คอร์ดเพลง ไม่อยากเป็นพี่น้อง – เจนนี่ บาร์ธ (Jennie Bart) ft. MAN’R

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่อยากเป็นพี่น้อง Jennie Bart ft. MAN’R

คอร์ดเพลง ไม่อยากเป็นพี่น้อง - Jennie Bart ft. MAN'R

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : ไม่อยากเป็นพี่น้อง


INTRO | D | F#m | Em | A |

 
เธอทำให้
D 
ฉันเป็นเหมือนผู้หญิง
 
วิเศษกว่า
F#m 
คนๆ 
 
ที่ทั่วไป
 
เธอเอาใจ
Em 
ฉันเทคแคร์ใส่ใจ
 
ไม่เหมือนใค
A 
รที่เคยเจอมา

 
อย่าทำแบ
D 
บนี้ 
 
ถ้าไม่ได้รัก
 
ก็บอกตร
F#m 
งนี้ให้เธอเข้าใจ
 
ก็ไม่
Em 
รู้ว่าเธอจะมาด้วยเหตุผ
A 
ลอะไร

 
ปากบ
G 
อกไม่เอาหรอก 
 
กลัวเธอจะมาหลอก
 
แต่ใจมันก็
F#m 
แพ้สิ่งที่เธอทําทุ
Bm 
กที
 
ฉันแพ้คนแบ
Em 
บนี้.. 
 
 
A 

 
ก็ไม่อยากลงท้
D 
ายด้วยคําว่าแค่พี่น้อง
 
อยากจะเป็นเจ้า
F#m 
ของอยากเป็นคู่ครอ
Bm 
งใจ
 
ไม่ได้อยากต้อง
Em 
การเป็นพี่น้องกับใคร
 
เธอมาทําขนาด
A 
นี้จะไม่รักได้ไง

 
ก็มาทําให้
D 
รักทําให้ฉันหวั่นไหว
 
เธอต้องรับผิด
F#m 
ชอบที่เธอทําล
Bm 
งไป
 
อย่ามา
Em 
หลอกให้รักแล้วก็ไป 
 
 
A 
 
เพราะเธอเอาใจฉันไปแล้
D 
วเธอ

F#m 
ต้องบอกว่ารักซักพันคำ
 
แล้วเธอถึงจะเชื่
Em 
อใจ
 
หรือว่าต้องทำยั
A 
งไง 
 
ช่วยบอกที
D 
ที่โทรไปหาทุกเช้าเย็น
 
นี่ยังไม่ชัดเจนอีก
F#m 
เหรอ
 
สถานะที่อยากเป็น มันเป็นยังไงหล่ะ
Em 
เธอ
 
ฉันก็ไม่
A 
ได้คิดแค่พี้น้องถ้าพูดแบบนั้นก็กลัวเธอร้อง
D 
ก็รู้เธอคิดไปไกล 
 
แต่ว่าช่วยคิดได้
F#m 
ไหม
 
ถ้าหากไม่รักก็คงไม่คุย แต่ถ้าเธอพร้อมก็พร้อมจ
Em 
ะลุย
 
ไม่ได้ต้องก
A 
ารเป็นแค่คนคุย 
 
ของเธอ

 
ปากบ
G 
อกไม่เอาหรอก 
 
กลัวเธอจะมาหลอก
 
แต่ใจมันก็
F#m 
แพ้สิ่งที่เธอทําทุ
Bm 
กที
 
ฉันแพ้คนแบ
Em 
บนี้.. 
 
 
A 

 
ก็ไม่อยากลงท้
D 
ายด้วยคําว่าแค่พี่น้อง
 
อยากจะเป็นเจ้า
F#m 
ของอยากเป็นคู่ครอ
Bm 
งใจ
 
ไม่ได้อยากต้อง
Em 
การเป็นพี่น้องกับใคร
 
เธอมาทําขนาด
A 
นี้จะไม่รักได้ไง
 
ก็มาทําให้
D 
รักทําให้ฉันหวั่นไหว
 
เธอต้องรับผิด
F#m 
ชอบที่เธอทําล
Bm 
งไป
 
อย่ามา
Em 
หลอกให้รักแล้วก็ไป 
 
 
A 
 
เพราะเธอเอาใจฉันไปแล้
D 
วเธอ
 
สิ่งที่เธอ
F#m 
ขอคืออ
Bm 
ะไร
 
หรือเธอต้อง
Em 
การให้ฉัน
 
คบเป็นแ
A 
ฟนเลยหรือไง

 
ก็ไม่อยากลงท้
D 
ายด้วยคําว่าแค่พี่น้อง
 
อยากจะเป็นเจ้า
F#m 
ของอยากเป็นคู่ครอ
Bm 
งใจ
 
ไม่ได้อยากต้อง
Em 
การเป็นพี่น้องกับใคร
 
เธอมาทําขนาด
A 
นี้จะไม่รักได้ไง

 
ก็มาทําให้
D 
รักทําให้ฉันหวั่นไหว
 
เธอต้องรับผิด
F#m 
ชอบที่เธอทําล
Bm 
งไป
 
อย่ามา
Em 
หลอกให้รักแล้วก็ไป 
 
 
A 
 
เพราะเธอเอาใจฉันไปแล้
D 
วเธอ

 
ก็ไม่อยากลงท้
D 
ายด้วยคําว่าแค่พี่น้อง
 
อยากจะเป็นเจ้า
F#m 
ของอยากเป็นคู่ครอ
Bm 
งใจ
 
ไม่ได้อยากต้อง
Em 
การเป็นพี่น้องกับใคร
 
เธอมาทําขนาด
A 
นี้จะไม่รักได้ไง

 
ก็มาทําให้
D 
รักทําให้ฉันหวั่นไหว
 
เธอต้องรับผิด
F#m 
ชอบที่เธอทําล
Bm 
งไป
 
อย่ามา
Em 
หลอกให้รักแล้วก็ไป 
 
 
A 
 
เพราะเธอเอาใจฉันไปแล้
D 
วเธอ..


เธอทำให้ฉันเป็นเหมือนผู้หญิง
วิเศษกว่าคนๆ ที่ทั่วไป
เธอเอาใจฉันเทคแคร์ใส่ใจ
ไม่เหมือนใครที่เคยเจอมา

อย่าทำแบบนี้ ถ้าไม่ได้รัก
ก็บอกตรงนี้ให้เธอเข้าใจ
ก็ไม่รู้ว่าเธอจะมาด้วยเหตุผลอะไร

ปากบอกไม่เอาหรอก กลัวเธอจะมาหลอก
แต่ใจมันก็แพ้สิ่งที่เธอทําทุกที
ฉันแพ้คนแบบนี้..

ก็ไม่อยากลงท้ายด้วยคําว่าแค่พี่น้อง
อยากจะเป็นเจ้าของอยากเป็นคู่ครองใจ
ไม่ได้อยากต้องการเป็นพี่น้องกับใคร
เธอมาทําขนาดนี้จะไม่รักได้ไง

ก็มาทําให้รักทําให้ฉันหวั่นไหว
เธอต้องรับผิดชอบที่เธอทําลงไป
อย่ามาหลอกให้รักแล้วก็ไป
เพราะเธอเอาใจฉันไปแล้วเธอ

ต้องบอกว่ารักซักพันคำ
แล้วเธอถึงจะเชื่อใจ
หรือว่าต้องทำยังไง ช่วยบอกที
ที่โทรไปหาทุกเช้าเย็น
นี่ยังไม่ชัดเจนอีกเหรอ
สถานะที่อยากเป็น มันเป็นยังไงหล่ะเธอ
ฉันก็ไม่ได้คิดแค่พี้น้องถ้าพูดแบบนั้นก็กลัวเธอร้อง
ก็รู้เธอคิดไปไกล แต่ว่าช่วยคิดได้ไหม
ถ้าหากไม่รักก็คงไม่คุย แต่ถ้าเธอพร้อมก็พร้อมจะลุย
ไม่ได้ต้องการเป็นแค่คนคุย ของเธอ

ปากบอกไม่เอาหรอก กลัวเธอจะมาหลอก
แต่ใจมันก็แพ้สิ่งที่เธอทําทุกที
ฉันแพ้คนแบบนี้..

ก็ไม่อยากลงท้ายด้วยคําว่าแค่พี่น้อง
อยากจะเป็นเจ้าของอยากเป็นคู่ครองใจ
ไม่ได้อยากต้องการเป็นพี่น้องกับใคร
เธอมาทําขนาดนี้จะไม่รักได้ไง
ก็มาทําให้รักทําให้ฉันหวั่นไหว
เธอต้องรับผิดชอบที่เธอทําลงไป
อย่ามาหลอกให้รักแล้วก็ไป
เพราะเธอเอาใจฉันไปแล้วเธอ

สิ่งที่เธอขอคืออะไร
หรือเธอต้องการให้ฉัน
คบเป็นแฟนเลยหรือไง

ก็ไม่อยากลงท้ายด้วยคําว่าแค่พี่น้อง
อยากจะเป็นเจ้าของอยากเป็นคู่ครองใจ
ไม่ได้อยากต้องการเป็นพี่น้องกับใคร
เธอมาทําขนาดนี้จะไม่รักได้ไง

ก็มาทําให้รักทําให้ฉันหวั่นไหว
เธอต้องรับผิดชอบที่เธอทําลงไป
อย่ามาหลอกให้รักแล้วก็ไป
เพราะเธอเอาใจฉันไปแล้วเธอ

ก็ไม่อยากลงท้ายด้วยคําว่าแค่พี่น้อง
อยากจะเป็นเจ้าของอยากเป็นคู่ครองใจ
ไม่ได้อยากต้องการเป็นพี่น้องกับใคร
เธอมาทําขนาดนี้จะไม่รักได้ไง

ก็มาทําให้รักทําให้ฉันหวั่นไหว
เธอต้องรับผิดชอบที่เธอทําลงไป
อย่ามาหลอกให้รักแล้วก็ไป
เพราะเธอเอาใจฉันไปแล้วเธอ..

มิวสิควิดีโอ ไม่อยากเป็นพี่น้อง Jennie Bart ft. MAN’R

เพลง ไม่อยากเป็นพี่น้อง (คอร์ด)

ติดต่องานจ้างศิลปิน
Tel : 098-203-7796
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend