คอร์ดเพลง เธอได้ไปต่อ วิทยา กังแฮ (หมอฉ้าย)

  
Text   


INTRO | C#m B | A E |
INTRO | C#m B | A |

 
C#m 
บกันมาก็นานเท่าไร
ทำอะไ
รๆ 
 
ไม่เคยจะสนใ
 
เอาเวล
F#m 
าในการใส่ใจ
ไปทำอะไรของเธ
อ 
 
 

 
พูด
กันดีๆ 
 
ไม่เป็
น 
 
มีอะไ
รๆ 
 
ก็ใช้อารม
ณ์
 
ไปไห
F#m 
นเห็นหายไปเป็นชั่วโม
 
เหมือนมีอะไรปิดบั
ง.. 
 
 
G# 

 
วันๆ
F#m 
เล่นแต่เฟสแต่ไล
น์
 
เคยหันหน้
G#m 
ามามองกันมั่ง
C#m 
หม้าย
 
ฉันที่อยู่
ตรงนี้ 
 
ยังเป็นแฟนเธออยู่เลย
หม้าย..

 
หากเขาคือความสุ
ข 
 
จะทนทุกข์ใจทำไร
 
ปล่อยตัวปล่อยใ
G#m 
จ ไปคนละท
C#m 
าง
 
ให้เธอรู้
เสียบ้
างฉันเจ็บพอแล้
ว.. 
 
 
G# 
 
แม้ว่าความเจ็
บคือสิ่งที่เราคิด
ไปเอง
 
มีน้ำตา
G#m 
ก็ต้องเช็ดเอาเอ
C#m 
 
ไม่อย
ากรั้งตัวเธอเอาไว้
 
ไม่อย
ากฝืนอะไรอีกต่อไป
..เธอได้ไปต่

INSTRU | F#m G | F#m E | ( 4 Times )
INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E G# |
INSTRU | A B | G# C#m | D | B |

 
ฟวันๆ
F#m 
เล่นแต่เฟสแต่ไล
น์
 
เคยหันหน้
G#m 
ามามองกันมั่ง
C#m 
หม้าย
 
ฉันที่อยู่
ตรงนี้ 
 
ยังเป็นแฟนเธออยู่เลย
หม้าย..

 
หากเขาคือความสุ
ข 
 
จะทนทุกข์ใจทำไร
 
ปล่อยตัวปล่อยใ
G#m 
จ ไปคนละท
C#m 
าง
 
ให้เธอรู้
เสียบ้
างฉันเจ็บพอแล้
ว.. 
 
 
G# 
 
แม้ว่าความเจ็
บคือสิ่งที่เราคิด
ไปเอง
 
มีน้ำตา
G#m 
ก็ต้องเช็ดเอาเอ
C#m 
 
ไม่อย
ากรั้งตัวเธอเอาไว้
 
ไม่อย
ากฝืนอะไรอีกต่อไป
..โอ่
G# 
..

 
หากเขาคือความสุ
ข 
 
จะทนทุกข์ใจทำไร
 
ปล่อยตัวปล่อยใ
G#m 
จ ไปคนละท
C#m 
าง
 
ให้เธอรู้
เสียบ้
างฉันเจ็บพอแล้
ว.. 
 
 
G# 
 
แม้ว่าความเจ็
บคือสิ่งที่เราคิด
ไปเอง
 
มีน้ำตา
G#m 
ก็ต้องเช็ดเอาเอ
C#m 
ง..

 
ไม่อย
ากรั้งตัวเธอเอาไว้
 
ไม่อย
ากฝืนอะไรอีกต่อไป
..เธอได้ไปต่

 
ไม่อยา
กรั้งตัวเธอเอาไ
ว้
 
ไม่อยา
กฝืนอะไรอีกต่อไป
..เธอได้ไปต่
อ..

OUTRO | A Am | E |


คบกันมาก็นานเท่าไร ทำอะไรๆ ไม่เคยจะสนใจ
เอาเวลาในการใส่ใจไปทำอะไรของเธอ

พูดกันดีๆ ไม่เป็น มีอะไรๆ ก็ใช้อารมณ์
ไปไหนเห็นหายไปเป็นชั่วโมง
เหมือนมีอะไรปิดบัง..

วันๆเล่นแต่เฟสแต่ไลน์
เคยหันหน้ามามองกันมั่งหม้าย
ฉันที่อยู่ตรงนี้ ยังเป็นแฟนเธออยู่เลยหม้าย..

หากเขาคือความสุข จะทนทุกข์ใจทำไร
ปล่อยตัวปล่อยใจ ไปคนละทาง
ให้เธอรู้เสียบ้างฉันเจ็บพอแล้ว..
แม้ว่าความเจ็บคือสิ่งที่เราคิดไปเอง
มีน้ำตาก็ต้องเช็ดเอาเอง
ไม่อยากรั้งตัวเธอเอาไว้
ไม่อยากฝืนอะไรอีกต่อไป..เธอได้ไปต่อ

( ดนตรี

ฟวันๆเล่นแต่เฟสแต่ไลน์
เคยหันหน้ามามองกันมั่งหม้าย
ฉันที่อยู่ตรงนี้ ยังเป็นแฟนเธออยู่เลยหม้าย..

หากเขาคือความสุข จะทนทุกข์ใจทำไร
ปล่อยตัวปล่อยใจ ไปคนละทาง
ให้เธอรู้เสียบ้างฉันเจ็บพอแล้ว..
แม้ว่าความเจ็บคือสิ่งที่เราคิดไปเอง
มีน้ำตาก็ต้องเช็ดเอาเอง
ไม่อยากรั้งตัวเธอเอาไว้
ไม่อยากฝืนอะไรอีกต่อไป..โอ่..

หากเขาคือความสุข จะทนทุกข์ใจทำไร
ปล่อยตัวปล่อยใจ ไปคนละทาง
ให้เธอรู้เสียบ้างฉันเจ็บพอแล้ว..
แม้ว่าความเจ็บคือสิ่งที่เราคิดไปเอง
มีน้ำตาก็ต้องเช็ดเอาเอง..

ไม่อยากรั้งตัวเธอเอาไว้
ไม่อยากฝืนอะไรอีกต่อไป..เธอได้ไปต่อ

ไม่อยากรั้งตัวเธอเอาไว้
ไม่อยากฝืนอะไรอีกต่อไป..เธอได้ไปต่อ..

มิวสิควิดีโอ เธอได้ไปต่อ วิทยา กังแฮ (หมอฉ้าย)

เพลง : เธอได้ไปต่อ
ศิลปิน : วิทยา กังแฮ (หมอฉ้าย)
เรียบเรียง : กิจติเดช แก้วเจือ
ติดต่องานแสดง : 093-763-6585
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend