คอร์ดเพลง ลองของ วิทยา กังแฮ (หมอฉ้าย)

  
Text   


INTRO | Bm | A | G | D F# |
INTRO | Bm | A | G | F# |

 
มึงเป็นใ
Bm 
ครมาจากไหน 
 
มึงจะห
A 
รอยเท่าใด
 
กูไม่
G 
รู้..เพราะกูก็หรอยพอ
D 
ตัว.. 
 
 
F# 

 
กูไม่
Bm 
หาเรื่องใคร 
 
แต่อย่า
A 
มาหาเรื่องกู
 
บอกให้
G 
รู้.. 
 
ว่ากูก็ไม่ยอม
D 
คน.. 
 
 
F# 

 
ไม่ใช่
Em 
อันธพาล.. 
 
ไม่เคยระร
F#m 
านใจใคร..
 
และไม่อยากใ
G 
ช้นิสัยเลว ๆ ถ้าไม่จำเ
A 
ป็น

 
แต่ถ้ามึงอยากล
D 
อง 
 
และยังข้องใ
A 
 
ยังไม่หยุดราย
Bm 
มาย 
 
ก็เดินเข้า
A 
มา
 
แค่ ๆ บา
G 
ทา.. 
 
จัดให้สัก
A 
ที..

 
อย่าทำเป็นเ
D 
ก่ง 
 
อย่าทำเป็นห
A 
รอย
 
ถ้ายังเป็นเด็ก
Bm 
น้อย 
 
ขอตางพ่อแ
A 
ม่ใช้
 
เพราะชีวิตจ
G 
ริงมันอันตรายกว่าในละ
A 
คร
 
มึงอาจจะนอนหลับแล้วไม่ยอ
D 
มตื่น  
F# 

 
เส้น
Bm 
ทางของเราต่างกัน
 
ความ
A 
ฝันของใครของมัน
 
โลกสร้างเ
G 
ราให้อยู่ร่วมกัน
 
ให้พึ่งพา
D 
กันไม่ใช่เห
F# 
รอ

 
ทำไ
Bm 
มต้องฆ่าเข็ญกัน 
 
ทำไ
A 
มต้องทำร้ายกัน
 
ถ้าไม่ช
G 
อบใจกัน 
 
ก็หันหน้า
D 
คนละทาง
 
เท่านั้นเ
A 
อง.. 
 
เท่านั้นเ
G 
อง.. 
 
 
F# 

INSTRU | Bm | A | G | D F# |
INSTRU | Bm | A | G | F# |

 
ไม่ใช่
Em 
อันธพาล.. 
 
ไม่เคยระร
F#m 
านใจใคร..
 
และไม่อยากใ
G 
ช้นิสัยเลว ๆ ถ้าไม่จำเ
A 
ป็น

 
แต่ถ้ามึงอยากล
D 
อง 
 
และยังข้องใ
A 
 
ยังไม่หยุดราย
Bm 
มาย 
 
ก็เดินเข้า
A 
มา
 
แค่ ๆ บา
G 
ทา.. 
 
จัดให้สัก
A 
ที..

 
อย่าทำเป็นเ
D 
ก่ง 
 
อย่าทำเป็นห
A 
รอย
 
ถ้ายังเป็นเด็ก
Bm 
น้อย 
 
ขอตางพ่อแ
A 
ม่ใช้
 
เพราะชีวิตจ
G 
ริงมันอันตรายกว่าในละ
A 
คร

 
อย่าทำเป็นเ
D 
ก่ง 
 
อย่าทำเป็นห
A 
รอย
 
ถ้ายังเป็นเด็ก
Bm 
น้อย 
 
ขอตางพ่อแ
A 
ม่ใช้
 
เพราะชีวิตจ
G 
ริงมันอันตรายกว่าในละ
A 
คร
 
มึงอาจจะนอนหลับแล้วไม่ยอ
D 
มตื่น..

OUTRO | G A | G A | A | D |


มึงเป็นใครมาจากไหน มึงจะหรอยเท่าใด
กูไม่รู้ เพราะกูก็หรอยพอตัว..

กูไม่หาเรื่องใคร แต่อย่ามาหาเรื่องกู
บอกให้รู้.. ว่ากูก็ไม่ยอมคน..

ไม่ใช่อันตพาล.. ไม่เคยระรานใจใคร
และไม่อยากใช้นิสัยเลว ๆ ถ้าไม่จำเป็น

แต่ถ้ามึงอยากลอง และยังข้องใจ
ยังไม่หยุดรายมาย ก็เดินเข้ามา
แค่ ๆ บาทา.. จัดให้สักที..

อย่าทำเป็นเก่ง อย่าทำเป็นหรอย
ถ้ายังเป็นเด็กน้อย ขอตางพ่อแม่ใช้
เพราะชีวิตจริงมันอันตรายกว่าในละคร
มึงอาจจะนอนหลับแล้วไม่ยอมตื่น

เส้นทางของเราต่างกัน ความฝันของใครของมัน
โลกสร้างเราให้อยู่ร่วมกัน ให้พึ่งพากันไม่ใช่เหรอ

ทำไมต้องฆ่าเข็ญกัน ทำไมต้องทำร้ายกัน
ถ้าไม่ชอบใจกัน ก็หันหน้าคนละทาง
เท่านั้นเอง.. เท่านั้นเอง..

( ดนตรี )

ไม่ใช่อันตพาล.. ไม่เคยระรานใจใคร
และไม่อยากใช้นิสัยเลว ๆ ถ้าไม่จำเป็น

แต่ถ้ามึงอยากลอง และยังข้องใจ
ยังไม่หยุดรายมาย ก็เดินเข้ามา
แค่ ๆ บาทา.. จัดให้สักที..

อย่าทำเป็นเก่ง อย่าทำเป็นหรอย
ถ้ายังเป็นเด็กน้อย ขอตางพ่อแม่ใช้
เพราะชีวิตจริงมันอันตรายกว่าในละคร

อย่าทำเป็นเก่ง อย่าทำเป็นหรอย
ถ้ายังเป็นเด็กน้อย ขอตางพ่อแม่ใช้
เพราะชีวิตจริงมันอันตรายกว่าในละคร
มึงอาจจะนอนหลับแล้วไม่ยอมตื่น

มิวสิควิดีโอ ลองของ วิทยา กังแฮ (หมอฉ้าย)

เพลง : ลองของ (คอร์ด)
ศิลปิน : วิทยา กังแฮ (หมอฉ้าย)
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม๊ค โฟล์คซอง
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน : 093-763-6585

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend