คอร์ดเพลง สมพื้น T-REX feat. บูม เอิ้นหา


INTRO | Fm | Cm | Db | Eb |

 
เพิ่งได้ฮู้
Ab 
ความหมายแท้จริง
 
ของคำว่าฮัก
Cm 
..จากเจ้า
 
ที่บอกว่าฮั
Db 
กฮักหลาย 
 
มันแปลว่าฮัก
Eb 
หลายคน

 
Ab 
ลอกให้ฮักหมดใจ
 
แล้วเจ้ากะหลอ
Cm 
ยมีใครมาแล้วตั้งดน
 
เจ็
Db 
บจนเกินสิทน 
 
เมื่อฮู้ว่าค
Eb 
นที่ฮักนอกใจ

 
โอ้
Fm 
ย.. 
 
มันกะของแม่นละแ
Cm 
หม
 
ฮักท่อใด๋ยังได้เป็น
Db 
คนแพ้ 
 
ยังได้นั่งเนาะฮ้อ
Eb 
งไห้
 
ที่แ
Fm 
ท้..ฮักคือการนอก
Cm 
ใจ
 
ไปฮักเขาสมอ
Db 
งบ่ใช้ 
 
แล้วเป็นจังใด๋ละบาดที
Eb 
นี้..

 
สมพื้นเจ้าขอ
Ab 
ง 
 
ถืกลากไปหย่
Eb 
อง
 
ทั้งที่ กะฮัก กะหยั
Fm 
 
ดิ้นรนห
Eb 
าหม่องตาย 
 
ห้ามไว้
Db 
กะบ่ฟัง..
 
ได้น้ำตาไหล
Eb 
หยามหย่างเมื่อเขาสิหนี
 
คนกะซาวึ่
Ab 
น ๆ เฮาผู้เดียวที่หลื่
Eb 
น 
 
สมพื้นอีห
Fm 
ลี
 
บ่โทษผู้ใด๋
Eb 
ที่เรื่องมันจบ
Db 
จั่งซี่..
 
ย้อนเจ้าขอ
Eb 
งที่เผื่อใจบ่เป็นสักที
 
โอ้ย.. จั่
Ab 
งแม่นสมน้ำหน้า..

INSTRU | Cm | Db | Eb | Ab |
INSTRU | Db | Cm | Bbm | Eb | Ab |

 
โอ้
Fm 
ย.. 
 
มันกะของแม่นละแ
Cm 
หม
 
ฮักท่อใด๋ยังได้เป็น
Db 
คนแพ้ 
 
ยังได้นั่งเนาะฮ้อ
Eb 
งไห้
 
ที่แ
Fm 
ท้..ฮักคือการนอก
Cm 
ใจ
 
ไปฮักเขาสมอ
Db 
งบ่ใช้ 
 
แล้วเป็นจังใด๋ละบาดที
Eb 
นี้..

 
สมพื้นเจ้าขอ
Ab 
ง 
 
ถืกลากไปหย่
Eb 
อง
 
ทั้งที่ กะฮัก กะหยั
Fm 
 
ดิ้นรนห
Eb 
าหม่องตาย 
 
ห้ามไว้
Db 
กะบ่ฟัง..
 
ได้น้ำตาไหล
Eb 
หยามหย่างเมื่อเขาสิหนี
 
คนกะซาวึ่
Ab 
น ๆ เฮาผู้เดียวที่หลื่
Eb 
น 
 
สมพื้นอีห
Fm 
ลี
 
บ่โทษผู้ใด๋
Eb 
ที่เรื่องมันจบ
Db 
จั่งซี่..
 
ย้อนเจ้าขอ
Eb 
งที่เผื่อใจบ่เป็นสักที 
 
โอ้ย..

 
สมพื้นเจ้าขอ
Ab 
ง 
 
ถืกลากไปหย่
Eb 
อง
 
ทั้งที่ กะฮัก กะหยั
Fm 
 
ดิ้นรนห
Eb 
าหม่องตาย 
 
ห้ามไว้
Db 
กะบ่ฟัง..
 
ได้น้ำตาไหล
Eb 
หยามหย่างเมื่อเขาสิหนี
 
คนกะซาวึ่
Ab 
น ๆ เฮาผู้เดียวที่หลื่
Eb 
น 
 
สมพื้นอีห
Fm 
ลี
 
บ่โทษผู้ใด๋
Eb 
ที่เรื่องมันจบ
Db 
จั่งซี่..
 
ย้อนเจ้าขอ
Eb 
งที่เผื่อใจบ่เป็นสักที
 
โอ้ย.. จั่
Ab 
งแม่นสมน้ำหน้า..

OUTRO | Db | Eb | Ab |


เพิ่งได้ฮู้ความหมายแท้จริง
ของคำว่าฮัก..จากเจ้า
ที่บอกว่าฮักฮักหลาย มันแปลว่าฮักหลายคน

หลอกให้ฮักหมดใจ
แล้วเจ้ากะหลอยมีใครมาแล้วตั้งดน
เจ็บจนเกินสิทน เมื่อฮู้ว่าคนที่ฮักนอกใจ

โอ้ย.. มันกะของแม่นละแหม
ฮักท่อใด๋ยังได้เป็นคนแพ้ ยังได้นั่งเนาะฮ้องไห้
ที่แท้..ฮักคือการนอกใจ
ไปฮักเขาสมองบ่ใช้ แล้วเป็นจังใด๋ละบาดทีนี้..

สมพื้นเจ้าของ ถืกลากไปหย่อง
ทั้งที่ กะฮัก กะหยัง
ดิ้นรนหาหม่องตาย ห้ามไว้กะบ่ฟัง..
ได้น้ำตาไหลหยามหย่างเมื่อเขาสิหนี
คนกะซาวึ่น ๆ เฮาผู้เดียวที่หลื่น สมพื้นอีหลี
บ่โทษผู้ใด๋ที่เรื่องมันจบจั่งซี่..
ย้อนเจ้าของที่เผื่อใจบ่เป็นสักที
โอ้ย.. จั่งแม่นสมน้ำหน้า..

( ดนตรี )

โอ้ย.. มันกะของแม่นละแหม
ฮักท่อใด๋ยังได้เป็นคนแพ้ ยังได้นั่งเนาะฮ้องไห้
ที่แท้..ฮักคือการนอกใจ
ไปฮักเขาสมองบ่ใช้ แล้วเป็นจังใด๋ละบาดทีนี้..

สมพื้นเจ้าของ ถืกลากไปหย่อง
ทั้งที่ กะฮัก กะหยัง
ดิ้นรนหาหม่องตาย ห้ามไว้กะบ่ฟัง..
ได้น้ำตาไหลหยามหย่างเมื่อเขาสิหนี
คนกะซาวึ่น ๆ เฮาผู้เดียวที่หลื่น สมพื้นอีหลี
บ่โทษผู้ใด๋ที่เรื่องมันจบจั่งซี่..
ย้อนเจ้าของที่เผื่อใจบ่เป็นสักที โอ้ย..

สมพื้นเจ้าของ ถืกลากไปหย่อง
ทั้งที่ กะฮัก กะหยัง
ดิ้นรนหาหม่องตาย ห้ามไว้กะบ่ฟัง..
ได้น้ำตาไหลหยามหย่างเมื่อเขาสิหนี
คนกะซาวึ่น ๆ เฮาผู้เดียวที่หลื่น สมพื้นอีหลี
บ่โทษผู้ใด๋ที่เรื่องมันจบจั่งซี่..
ย้อนเจ้าของที่เผื่อใจบ่เป็นสักที
โอ้ย.. จั่งแม่นสมน้ำหน้า..

มิวสิควิดีโอ สมพื้น T-REX ft. บูม เอิ้นหา

เพลง : สมพื้น
ศิลปิน : T-REX ft. บูม เอิ้นหา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์ อนันต์
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานแสดง : 063-179-4468, 081-617-2057
Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด