คอร์ดเพลง หนึ่งคำ แบม ไพลิน

  
Text   


 
หนึ่งคำตอก
D 
ย้ำว่ายัง
A/C# 
ฮักกัน
 
ล้านการกระ
Bm 
ทำสิเฮ็ดทุกอ
A 
ย่าง
 
พร้อมจะพิ
G 
สูจน์ให้อ้ายได้
F#m 
วางหัวใจ
 
กับ
Em 
น้องจนมื้อสุดท้ายจมดินส
A 
ลาย..

INSTRU | D | F#m | Em | A |

D 
เหมือนชะตาชีวิตลิขิตมา
F#m 
เหมือนว่าเฮาทั้งสองเคยพ้อหน้า
Bm 
สิบุญหรือกรรมนำพา
 
เฮ็ดให้เฮาไ
A 
ซ้ชีวิตฮ่วมกัน 
 
และ..

D 
เหมือนว่าในบางครั้งมีน้ำตา
F#m 
ช่วงเวลาที่เฮา..บ่เข้าใ
Bm 
จกัน..
A 
 
แต่ความสัม
G 
พันธ์..ยังประค
A 
องให้ไปต่อ

Em 
คำสัญญาที่เอ่ยมาจาก
F#m 
วาจา 
 
คงบ่มีค่าถ้าได้..
 
แค่
Em 
เว้าออกมา 
 
น้ำตายังคงริ
A 
นไหล

 
หนึ่งคำตอก
D 
ย้ำว่ายัง
A/C# 
ฮักกัน
 
ล้านการกระ
Bm 
ทำสิเฮ็ดทุกอ
A 
ย่าง
 
พร้อมจะพิ
G 
สูจน์ให้อ้ายได้
F#m 
วางหัวใจ
 
กับ
Em 
น้องจนมื้อสุดท้ายจมดินส
A 
ลาย..

 
สิตอบแ
D 
ทนในความ
A/C# 
ไว้ใจ..
 
ที่เจ้าได้
Bm 
ทำ..ให้ฮู้ว่าชี
A 
วิตนั้นควา
G 
มหมาย..  
F#m 
Em 
อยู่ประครองหัวใ
A 
จกันไปจั่ง
D 
ซี้เด้อ

D 
เหมือนสองเฮาเคยผ่านทุกอย่างมา
F#m 
จะสุขทุกข์ รับนำกัน จาก
Bm 
นี้สิทำให้
A 
ดีที่สุด
 
และสิพ
G 
ยายามทำให้
D 
ดีทุกอย่าง

Em 
คำสัญญาที่เอ่ยต่อหน้า
F#m 
ดินฟ้า 
 
คงบ่มีค่าถ้าได้..
 
แค่
Em 
เว้าออกมา 
 
บ่
G 
ส่ำกับทำใ
A 
ห้เห็น

 
หนึ่งคำตอก
D 
ย้ำว่ายัง
A/C# 
ฮักกัน
 
ล้านการกระ
Bm 
ทำสิเฮ็ดทุกอ
A 
ย่าง
 
พร้อมจะพิ
G 
สูจน์ให้อ้ายได้
F#m 
วางหัวใจ
 
กับ
Em 
น้องจนมื้อสุดท้ายจมดินส
A 
ลาย..

 
สิตอบแ
D 
ทนในความ
A/C# 
ไว้ใจ..
 
ที่เจ้าได้
Bm 
ทำ..ให้ฮู้ว่าชี
A 
วิตนั้นควา
G 
มหมาย..  
F#m 
Em 
อยู่ประครองหัวใ
A 
จกันไปจั่ง
D 
ซี้เด้อ

Bm 
  ตั้งแต่คราวคู่กัน 
 
ใจบ่หันไปให้ไผ
G 
  อุปสรรคม
F#m 
าไล่ 
 
ให้ความฮักประจักสู้
Bm 
  ขอให้อยู่ฮ่วมส
A 
ร้าง ฮวมสันต์ คู่ชีวิต
G 
  สถิตอยู่จนมื่อต
A 
าย..
G 
  คูณหมั่นแก่นต่อกันไ
A 
ว้.. 
 
เด้อ..

INSTRU | G | F#m | Bm A | G A |

 
หนึ่งคำตอก
D 
ย้ำว่ายัง
A/C# 
ฮักกัน
 
ล้านการกระ
Bm 
ทำสิเฮ็ดทุกอ
A 
ย่าง
 
พร้อมจะพิ
G 
สูจน์ให้อ้ายได้
F#m 
วางหัวใจ
 
กับ
Em 
น้องจนมื้อสุดท้ายจมดินส
A 
ลาย..

 
สิตอบแ
D 
ทนในความ
A/C# 
ไว้ใจ..
 
ที่เจ้าได้
Bm 
ทำ..ให้ฮู้ว่าชี
A 
วิตนั้นควา
G 
มหมาย..  
F#m 
Em 
อยู่ประครองหัวใ
A 
จกันไปจั่ง
D 
ซี้เด้อ..

Em 
อยู่mจนลมหายใจ..  
A 
 
สุดท้ายเด้อ..
 

OUTRO | D | F#m | Em | A | D |


หนึ่งคำตอกย้ำว่ายังฮักกัน
ล้านการกระทำสิเฮ็ดทุกอย่าง
พร้อมจะพิสูจน์ให้อ้ายได้วางหัวใจ
กับน้องจนมื้อสุดท้ายจมดินสลาย..

( ดนตรี )

เหมือนชะตาชีวิตลิขิตมา
เหมือนว่าเฮาทั้งสองเคยพ้อหน้า
สิบุญหรือกรรมนำพา
เฮ็ดให้เฮาไซ้ชีวิตฮ่วมกัน และ..

เหมือนว่าในบางครั้งมีน้ำตา
ช่วงเวลาที่เฮา..บ่เข้าใจกัน..
แต่ความสัมพันธ์..ยังประคองให้ไปต่อ

คำสัญญาที่เอ่ยมาจากวาจา คงบ่มีค่าถ้าได้..
แค่เว้าออกมา น้ำตายังคงรินไหล

หนึ่งคำตอกย้ำว่ายังฮักกัน
ล้านการกระทำสิเฮ็ดทุกอย่าง
พร้อมจะพิสูจน์ให้อ้ายได้วางหัวใจ
กับน้องจนมื้อสุดท้ายจมดินสลาย..

สิตอบแทนในความไว้ใจ..
ที่เจ้าได้ทำ..ให้ฮู้ว่าชีวิตนั้นความหมาย..
อยู่ประครองหัวใจกันไปจั่งซี้เด้อ

เหมือนสองเฮาเคยผ่านทุกอย่างมา
จะสุขทุกข์ รับนำกัน จากนี้สิทำให้ดีที่สุด
และสิพยายามทำให้ดีทุกอย่าง

คำสัญญาที่เอ่ยต่อหน้าดินฟ้า คงบ่มีค่าถ้าได้..
แค่เว้าออกมา บ่ส่ำกับทำให้เห็น

หนึ่งคำตอกย้ำว่ายังฮักกัน
ล้านการกระทำสิเฮ็ดทุกอย่าง
พร้อมจะพิสูจน์ให้อ้ายได้วางหัวใจ
กับน้องจนมื้อสุดท้ายจมดินสลาย..

สิตอบแทนในความไว้ใจ..
ที่เจ้าได้ทำ..ให้ฮู้ว่าชีวิตนั้นความหมาย..
อยู่ประครองหัวใจกันไปจั่งซี้เด้อ

ตั้งแต่คราวคู่กัน ใจบ่หันไปให้ไผ
อุปสรรคมาไล่ ให้ความฮักประจักสู้
ขอให้อยู่ฮ่วมสร้าง ฮวมสันต์ คู่ชีวิต
สถิตอยู่จนมื่อตาย..
คูณหมั่นแก่นต่อกันไว้.. เด้อ..

( ดนตรี )

หนึ่งคำตอกย้ำว่ายังฮักกัน
ล้านการกระทำสิเฮ็ดทุกอย่าง
พร้อมจะพิสูจน์ให้อ้ายได้วางหัวใจ
กับน้องจนมื้อสุดท้ายจมดินสลาย..

สิตอบแทนในความไว้ใจ..
ที่เจ้าได้ทำ..ให้ฮู้ว่าชีวิตนั้นความหมาย..
อยู่ประครองหัวใจกันไปจั่งซี้เด้อ..

อยู่จนลมหายใจ..
สุดท้ายเด้อ..

มิวสิควิดีโอ หนึ่งคำ แบม ไพลิน

เพลง : หนึ่งคำ
ศิลปิน : แบม ไพลิน
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องาน : 063-076-8857
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend