คอร์ดเพลง เธอคือชีวิตและหัวใจ MAN’R x BEARING

  
Text   


INTRO | D | F#m | Bm | F#m |
INTRO | G | F#m | Em | A |

 
เธอคือชีวิ
ตและหัวใจ 
 
ที่งามวิไล
F#m 
เกินพรรนณา
 
ผู้คนเรียงร้
Bm 
อยตั้งมากมาย 
 
ไม่มีผู้ใ
F#m 
ดจะเทียบกานดา
 
ขอพร
ไปยังดวงดาวส่งให้ใจเธอลงมา
 
ให้มาเจ
F#m 
อคนอย่างฉัน 
 
เป็นแค่คนธรรมดา
 
เป็นแค่ค
Em 
นธรรมดา.. 
 
ที่
มันต้องการเพียงเธอ

 
   
เป็นแค่เพียงคนบ้านนา 
 
บ้านนอก
 
   
F#m 
บ่ได้มีสตางค์เหมือนไอ้คนบางกอก
 
   
Bm 
อยู่ตามฟีลตามนาตามคอ
F#m 
ก ก็ผมนั้นไม่ได้รวย
 
แค่อยากจะร้อง
เพลงนี้ไปจีบเธอ
 
เพียงเธอได้ฟั
F#m 
งมันก็ดีที่สุดเลย
 
มันคงจะดี
Em 
หากว่าเรานั้นได้เจอ
 
ความรักที่หวา
นเหมือนน้ำตาลเพราะเป็นเธอ

 
จะ all da
y หรือ all time จะยังคิดถึ
F#m 
งเธอทุกยาม
 
ได้โปรดอย่ามอ
Bm 
งแค่ทางผ่าน 
 
ขอเพียงสักครั้
F#m 
งเธอมองมา
 
เพราะเธ
อนั้นทำให้หลง 
 
ใจเอ๋ยใจ
F#m 
หนอยังคงงง
 
เพียงแค่คำ
Em 
ของคนหนึ่งคน 
 
ก็ทำให้ใจ
ของฉันสับสน

 
เธอคือชีวิ
ตและหัวใจ 
 
ที่งามวิไล
F#m 
เกินพรรนณา
 
ผู้คนเรียงร้
Bm 
อยตั้งมากมาย 
 
ไม่มีผู้ใ
F#m 
ดจะเทียบกานดา
 
ขอพร
ไปยังดวงดาวส่งให้ใจเธอลงมา
 
ให้มาเจ
F#m 
อคนอย่างฉัน 
 
เป็นแค่คนธรรมดา
 
เป็นแค่ค
Em 
นธรรมดา.. 
 
ที่
มันต้องการเพียงเธอ

 
   
ฉันอยากขยับสถานะให้มากกว่าเป็นคนคุย
 
   
F#m 
ใครที่จีบเธอฉันบอกเลยฉันพร้อมลุย
 
   
Bm 
ฉันคงไม่ยอม 
 
ขอเพียงเธอพร้อม
 
   
F#m 
ถ้าแลกด้วยรัก 
 
ให้ต่อยมันฉันก็ยอม

 
   
วอนดวงดาวบนฟ้า 
 
กับใจที่ปรารถณา
 
   
F#m 
ให้รักครั้งนี้สมหวัง 
 
เป็นดั่งที่ใจโหยหา
 
   
Em 
ต้องการสิ่งเดียว 
 
ได้อยู่ข้างกัน
 
   
ฉันต่อยเธอแน่ ๆ ถ้าเธอไปอยู่ข้างมัน

 
   
จบเพลงนี้น่าได้คบ 
 
พร้อมได้ไหล่เธอมาซบ
 
   
F#m 
ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้มาพบ
 
   
Bm 
เราคุยกันมาตั้งนานแต่วันนี้เราเพิ่งได้คบ
F#m 
กัน

 
และก็ต่อจากนี้
เธอห้ามเป็นของใคร
 
ฉันเลยบอกผ่านเพ
F#m 
ลงว่าเธอเป็นของใจ
 
จะเป็นความรั
Em 
กนิรันดร์เรื่อย ๆ ไป
 
จะดูแลให้ดี
จนหมดลมหายใจ

 
เธอคือชีวิ
ตและหัวใจ 
 
ที่งามวิไล
F#m 
เกินพรรนณา
 
ผู้คนเรียงร้
Bm 
อยตั้งมากมาย 
 
ไม่มีผู้ใ
F#m 
ดจะเทียบกานดา
 
ขอพร
ไปยังดวงดาวส่งให้ใจเธอลงมา
 
ให้มาเจ
F#m 
อคนอย่างฉัน 
 
เป็นแค่คนธรรมดา
 
เป็นแค่ค
Em 
นธรรมดา.. 
 
ที่
มันต้องการเพียงเธอ

 
เธอคือชีวิ
ตและหัวใจ 
 
ที่งามวิไล
F#m 
เกินพรรนณา
 
ผู้คนเรียงร้
Bm 
อยตั้งมากมาย 
 
ไม่มีผู้ใ
F#m 
ดจะเทียบกานดา
 
ขอพร
ไปยังดวงดาวส่งให้ใจเธอลงมา
 
ให้มาเจ
F#m 
อคนอย่างฉัน 
 
เป็นแค่คนธรรมดา
 
เป็นแค่ค
Em 
นธรรมดา.. 
 
ที่
มันต้องการเพียงเธอ..

OUTRO | D | F#m | Bm | F#m |
OUTRO | G | F#m | Em | A | D |


เธอคือชีวิตและหัวใจ ที่งามวิไลเกินพรรนณา
ผู้คนเรียงร้อยตั้งมากมาย ไม่มีผู้ใดจะเทียบกานดา
ขอพรไปยังดวงดาวส่งให้ใจเธอลงมา
ให้มาเจอคนอย่างฉัน เป็นแค่คนธรรมดา
เป็นแค่คนธรรมดา.. ที่มันต้องการเพียงเธอ

เป็นแค่เพียงคนบ้านนา บ้านนอก
บ่ได้มีสตางค์เหมือนไอ้คนบางกอก
อยู่ตามฟีลตามนาตามคอก ก็ผมนั้นไม่ได้รวย
แค่อยากจะร้องเพลงนี้ไปจีบเธอ
เพียงเธอได้ฟังมันก็ดีที่สุดเลย
มันคงจะดีหากว่าเรานั้นได้เจอ
ความรักที่หวานเหมือนน้ำตาลเพราะเป็นเธอ

จะ all day หรือ all time จะยังคิดถึงเธอทุกยาม
ได้โปรดอย่ามองแค่ทางผ่าน ขอเพียงสักครั้งเธอมองมา
เพราะเธอนั้นทำให้หลง ใจเอ๋ยใจหนอยังคงงง
เพียงแค่คำของคนหนึ่งคน ก็ทำให้ใจของฉันสับสน

เธอคือชีวิตและหัวใจ ที่งามวิไลเกินพรรนณา
ผู้คนเรียงร้อยตั้งมากมาย ไม่มีผู้ใดจะเทียบกานดา
ขอพรไปยังดวงดาวส่งให้ใจเธอลงมา
ให้มาเจอคนอย่างฉัน เป็นแค่คนธรรมดา
เป็นแค่คนธรรมดา.. ที่มันต้องการเพียงเธอ

ฉันอยากขยับสถานะให้มากกว่าเป็นคนคุย
ใครที่จีบเธอฉันบอกเลยฉันพร้อมลุย
ฉันคงไม่ยอม ขอเพียงเธอพร้อม
ถ้าแลกด้วยรัก ให้ต่อยมันฉันก็ยอม

วอนดวงดาวบนฟ้า กับใจที่ปรารถณา
ให้รักครั้งนี้สมหวัง เป็นดั่งที่ใจโหยหา
ต้องการสิ่งเดียว ได้อยู่ข้างกัน
ฉันต่อยเธอแน่ ๆ ถ้าเธอไปอยู่ข้างมัน

จบเพลงนี้น่าได้คบ พร้อมได้ไหล่เธอมาซบ
ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้มาพบ
เราคุยกันมาตั้งนานแต่วันนี้เราเพิ่งได้คบกัน

และก็ต่อจากนี้เธอห้ามเป็นของใคร
ฉันเลยบอกผ่านเพลงว่าเธอเป็นของใจ
จะเป็นความรักนิรันดร์เรื่อย ๆ ไป
จะดูแลให้ดีจนหมดลมหายใจ

เธอคือชีวิตและหัวใจ ที่งามวิไลเกินพรรนณา
ผู้คนเรียงร้อยตั้งมากมาย ไม่มีผู้ใดจะเทียบกานดา
ขอพรไปยังดวงดาวส่งให้ใจเธอลงมา
ให้มาเจอคนอย่างฉัน เป็นแค่คนธรรมดา
เป็นแค่คนธรรมดา.. ที่มันต้องการเพียงเธอ

เธอคือชีวิตและหัวใจ ที่งามวิไลเกินพรรนณา
ผู้คนเรียงร้อยตั้งมากมาย ไม่มีผู้ใดจะเทียบกานดา
ขอพรไปยังดวงดาวส่งให้ใจเธอลงมา
ให้มาเจอคนอย่างฉัน เป็นแค่คนธรรมดา
เป็นแค่คนธรรมดา.. ที่มันต้องการเพียงเธอ..

มิวสิควิดีโอ เธอคือชีวิตและหัวใจ MAN’R x BEARING

เพลง : เธอคือชีวิตและหัวใจ
ศิลปิน : MAN’R x BEARING
เนื้อร้อง : Man’r, Owen, Bearing
Prod. Mingshan
ติดต่อ
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend