คอร์ดเพลง 100 เหตุผล STER (สเตอร์)

  
Text   


INTRO | Dm | G | C |

C 
คนที่เคยมีกันผูกพัน 
 
 
Em 
จริงใจ
Dm 
คนที่เคยห่วงใย 
 
ไม่เคยเ
G 
หินห่าง
C 
วันและคืนที่ดี 
 
กำลังจืด
Em 
จาง
 
เพราะ
Am 
อะไร 
 
วัน
Dm 
นี้เธอ 
 
ต้องการจา
G 
กไป

 
ต้านทานสุ
Em 
ดแรงทำ
E7 
ไป
Am 
อยากให้เธอนั้น
G 
เห็นใจ
 
ขอ
Dm 
ร้องฟังฉันสักห
C 
น่อย 
 
สักครั้งไ
G 
ด้ไหม

 
เธออาจ
Fmaj7 
มีร้อยเหตุผล 
 
ที่เธอจะ
Em7 
ไป
 
แต่ฉันมี
Dm7 
เพียงเหตุผลเ
G 
ดียว 
 
จะให้เ
C 
ธออยู่
 
ฟัง
Fmaj7 
เสียง หัวใจของ
G 
ฉัน 
Em 
แล้วเธออาจจ
Am 
ะรู้
Dm7 
เหตุผลเดียวมี
G 
อยู่ 
 
ก็คือ
C 
รักเธอ

C 
สองมืออ่อน 
 
และล้าจะดึ
Em 
งรั้งไว้
Dm 
หัวใจแตกสลาย 
 
จะวอน
G 
ขอเธอ
C 
ฆ่ากันเถอะคนดี 
 
แต่อย่าเดิน
Em 
หนี ฉัน
Am 
ไป
 
ขาด
Dm 
เธอสักคน 
 
ฉันคงข
G 
าดใจ

 
ต้านทานสุ
Em 
ดแรงทำ
E7 
ไป
Am 
อยากให้เธอนั้น
G 
เห็นใจ
 
ขอ
Dm 
ร้องฟังฉันสักห
C 
น่อย 
 
สักครั้งไ
G 
ด้ไหม

 
เธออาจ
Fmaj7 
มีร้อยเหตุผล 
 
ที่เธอจะ
Em7 
ไป
 
แต่ฉันมี
Dm7 
เพียงเหตุผลเ
G 
ดียว 
 
จะให้เ
C 
ธออยู่
 
ฟัง
Fmaj7 
เสียง หัวใจของ
G 
ฉัน 
Em 
แล้วเธออาจจ
Am 
ะรู้
Dm7 
เหตุผลเดียวมี
G 
อยู่ 
 
ก็คือ
Fmaj7 
รักเธอ..

INSTRU | Cmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 | Fmaj7 |
INSTRU | Em | Dm | G | G |

 
เธออาจ
Fmaj7 
มีร้อยเหตุผล 
 
ที่เธอจะ
Em7 
ไป
 
แต่ฉันมี
Dm7 
เพียงเหตุผลเ
G 
ดียว 
 
จะให้เ
C 
ธออยู่
 
ฟัง
Fmaj7 
เสียง หัวใจของ
G 
ฉัน 
Em 
แล้วเธออาจจ
Am 
ะรู้
Dm7 
เหตุผลเดียวมี
G 
อยู่ 
 
ก็คือ
C 
รักเธอ

 
เหตุผลที่ฉัน
G 
อยู่ 
 
ก็เพื่อ
C 
รักเธอ.. 
 
 
Bb 
 
Am 
 
C 


คนที่เคยมีกันผูกพัน จริงใจ
คนที่เคยห่วงใย ไม่เคยเหินห่าง
วันและคืนที่ดี กำลังจืดจาง
เพราะอะไร วันนี้เธอ ต้องการจากไป

ต้านทานสุดแรงทำไป
อยากให้เธอนั้นเห็นใจ
ขอร้องฟังฉันสักหน่อย สักครั้งได้ไหม

เธออาจมีร้อยเหตุผล ที่เธอจะไป
แต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียว จะให้เธออยู่
ฟังเสียง หัวใจของฉัน แล้วเธออาจจะรู้
เหตุผลเดียวมีอยู่ ก็คือรักเธอ

สองมืออ่อน และล้าจะดึงรั้งไว้
หัวใจแตกสลาย จะวอนขอเธอ
ฆ่ากันเถอะคนดี แต่อย่าเดินหนีฉันไป
ขาดเธอสักคน ฉันคงขาดใจ

ต้านทานสุดแรงทำไป
อยากให้เธอนั้นเห็นใจ
ขอร้องฟังฉันสักหน่อย สักครั้งได้ไหม

เธออาจมีร้อยเหตุผล ที่เธอจะไป
แต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียว จะให้เธออยู่
ฟังเสียง หัวใจของฉัน แล้วเธออาจจะรู้
เหตุผลเดียวมีอยู่ ก็คือรักเธอ..

( ดนตรี )

เธออาจมีร้อยเหตุผล ที่เธอจะไป
แต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียว จะให้เธออยู่
ฟังเสียง หัวใจของฉัน แล้วเธออาจจะรู้
เหตุผลเดียวมีอยู่ ก็คือรักเธอ

เหตุผลที่ฉันอยู่ ก็เพื่อรักเธอ..

มิวสิควิดีโอ 100 เหตุผล STER

เพลง : 100 เหตุผล
ศิลปิน : STER
เนื้อร้อง/ทำนอง : เวสป้า;ชามาดา
เรียบเรียง : เวสป้า
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend