดเพลง : เครื่องจักร No Stylist X เก่ง ธชย

คอร์ดเพลง เครื่องจักร - No Stylist X เก่ง ธชย

เพลง :

ศิลปิน : No Stylist X เก่ง ธชย

เนื้อร้อง/ทำนอง : No Stylist, Hon-100

คอร์ดทั้งหมด : F,G,Am,Em


INTRO | F | G | Am | Em |

F 
  ถึงแม้ไม่มีใครเห็น
 
  ว่าเธ
G 
อพยายามทุ่มเทมากแค่ไหน
Am 
  ถึงแม้ไม่มี 
 
ใครถาม
 
  ว่าเ
Em 
ธอเหนื่อยบ้างไหม 
 
เมื่อท้อใจ
F 
  แค่รู้ว่ายังมีคนที่เ
G 
ขา 
 
คอยเฝ้ามองเธออยู่
 
  ให้
Am 
เธอโปรดรับรู้ 
 
ว่า
Em 
ยังคงมีแสงสว่าง

INSTRU | Am | Am | Am | Am | ( 2 Times )
INSTRU | F | G | Am | Em |
INSTRU | F | G | Am | Am |

F 
ในวันที่เธอ 
 
ยังต้องเ
G 
ดินตามความฝัน
 
เป็นเหมือนเครื่อ
Am 
งจักร
G 
F 
ในวันที่แสง 
 
ไม่ส่องท
G 
างให้เหมือนทุกครั้ง
 
กับสิ่งที่เ
Am 
ธอนั้นต้องการ
G 

 
เผื่อวันพรุ่ง
F 
นี้ อาจสวยง
G 
าม
 
เฝ้ารอเว
Em 
ลา 
 
ที่แสน
Am 
นาน
F 
ยังไม่ไปไหน 
 
ติดอยู่ในใ
G 
จกับความทรงจำ
 
ยังเหมือนเ
A 
ดิม..

F 
  ถึงแม้ไม่มีใครเห็น
 
  ว่าเธ
G 
อพยายามทุ่มเทมากแค่ไหน
Am 
  ถึงแม้ไม่มี 
 
ใครถาม
 
  ว่าเ
Em 
ธอเหนื่อยบ้างไหม 
 
เมื่อท้อใจ
F 
  แค่รู้ว่ายังมีคนที่เ
G 
ขาคอยเฝ้ามองเธออยู่
 
  ให้
Am 
เธอโปรดรับรู้ 
 
ว่า
Em 
ยังคงมีแสงสว่าง

INSTRU | F | G | Am | Em |
INSTRU | F | G | Am | Em |
INSTRU | F | F | F | Am G |
INSTRU | F | G | F | Am G |

 
เผื่อวันพรุ่ง
F 
นี้ อาจสวยง
G 
าม
 
เฝ้ารอเว
Em 
ลา 
 
ที่แสน
Am 
นาน
F 
ยังไม่ไปไหน 
 
ติดอยู่ในใ
G 
จกับความทรงจำ
 
ยังเหมือนเ
A 
ดิม..

F 
  ถึงแม้ไม่มีใครเห็น
 
  ว่าเธ
G 
อพยายามทุ่มเทมากแค่ไหน
Am 
  ถึงแม้ไม่มี 
 
ใครถาม
 
  ว่าเ
Em 
ธอเหนื่อยบ้างไหม 
 
เมื่อท้อใจ
F 
  แค่รู้ว่ายังมีคนที่เ
G 
ขาคอยเฝ้ามองเธออยู่
 
  ให้
Am 
เธอโปรดรับรู้ 
 
ว่า
Em 
ยังคงมีแสงสว่าง
 
F 
  ถึงแม้ไม่มีใครเห็น
 
  ว่าเธ
G 
อพยายามทุ่มเทมากแค่ไหน
Am 
  ถึงแม้ไม่มี 
 
ใครถาม
 
  ว่าเ
Em 
ธอเหนื่อยบ้างไหม 
 
เมื่อท้อใจ
F 
  แค่รู้ว่ายังมีคนที่เ
G 
ขาคอยเฝ้ามองเธออยู่
 
  ให้
Am 
เธอโปรดรับรู้ 
 
ว่า
Em 
ยังคงมีแสงสว่าง

OUTRO | F | G | Am | Em |
OUTRO | F | G | Am | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เครื่องจักร


ถึงแม้ไม่มีใครเห็น
ว่าเธอพยายามทุ่มเทมากแค่ไหน
ถึงแม้ไม่มี ใครถาม
ว่าเธอเหนื่อยบ้างไหม เมื่อท้อใจ
แค่รู้ว่ายังมีคนที่เขา คอยเฝ้ามองเธออยู่
ให้เธอโปรดรับรู้ ว่ายังคงมีแสงสว่าง

( ดนตรี )

ในวันที่เธอ ยังต้องเดินตามความฝัน
เป็นเหมือนเครื่องจักร
ในวันที่แสง ไม่ส่องทางให้เหมือนทุกครั้ง
กับสิ่งที่เธอนั้นต้องการ

เผื่อวันพรุ่งนี้อาจสวยงาม
เฝ้ารอเวลา ที่แสนนาน
ยังไม่ไปไหน ติดอยู่ในใจกับความทรงจำ
ยังเหมือนเดิม..

ถึงแม้ไม่มีใครเห็น
ว่าเธอพยายามทุ่มเทมากแค่ไหน
ถึงแม้ไม่มี ใครถาม
ว่าเธอเหนื่อยบ้างไหม เมื่อท้อใจ
แค่รู้ว่ายังมีคนที่เขาคอยเฝ้ามองเธออยู่
ให้เธอโปรดรับรู้ ว่ายังคงมีแสงสว่าง

( ดนตรี )

เผื่อวันพรุ่งนี้อาจสวยงาม
เฝ้ารอเวลา ที่แสนนาน
ยังไม่ไปไหน ติดอยู่ในใจกับความทรงจำ
ยังเหมือนเดิม..

ถึงแม้ไม่มีใครเห็น
ว่าเธอพยายามทุ่มเทมากแค่ไหน
ถึงแม้ไม่มี ใครถาม
ว่าเธอเหนื่อยบ้างไหม เมื่อท้อใจ
แค่รู้ว่ายังมีคนที่เขาคอยเฝ้ามองเธออยู่
ให้เธอโปรดรับรู้ ว่ายังคงมีแสงสว่าง

ถึงแม้ไม่มีใครเห็น
ว่าเธอพยายามทุ่มเทมากแค่ไหน
ถึงแม้ไม่มี ใครถาม
ว่าเธอเหนื่อยบ้างไหม เมื่อท้อใจ
แค่รู้ว่ายังมีคนที่เขาคอยเฝ้ามองเธออยู่
ให้เธอโปรดรับรู้ ว่ายังคงมีแสงสว่าง

มิวสิควิดีโอ เครื่องจักร No Stylist X เก่ง ธชย

เพลง เครื่องจักร
ศิลปิน : No Stylist X เก่ง ธชย
Arrangement: No Stylist
ติดต่องานโชว์ : 083-097-8261 / 083-097-8262
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend