คอร์ดเพลง เด็กตรัง(ซัง) วิทยา กังแฮ (หมอฉ้าย)

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | C Am | F G | ( 2 Times ) | C G |

C 
  กำเนิดเกิดมาที่เมืองตรัง
Am 
  ฉันเป็นเด็กตรังมาตั้งแต่เกิด
F 
  แหลงจริงไม่ได้เอิด 
 
ว่าบ้านเ
G 
กิดฉันอยู่ตรัง

C 
  น้องมีแฟนแล้วหม้าย 
 
อยากให้ย้ายมาอยู่นี่
Am 
  มาอยู่เมืองตรังบ้านพี่ 
 
รับรองของดีทั้งเพ
F 
  รักจริงใจไม่โลเล 
 
รักแล้วไม่เ
G 
ทให้เสียใจ

F 
  สุดทางรถไ
G 
ฟที่กันตัง
Em 
  ดอกศรีตรังยังเ
Am 
บ่งบาน
F 
  โหม๋เราลูกห
G 
ลานพระยารัษ
C 
ฎา
F 
  ชาวประชาบ้านเ
G 
ราใจกว้าง
Em 
  ถิ่นกำเนิดของ
Am 
ยางพารา
 
  อยากช
F 
วนเธอมา 
 
มารัก
G 
กัน

 
ว่าเด็กตรังใจก
C 
ว้าง 
 
ไม่เคยกางหลางใส่ใ
Am 
คร
 
โดยเฉพาะเรื่องหัวใ
F 
จ 
 
รักใครมันชัดเ
G 
จน
 
ไม่ใช่คนล็อกแ
C 
ล็ก 
 
ไม่ได้คบใคร
Am 
เล่นๆ
 
เด็กเมืองตรังมันชัดเ
F 
จน 
 
ไม่หลอกล
G 
วง

 
อยากช
F 
วนเธอมาเป็นแ
G 
ฟนสักที
 
มาอยู่
Em 
ที่นี่ 
 
ที่เมือ
Am 
งตรัง
 
จะพาเ
F 
ธอไปกินหมูย่
G 
าง
 
รับประ
F 
กันว่าไม่ผิดห
G 
วัง 
 
เด็กเมืองตรังรักจริง

INSTRU | C Am | F G | ( 2 Times )
INSTRU | F G | Em Am | F | G | G |

F 
  สุดทางรถไ
G 
ฟที่กันตัง
Em 
  ดอกศรีตรังยังเ
Am 
บ่งบาน
F 
  โหม๋เราลูกห
G 
ลานพระยารัษ
C 
ฎา
F 
  ชาวประชาบ้านเ
G 
ราใจกว้าง
Em 
  ถิ่นกำเนิดของ
Am 
ยางพารา
 
  อยากช
F 
วนเธอมา 
 
มารัก
G 
กัน

 
ว่าเด็กตรังใจก
C 
ว้าง 
 
ไม่เคยกางหลางใส่ใ
Am 
คร
 
โดยเฉพาะเรื่องหัวใ
F 
จ 
 
รักใครมันชัดเ
G 
จน
 
ไม่ใช่คนล็อกแ
C 
ล็ก 
 
ไม่ได้คบใคร
Am 
เล่นๆ
 
เด็กเมืองตรังมันชัดเ
F 
จน 
 
ไม่หลอกล
G 
วง

 
อยากช
F 
วนเธอมาเป็นแ
G 
ฟนสักที
 
มาอยู่
Em 
ที่นี่ 
 
ที่เมือ
Am 
งตรัง
 
จะพาเ
F 
ธอไปกินหมูย่
G 
าง
 
รับประ
F 
กันว่าไม่ผิดห
G 
วัง

 
ว่าเด็กตรังใจก
C 
ว้าง 
 
ไม่เคยกางหลางใส่ใ
Am 
คร
 
โดยเฉพาะเรื่องหัวใ
F 
จ 
 
รักใครมันชัดเ
G 
จน
 
ไม่ใช่คนล็อกแ
C 
ล็ก 
 
ไม่ได้คบใคร
Am 
เล่นๆ
 
เด็กเมืองตรังมันชัดเ
F 
จน 
 
ไม่หลอกล
G 
วง

 
อยากช
F 
วนเธอมาเป็นแ
G 
ฟนสักที
 
มาอยู่
Em 
ที่นี่ 
 
ที่เมือ
Am 
งตรัง
 
จะพาเ
F 
ธอไปกินหมูย่
G 
าง
 
รับประ
F 
กันว่าไม่ผิดห
G 
วัง

 
เด็กเมืองตรังรักจ
C 
ริง  
Am 
 
F 
 
G 
 
เด็กเมืองตรังรักจ
C 
ริง  
Am 
 
F 
 
G 
 
เด็กเมืองตรังรักจ
C 
ริง  
Am 
 
F 
 
G 
 
เด็กเมืองตรังรักจ
C 
ริง  
Am 
 
F 
 
G 

INSTRU | C Am | F G | ( 2 Times )

 
เด็กตรังมันรักจ
C 
ริง..


กำเนิดเกิดมาที่เมืองตรัง
ฉันเป็นเด็กตรังมาตั้งแต่เกิด
แหลงจริงไม่ได้เอิด ว่าบ้านเกิดฉันอยู่ตรัง

น้องมีแฟนแล้วหม้าย อยากให้ย้ายมาอยู่นี่
มาอยู่เมืองตรังบ้านพี่ รับรองของดีทั้งเพ
รักจริงใจไม่โลเล รักแล้วไม่เทให้เสียใจ

สุดทางรถไฟที่กันตัง
ดอกศรีตรังยังเบ่งบาน
โหม๋เราลูกหลานพระยารัษฎา
ชาวประชาบ้านเราใจกว้าง
ถิ่นกำเนิดของยางพารา
อยากชวนเธอมา มารักกัน

ว่าเด็กตรังใจกว้าง ไม่เคยกางหลางใส่ใคร
โดยเฉพาะเรื่องหัวใจ รักใครมันชัดเจน
ไม่ใช่คนล็อกแล็ก ไม่ได้คบใครเล่นๆ
เด็กเมืองตรังมันชัดเจน ไม่หลอกลวง

อยากชวนเธอมาเป็นแฟนสักที
มาอยู่ที่นี่ ที่เมืองตรัง
จะพาเธอไปกินหมูย่าง
รับประกันว่าไม่ผิดหวัง เด็กเมืองตรังรักจริง

( ดนตรี )

สุดทางรถไฟที่กันตัง
ดอกศรีตรังยังเบ่งบาน
โหม๋เราลูกหลานพระยารัษฎา
ชาวประชาบ้านเราใจกว้าง
ถิ่นกำเนิดของยางพารา
อยากชวนเธอมา มารักกัน

ว่าเด็กตรังใจกว้าง ไม่เคยกางหลางใส่ใคร
โดยเฉพาะเรื่องหัวใจ รักใครมันชัดเจน
ไม่ใช่คนล็อกแล็ก ไม่ได้คบใครเล่นๆ
เด็กเมืองตรังมันชัดเจน ไม่หลอกลวง

อยากชวนเธอมาเป็นแฟนสักที
มาอยู่ที่นี่ ที่เมืองตรัง
จะพาเธอไปกินหมูย่าง
รับประกันว่าไม่ผิดหวัง

ว่าเด็กตรังใจกว้าง ไม่เคยกางหลางใส่ใคร
โดยเฉพาะเรื่องหัวใจ รักใครมันชัดเจน
ไม่ใช่คนล็อกแล็ก ไม่ได้คบใครเล่นๆ
เด็กเมืองตรังมันชัดเจน ไม่หลอกลวง

อยากชวนเธอมาเป็นแฟนสักที
มาอยู่ที่นี่ ที่เมืองตรัง
จะพาเธอไปกินหมูย่าง
รับประกันว่าไม่ผิดหวัง

เด็กเมืองตรังรักจริง
เด็กเมืองตรังรักจริง
เด็กเมืองตรังรักจริง
เด็กเมืองตรังรักจริง

( ดนตรี )

เด็กตรังมันรักจริง..

มิวสิควิดีโอ เด็กตรัง(ซัง) วิทยา กังแฮ (หมอฉ้าย)

เพลง : เด็กตรัง(ซัง)
ศิลปิน : วิทยา กังแฮ (หมอฉ้าย)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน : 093-763-6585
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend