คอร์ดเพลง ฝัง จำ จม Silly Fools ft. Benjamin Tuffnell

  
Text   


INTRO | Cm Gm | Ab | Cm Gm | Fm |
INTRO | Cm Gm | Ab | Cm Gm | Fm |

Cm 
  มันหยุด
Gm 
คิดไม่ได้สั
Ab 
กที
Cm 
  ภาพใน
Gm 
หัวของฉันไม่เคย
Fm 
ออก
Cm 
  มันหยุด
Gm 
คิดไม่ได้ในตอ
Ab 
นนี้
Cm 
  อยากจะ
Gm 
ลบภาพเธอในใ
Fm 
จออก

 
แต่ความจริงที่เ
Ab 
ป็น 
 
อดีตที่วน
Bb 
ซ้ำๆ
 
ตอกย้ำความจริง
Ab 
ที่มี 
 
มันฝังจำจมอย่าง
Bb 
นั้น

 
แค่อยากขอลืมเธอสั
Eb 
กที 
 
ก็บอกตัวเองอย่าง
Ab 
นั้น
 
อยากขอลืมเธอสั
Fm 
กที 
 
จะบอกตัวเองอีกค
Bb 
รั้ง
 
อยากขอลืมเธอสัก
Ab 
ทีเหอะ 
 
กับสิ่งที่มันได้
Fm 
ฝังจำ
 
แต่มันคงไม่
Ab 
มีวัน
Bb 
นั้น 
 
จะหยุดและลบเลือนไป

INSTRU | Cm Gm | Ab | Cm Gm | Fm |

Cm 
  ฉันก็
Gm 
คิดว่าฉันจะ
Ab 
ลืม
Cm 
  ได้แต่
Gm 
คิดเรื่องราวใน
Fm 
ครั้งก่อน
Cm 
  มันหยุด
Gm 
รักไม่ได้ในตอ
Ab 
นนี้
Cm 
  จะหยุด
Gm 
คิดก็เห็นเธอ
Fm 
ตลอด

 
แต่ความจริงที่เ
Ab 
ป็น 
 
อดีตที่วน
Bb 
ซ้ำๆ
 
ตอกย้ำความจริง
Ab 
ที่มี 
 
มันฝังจำจมอย่าง
Bb 
นั้น

 
แค่อยากขอลืมเธอสั
Eb 
กที 
 
ก็บอกตัวเองอย่าง
Ab 
นั้น
 
อยากขอลืมเธอสั
Fm 
กที 
 
จะบอกตัวเองอีกค
Bb 
รั้ง
 
อยากขอลืมเธอสัก
Ab 
ทีเหอะ 
 
กับสิ่งที่มันได้
Fm 
ฝังจำ
 
แต่มันคงไม่
Ab 
มีวัน
Bb 
นั้น

 
แค่อยากขอลืมเธอสั
Eb 
กที 
 
ก็บอกตัวเองอย่าง
Ab 
นั้น
 
อยากขอลืมเธอสั
Fm 
กที 
 
จะบอกตัวเองอีกค
Bb 
รั้ง
 
แค่อยากขอลืมเธอสัก
Ab 
ทีเหอะ 
 
กับสิ่งที่มันได้
Fm 
ฝังจำ
 
แต่มันคงไม่
Ab 
มีวัน
Bb 
นั้น 
 
จะหยุดและลบเลือนไป

F#5 
จดจำเธอเสมอและไม่ลบไม่เคยลืม
 
ในเรื่อง
Fm 
ราวที่ดี 
 
ที่เคยมีเธอร่วม
Eb 
ทาง
 
(ว่าครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยได้รัก)  
 
F#5 
แค่อยากเริ่มชีวิต 
 
ที่ไม่ต้องเคยมีเธอ
 
แค่อยาก
Fm 
ลบและเลือนออกไปจากใจของ
Eb 
ฉัน

INSTRU | Cm Gm | Ab Fm | Cm Gm | Ab Fm |
INSTRU | Cm Gm | Ab Fm | Cm Gm | Ab |

 
แค่อยากขอลืมเธอสั
Eb 
กที 
 
ก็บอกตัวเองอย่าง
Ab 
นั้น
 
อยากขอลืมเธอสั
Fm 
กที 
 
จะบอกตัวเองอีกค
Bb 
รั้ง
 
อยากขอลืมเธอสัก
Ab 
ทีเหอะ 
 
กับสิ่งที่มันได้
Fm 
ฝังจำ
 
แต่มันคงไม่
Ab 
มีวัน
Bb 
นั้น

 
แค่อยากขอลืมเธอสั
Eb 
กที 
 
ก็บอกตัวเองอย่าง
Ab 
นั้น
 
อยากขอลืมเธอสั
Fm 
กที 
 
จะบอกตัวเองอีกค
Bb 
รั้ง
 
แค่อยากขอลืมเธอสัก
Ab 
ทีเหอะ 
 
กับสิ่งที่มันได้
Fm 
ฝังจำ
 
แต่มันคงไม่
Ab 
มีวัน
Bb 
นั้น 
 
จะหยุดและลบเลือนไป

 
แค่อยากขอลืมเธอสั
Eb 
กที 
 
ก็บอกตัวเองอย่าง
Ab 
นั้น
 
(อยากขอให้มันลืม)
 
 
อยากขอลืมเธอสั
Fm 
กที 
 
จะบอกตัวเองอีกค
Bb 
รั้ง
 
(อยากยิ้มในวันลา)
 
 
อยากขอลืมเธอสัก
Ab 
ทีเหอะ 
 
กับสิ่งที่มันได้
Fm 
ฝังจำ
 
(สุดท้ายไม่มีน้ำตา)
 
 
แต่มันคงไม่
Ab 
มีวัน
Bb 
นั้น 
 
จะหยุดและลบเลือ
Cm 
นไป..


มันหยุดคิดไม่ได้สักที
ภาพในหัวของฉันไม่เคยออก
มันหยุดคิดไม่ได้ในตอนนี้
อยากจะลบภาพเธอในใจออก

แต่ความจริงที่เป็น อดีตที่วนซ้ำๆ
ตอกย้ำความจริงที่มี มันฝังจำจมอย่างนั้น

แค่อยากขอลืมเธอสักที ก็บอกตัวเองอย่างนั้น
อยากขอลืมเธอสักที จะบอกตัวเองอีกครั้ง
อยากขอลืมเธอสักทีเหอะ กับสิ่งที่มันได้ฝังจำ
แต่มันคงไม่มีวันนั้น จะหยุดและลบเลือนไป

ดนตรี

ฉันก็คิดว่าฉันจะลืม
ได้แต่คิดเรื่องราวในครั้งก่อน
มันหยุดรักไม่ได้ในตอนนี้
จะหยุดคิดก็เห็นเธอตลอด

แต่ความจริงที่เป็น อดีตที่วนซ้ำๆ
ตอกย้ำความจริงที่มี มันฝังจำจมอย่างนั้น

แค่อยากขอลืมเธอสักที ก็บอกตัวเองอย่างนั้น
อยากขอลืมเธอสักที จะบอกตัวเองอีกครั้ง
อยากขอลืมเธอสักทีเหอะ กับสิ่งที่มันได้ฝังจำ
แต่มันคงไม่มีวันนั้น จะหยุดและลบเลือนไป

แค่อยากขอลืมเธอสักที ก็บอกตัวเองอย่างนั้น
อยากขอลืมเธอสักที จะบอกตัวเองอีกครั้ง
แค่อยากขอลืมเธอสักทีเหอะ กับสิ่งที่มันได้ฝังจำ
แต่มันคงไม่มีวันนั้น จะหยุดและลบเลือนไป

จดจำเธอเสมอและไม่ลบไม่เคยลืม
ในเรื่องราวที่ดี ที่เคยมีเธอร่วมทาง
(ว่าครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยได้รัก)
แค่อยากเริ่มชีวิต ที่ไม่ต้องเคยมีเธอ
แค่อยากลบและเลือนออกไปจากใจของฉัน

ดนตรี

แค่อยากขอลืมเธอสักที ก็บอกตัวเองอย่างนั้น
อยากขอลืมเธอสักที จะบอกตัวเองอีกครั้ง
อยากขอลืมเธอสักทีเหอะ กับสิ่งที่มันได้ฝังจำ
แต่มันคงไม่มีวันนั้น จะหยุดและลบเลือนไป

แค่อยากขอลืมเธอสักที ก็บอกตัวเองอย่างนั้น
อยากขอลืมเธอสักที จะบอกตัวเองอีกครั้ง
แค่อยากขอลืมเธอสักทีเหอะ กับสิ่งที่มันได้ฝังจำ
แต่มันคงไม่มีวันนั้น

แค่อยากขอลืมเธอสักที ก็บอกตัวเองอย่างนั้น
(อยากขอให้มันลืม)
อยากขอลืมเธอสักที จะบอกตัวเองอีกครั้ง
(อยากยิ้มในวันลา)
อยากขอลืมสักทีเหอะ กับสิ่งที่มันได้ฝังจำ
(สุดท้ายไม่มีน้ำตา)
แต่มันคงไม่มีวันนั้น จะหยุดและลบเลือนไป

มิวสิควิดีโอ ฝัง จำ จม Silly Fools

เพลง : ฝัง จำ จม
ศิลปิน : Silly Fools
เนื้อร้อง/ทำนอง : กฤษณะ ปานดอนลาน
เรียบเรียง : จักริน จูประเสริฐ
ติดต่องาน : 06 2494 9583
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend