คอร์ดเพลง ต้องการกันอยู่ไหม Pimthitiii (พิม ฐิติยากร)

  
Text   


INTRO | F | F |
INTRO | F | Dm | Bb | C |

 
ถ้
าฉันถามเธอแล้ว 
 
เธอจะรำคา
Dm 
ญฉันไหม
 
เพ
Gm 
ราะท่าทีเย็นชาของเธอทำให้
ฉันหวั่นใจ
 
แค่อยากรู้
Bb 
ที่เราห่างเหิน จริงๆ หรือฉัน
Am 
คิดมากไป
 
เพราะฉันแค่
Gm 
อยาก..อยู่ใกล้เธอ..แค่
นั้น

 
บอกกับฉั
นว่ายังต้องการกันอยู่ไหม
 
บอกกับฉั
Dm 
นว่าเธอไม่คิดไปไหน
 
เพราะฉันยังคงต้องกา
Bb 
รจะยืนข้างเธออยู่
 
ฉั
Am 
นยังคงรักเธออยู่
 
B
Gmb 
ay I just want only yo
u
 
Baby
 

INSTRU | F | F |

 
ถ้
าฉันขอให้เธอมองฉันสักนิด
Dm 
ได้ไหม
 
เหมื
Gm 
อนวันที่เธอมองแค่ฉันและไม่
คิดมองใคร

 
แค่อยากรู้
Bb 
ที่เราเคยเขิน
 
กลายเป็นความหมาง
Am 
เมินเมื่อไหร่
 
เมื่อมันยิ่ง
Gm 
ไกล 
 
แม้ใกล้เธอ..แค่
นี้

 
เอาจริงๆ ฉัน
Bb 
ก็ไม่ได้อยาก
 
จะมาซักไซ้อะไรให้มากมาย
 
 
เพ
Am 
ราะฉันเองก็ไม่ได้อยากงอแง 
 
เป็นคนขี้น้อยใจ
 
Gm 
ต่ฉันฝืนให้มัน
Am 
คาใจ..ต่อไป
ไม่ไหว

 
บอกกับฉั
นว่ายังต้องการกันอยู่ไหม
 
บอกกับฉั
Dm 
นว่าเธอไม่คิดไปไหน
 
เพราะฉันยังคงต้องกา
Bb 
รจะยืนข้างเธออยู่
 
ฉั
Am 
นยังคงรักเธออยู่
 
B
Gm 
bay I just want only yo
u

 
บอกกับฉั
นว่ายังต้องการกันอยู่ไหม
 
บอกกับฉั
Dm 
นว่าเธอไม่คิดไปไหน
 
เพราะฉันยังคงต้องกา
Bb 
รจะยืนข้างเธออยู่
 
ฉั
Am 
นยังคงรักเธออยู่
 
B
Gm 
bay I just want only yo
u

INSTRU | Db Cm | Fm Eb |
INSTRU | Db Cm | Fm |
INSTRU | Bbm Cm | Fm Eb |
INSTRU | Db Bbm | C | Db |

 
บอกกับฉัน
Gb 
ว่ายังต้องการกันอยู่ไหม
 
บอกกับฉัน
Ebm 
ว่าเธอไม่คิดจะไปไหน
 
เพราะฉันยังคงต้องกา
รจะยืนข้างเธออยู่
 
ฉั
Bbm 
นยังคงรักเธออยู่
 
B
Abm 
aby I just want only yo
Db 
u

 
บอกกับฉัน
Gb 
ว่ายังต้องการกันอยู่ไหม
 
บอกกับฉัน
Ebm 
ว่าเธอไม่คิดจะไปไหน
 
เพราะฉันยังคงต้องกา
รจะยืนข้างเธออยู่
 
ฉั
Bbm 
นยังคงรักเธออยู่
 
B
Abm 
aby I just want only yo
Db 
u

 
บอกกับฉัน
Gb 
ว่ายังต้องการกันอยู่ไหม
 
บอกกับฉัน
Ebm 
ว่าเธอไม่คิดจะไปไหน
 
เพราะฉันยังคงต้องกา
รจะยืนข้างเธออยู่
 
ฉั
Bbm 
นยังคงรักเธออยู่
 
B
Abm 
aby I just want only yo
Db 
u

( Fade out.. )


ถ้าฉันถามเธอแล้ว เธอจะรำคาญฉันไหม
เพราะท่าทีเย็นชาของเธอทำให้ฉันหวั่นใจ
แค่อยากรู้ที่เราห่างเหิน จริงๆ หรือฉันคิดมากไป
เพราะฉันแค่อยาก..อยู่ใกล้เธอ..แค่นั้น

บอกกับฉันว่ายังต้องการกันอยู่ไหม
บอกกับฉันว่าเธอไม่คิดไปไหน
เพราะฉันยังคงต้องการจะยืนข้างเธออยู่
ฉันยังคงรักเธออยู่
Bbay I just want only you, Baby

ถ้าฉันขอให้เธอมองฉันสักนิดได้ไหม
เหมือนวันที่เธอมองแค่ฉันและไม่คิดมองใคร

แค่อยากรู้ที่เราเคยเขิน
กลายเป็นความหมางเมินเมื่อไหร่
เมื่อมันยิ่งไกล แม้ใกล้เธอ..แค่นี้

เอาจริงๆ ฉันก็ไม่ได้อยาก
จะมาซักไซ้อะไรให้มากมาย
เพราะฉันเองก็ไม่ได้อยากงอแง เป็นคนขี้น้อยใจ
แต่ฉันฝืนให้มันคาใจ..ต่อไปไม่ไหว

บอกกับฉันว่ายังต้องการกันอยู่ไหม
บอกกับฉันว่าเธอไม่คิดไปไหน
เพราะฉันยังคงต้องการจะยืนข้างเธออยู่
ฉันยังคงรักเธออยู่
Bbay I just want only you

บอกกับฉันว่ายังต้องการกันอยู่ไหม
บอกกับฉันว่าเธอไม่คิดไปไหน
เพราะฉันยังคงต้องการจะยืนข้างเธออยู่
ฉันยังคงรักเธออยู่
Bbay I just want only you

บอกกับฉันว่ายังต้องการกันอยู่ไหม
บอกกับฉันว่าเธอไม่คิดจะไปไหน
เพราะฉันยังคงต้องการจะยืนข้างเธออยู่
ฉันยังคงรักเธออยู่
Baby I just want only you

บอกกับฉันว่ายังต้องการกันอยู่ไหม
บอกกับฉันว่าเธอไม่คิดจะไปไหน
เพราะฉันยังคงต้องการจะยืนข้างเธออยู่
ฉันยังคงรักเธออยู่
Baby I just want only you

บอกกับฉันว่ายังต้องการกันอยู่ไหม
บอกกับฉันว่าเธอไม่คิดจะไปไหน
เพราะฉันยังคงต้องการจะยืนข้างเธออยู่
ฉันยังคงรักเธออยู่
Baby I just want only you

มิวสิควิดีโอ ต้องการกันอยู่ไหม พิม ฐิติยากร

เพลง : ต้องการกันอยู่ไหม
ศิลปิน : พิม ฐิติยากร
เรียบเรียง : Panthapon Prasanratchakit, Thitiwat Rongthong
ติดต่องานแสดง : 093-669-7494, 080-939-4730
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend