คอร์ดเพลง พระจันทร์จะเหงาบ้างไหม – เก่ง ธชย

  
Text   

คอร์ดเพลง : พระจันทร์จะเหงาบ้างไหม เก่ง ธชย

คอร์ดเพลง พระจันทร์จะเหงาบ้างไหม - เก่ง ธชย

เพลง :

ศิลปิน : เก่ง ธชย

Original : Sgotti x Maggi x KP Angel

คอร์ดทั้งหมด : G,Em,C,D,Bm,Am


 
พระจั
G 
นทร์จะเหงาบ้างไหม 
 
หากถ้าวัน
Em 
นึงไม่มีดวงดาว
 
จะยังส่องแ
C 
สงสุกส
D 
กาวเหมือนเคยใช่ไ
G 
หม
 
ดาวดวงน้
C 
อยระยิบระยับค่อยๆ 
 
ลบเ
Bm 
ลือนหาย
Em 
ไป
 
สิ่งที่เ
Am 
หลือทิ้งไว้ 
 
มีเ
D 
พียงแค่ความทร
G 
งจำ

Am 
จันทร์เจ้ามีน้ำตาบ้างไหม
Bm 
จันทร์เจ้าเหงาเมื่อดาวจากไป
Am 
ฉันก็คงเหมือนดาวใช่ไหม
 
อยู่กับ
G 
คืนที่มืดมน 
 
อยู่กับใจที่ทุกทน

Am 
เคยมีเธอข้างกายไม่ห่างไกล
 
เมื่อ
Bm 
ความรักเรามืด
Em 
ลงและดับไป
Am 
คำสัญญายังคงคาค้างใจ
 
ในวั
D 
นที่ไม่เหลือใคร

 
พระจั
G 
นทร์จะเหงาบ้างไหม 
 
หากถ้าวัน
Em 
นึงไม่มีดวงดาว
 
จะยังส่องแ
C 
สงสุกส
D 
กาวเหมือนเคยใช่ไ
G 
หม
 
ดาวดวงน้
C 
อยระยิบระยับค่อยๆ 
 
ลบเ
Bm 
ลือนหาย
Em 
ไป
 
สิ่งที่เ
Am 
หลือทิ้งไว้ 
 
มีเ
D 
พียงแค่ความทร
G 
งจำ

 
เคย
Am 
บอกพระจันทร์ว่าขอข้าวขอแกง
 
เคย
Bm 
บอกพระจันทร์ว่าขอแหวนทองแดง
 
วัน
Am 
นี้หัวใจฉันไม่มีเรี่ยวแรง
 
เพราะ
Em 
ดวงดาวลาลับ 
 
เขาจา
Dm 
กไปไม่กลั
G 
บมา

Am 
ยังคงอ้อนวอน 
 
พรจากฟ้าไกล
Bm 
ให้ดาวกลับมาอยู่ข้าง
Em 
จันทร์จะได้ไหม
Am 
รักที่มันลบเลือนสลายไป
 
คงไ
D 
ม่มีมีทางเหมือนเดิม

 
พระจั
G 
นทร์จะเหงาบ้างไหม 
 
หากถ้าวัน
Em 
นึงไม่มีดวงดาว
 
จะยังส่องแ
C 
สงสุกส
D 
กาวเหมือนเคยใช่ไ
G 
หม
 
ดาวดวงน้
C 
อยระยิบระยับค่อยๆ 
 
ลบเ
Bm 
ลือนหาย
Em 
ไป
 
สิ่งที่เ
Am 
หลือทิ้งไว้ 
 
มีเ
D 
พียงแค่ความทร
G 
งจำ

 
และ
G 
ฉันจะเหงาบ้างไหมถ้าในวั
Em 
นนี้ฉันไม่มีเธอ
 
จะยังคง
C 
ยิ้มเหมือนเ
D 
ดิมหรือมี
G 
น้ำตา
 
เมื่อความ
C 
รักของเราสลายหายไปกับ
Bm 
ดาวบนฝา
Em 
กฟ้า
 
สิ่งที่เ
Am 
หลือทิ้งไว้ 
 
มีเ
D 
พียงแค่ความทร
G 
งจำ

 
พระจั
G 
นทร์จะเหงาบ้างไหม 
 
หากถ้าวัน
Em 
นึงไม่มีดวงดาว
 
จะยังส่องแ
C 
สงสุกส
D 
กาวเหมือนเคยใช่ไ
G 
หม
 
ดาวดวงน้
C 
อยระยิบระยับค่อยๆ 
 
ลบเ
Bm 
ลือนหาย
Em 
ไป
 
สิ่งที่เ
Am 
หลือทิ้งไว้ 
 
มีเ
D 
พียงแค่ความทร
G 
งจำ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พระจันทร์จะเหงาบ้างไหม


พระจันทร์จะเหงาบ้างไหม หากถ้าวันนึงไม่มีดวงดาว
จะยังส่องแสงสุกสกาวเหมือนเคยใช่ไหม
ดาวดวงน้อยระยิบระยับค่อยๆ ลบเลือนหายไป
สิ่งที่เหลือ ทิ้งไว้ มีเพียงแค่ความทรงจำ

จันทร์เจ้ามีน้ำตาบ้างไหม
จันทร์เจ้าเหงาเมื่อดาวจากไป
ฉันก็คงเหมือนดาวใช่ไหม
อยู่กับคืนที่มืดมน อยู่กับใจที่ทุกทน

เคยมีเธอข้างกายไม่ห่างไกล
เมื่อความรักเรามืดลงและดับไป
คำสัญญายังคงคาค้างใจ
ในวันที่ไม่เหลือใคร

พระจันทร์จะเหงาบ้างไหม หากถ้าวันนึงไม่มีดวงดาว
จะยังส่องแสงสุกสกาวเหมือนเคยใช่ไหม
ดาวดวงน้อยระยิบระยับค่อยๆ ลบเลือนหายไป
สิ่งที่เหลือ ทิ้งไว้ มีเพียงแค่ความทรงจำ

เคยบอกพระจันทร์ว่าขอข้าวขอแกง
เคยบอกพระจันทร์ว่าขอแหวนทองแดง
วันนี้หัวใจฉันไม่มีเรี่ยวแรง
เพราะดวงดาวลาลับ เขาจากไปไม่กลับมา

ยังคงอ้อนวอน พรจากฟ้าไกล
ให้ดาวกลับมาอยู่ข้างจันทร์จะได้ไหม
รักที่มันลบเลือนสลายไป
คงไม่มีมีทางเหมือนเดิม

พระจันทร์จะเหงาบ้างไหม หากถ้าวันนึงไม่มีดวงดาว
จะยังส่องแสงสุกสะกาวเหมือนเคยใช่ไหม
ดาวดวงน้อยระยิบระยับค่อยๆ ลบเลือนหายไป
สิ่งที่เหลือ ทิ้งไว้ มีเพียงแค่ความทรงจำ

และฉันจะเหงาบ้างไหมถ้าในวันนี้ฉันไม่มีเธอ
จะยังคงยิ้มเหมือนเดิมหรือมีน้ำตา
เมื่อความรักของเราสลายหายไปกับดาวบนฝากฟ้า
สิ่งที่เหลือทิ้งไว้มีเพียงแค่ความทรงจำ

พระจันทร์จะเหงาบ้างไหม หากถ้าวันนึงไม่มีดวงดาว
จะยังส่องแสงสุกสกาวเหมือนเคยใช่ไหม
ดาวดวงน้อยระยิบระยับค่อยๆ ลบเลือนหายไป
สิ่งที่เหลือ ทิ้งไว้ มีเพียงแค่ความทรงจำ

มิวสิควิดีโอ พระจันทร์จะเหงาบ้างไหม เก่ง ธชย

เพลง พระจันทร์จะเหงาบ้างไหม
ศิลปิน : เก่ง ธชย
ติดต่องาน : 0944654246, 0816291564
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend