คอร์ดเพลง ขอบคุณ แว่นใหญ่ WANYAi

  
Text   


Capo #1
INTRO | G D/F# | Em D |
INTRO | C Bm | Am D |

G 
  หากพรุ่
D/F# 
งนี้เธอไม่ได้เจอ
Em 
ฉัน
 
  หากว่า
D 
วันและเวลาที่เ
C 
คยได้มีผ่าน
Bm 
มา
 
  ต้องห
Am 
มดลงในวั
D 
นนี้

G 
  อยากให้เ
D/F# 
ธอนั้นได้รับ
Em 
รู้
 
  สิ่งที่
D 
มีอยู่ในใจเส
C 
มอมา.. 
 
 
Bm 
 
  อยาก
Am 
บอกกับเธอในตอ
D 
นนี้

 
  ว่า
C 
ฉันโชคดีเท่าไหร่..ที่ไ
Bm 
ด้รักเธอคนนี้
 
  เธอ
Am 
ทำให้ชีวิตฉันมีความห
D 
มาย

G 
  ขอบคุณที่ฟ้าให้เ
Bm 
ราเจอ
Em 
กัน
 
  ขอบคุณที่เ
D 
ธอไม่เคยปล่อย
C 
ฉันไว้เพียงลำพัง.. 
 
 
Bm 
 
  ในโล
Am 
กที่มันช่างโห
D 
ดร้าย
G 
  ขอบคุณชีวิต
Bm 
ที่เคยมี
Em 
เธอ
 
  ขอบคุณทุกครั้
D 
งที่เธอกอด
C 
ฉันไว้ด้วยหัวใจ 
 
 
Bm 
 
  ให้
Am 
รู้ว่าความรักแ
D 
ท้นั้นเป็นอย่างไร

INSTRU | G | G |

G 
  โปรดอย่
D/F# 
าลืมวันที่เคยมี
Em 
ฉัน
 
  และจด
D 
จำว่าฉันเคยได้รั
C 
กเธอ.. 
 
 
Bm 
 
  จน
Am 
ลมหายใจสุดท้
D 
าย

 
  ชี
C 
วิตที่ไม่แน่นอน..ช่วย
Bm 
สอนให้ฉันได้รู้
 
  เว
Am 
ลาที่เหลืออยู่ช่างมีความห
D 
มาย

G 
  ขอบคุณที่ฟ้าให้เ
Bm 
ราเจอ
Em 
กัน
 
  ขอบคุณที่เ
D 
ธอไม่เคยปล่อย
C 
ฉันไว้เพียงลำพัง.. 
 
 
Bm 
 
  ในโล
Am 
กที่มันช่างโห
D 
ดร้าย
G 
  ขอบคุณชีวิต
Bm 
ที่เคยมี
Em 
เธอ
 
  ขอบคุณทุกครั้
D 
งที่เธอกอด
C 
ฉันไว้ด้วยหัวใจ 
 
 
Bm 
 
  ให้
Am 
รู้ว่าความรักแ
D 
ท้นั้นเป็นอย่างไร

C#m7b5 
  หากพรุ่งนี้ก
Cm 
ลายเป็นเพียงความฝัน
 
  หาก
Bm 
ฉันไม่อาจลืมตามาพบเ
E7 
ธอ
 
  โปรดจง
Am 
รู้ไว้ในหัวใจ..ว่าฉัน
Bm 
รัก 
 
รักเธอเพียงไร
 
  แม้
Cm 
ฉันไม่อาจจะบอกเธออีกแ
D 
ล้ว 
 
โอ..

G 
  ขอบคุณที่ฟ้าให้เ
Bm 
ราเจอ
Em 
กัน
 
  ขอบคุณที่เ
D 
ธอไม่เคยปล่อย
C 
ฉันไว้เพียงลำพัง.. 
 
 
Bm 
 
  ในโล
Am 
กที่มันช่างโห
D 
ดร้าย
G 
  ขอบคุณชีวิต
Bm 
ที่เคยมี
Em 
เธอ
 
  ขอบคุณทุกครั้
D 
งที่เธอกอด
C 
ฉันไว้ด้วยหัวใจ 
 
 
Bm 
 
  ให้
Am 
รู้ว่าความรักแ
D 
ท้นั้นเป็นอย่างไร

G 
  ขอบคุณที่ฟ้าให้เ
Bm 
ราเจอ
Em 
กัน
 
  ขอบคุณที่เ
D 
ธอไม่เคยปล่อย
C 
ฉันไว้เพียงลำพัง.. 
 
 
Bm 
 
  ในโล
Am 
กที่มันช่างโห
D 
ดร้าย
G 
  ขอบคุณชีวิต
Bm 
ที่เคยมี
Em 
เธอ
 
  ขอบคุณทุกครั้
D 
งที่เธอกอด
C 
ฉันไว้ด้วยหัวใจ 
 
 
Bm 
 
  ให้
Am 
รู้ว่าความรักแ
D 
ท้นั้นเป็นอย่างไร

INSTRU | G D | Em D | C Bm |

 
  ให้
Am 
รู้ว่าความรักแ
D 
ท้นั้นเป็นอย่างไร

OUTRO | G |


หากพรุ่งนี้เธอไม่ได้เจอฉัน
หากว่าวันและเวลาที่เคยได้มีผ่านมา
ต้องหมดลงในวันนี้

อยากให้เธอนั้นได้รับรู้
สิ่งที่มีอยู่ในใจเสมอมา..
อยากบอกกับเธอในตอนนี้

ว่าฉันโชคดีเท่าไหร่..ที่ได้รักเธอคนนี้
เธอทำให้ชีวิตฉันมีความหมาย

ขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกัน
ขอบคุณที่เธอไม่เคยปล่อยฉันไว้เพียงลำพัง..
ในโลกที่มันช่างโหดร้าย
ขอบคุณชีวิตที่เคยมีเธอ
ขอบคุณทุกครั้งที่เธอกอดฉันไว้ด้วยหัวใจ
ให้รู้ว่าความรักแท้นั้นเป็นอย่างไร

( ดนตรี )

โปรดอย่าลืมวันที่เคยมีฉัน
และจดจำว่าฉันเคยได้รักเธอ..
จนลมหายใจสุดท้าย

ชีวิตที่ไม่แน่นอน..ช่วยสอนให้ฉันได้รู้
เวลาที่เหลืออยู่ช่างมีความหมาย

ขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกัน
ขอบคุณที่เธอไม่เคยปล่อยฉันไว้เพียงลำพัง..
ในโลกที่มันช่างโหดร้าย
ขอบคุณชีวิตที่เคยมีเธอ
ขอบคุณทุกครั้งที่เธอกอดฉันไว้ด้วยหัวใจ
ให้รู้ว่าความรักแท้นั้นเป็นอย่างไร

5หากพรุ่งนี้กลายเป็นเพียงความฝัน
หากฉันไม่อาจลืมตามาพบเธอ
โปรดจงรู้ไว้ในหัวใจ..ว่าฉันรัก รักเธอเพียงไร
แม้ฉันไม่อาจจะบอกเธออีกแล้ว โอ..

ขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกัน
ขอบคุณที่เธอไม่เคยปล่อยฉันไว้เพียงลำพัง..
ในโลกที่มันช่างโหดร้าย
ขอบคุณชีวิตที่เคยมีเธอ
ขอบคุณทุกครั้งที่เธอกอดฉันไว้ด้วยหัวใจ
ให้รู้ว่าความรักแท้นั้นเป็นอย่างไร

ขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกัน
ขอบคุณที่เธอไม่เคยปล่อยฉันไว้เพียงลำพัง..
ในโลกที่มันช่างโหดร้าย
ขอบคุณชีวิตที่เคยมีเธอ
ขอบคุณทุกครั้งที่เธอกอดฉันไว้ด้วยหัวใจ
ให้รู้ว่าความรักแท้นั้นเป็นอย่างไร

( ดนตรี )

ให้รู้ว่าความรักแท้นั้นเป็นอย่างไร

มิวสิควิดีโอ ขอบคุณ แว่นใหญ่ WANYAi

เพลง : ขอบคุณ
ศิลปิน : แว่นใหญ่ WANYAi
เนื้อร้อง/ทำนอง : WANYAi
เรียบเรียง : WANYAi, Tin Napalai, Parinya Kesdee
ติดต่องาน : (HolyFox) 080-298-2493
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend