คอร์ดเพลง เธอไม่ชัดเจน วิทยา กังแฮ (หมอฉ้าย)

  
Text   
คอร์ดเพลง เธอไม่ชัดเจน วิทยา กังแฮ หมอฉ้าย

คอร์ด :

ศิลปิน : วิทยา กังแฮ หมอฉ้าย

เนื้อร้อง/ทำนอง : นายอ๊อต สามัญชน

คอร์ดในเพลง : A,Bm,C#m,D,E,F#m


INTRO | A | C#m | D C#m | Bm E | E |

 
รู้
A 
สึกว่าเธอไม่ชัดเจน
 
เคย
C#m 
เห็นว่าเธอนั่นจริงใจ
 
วัน
D 
นี้ มันห
E 
ายไปหมดแ
A 
ล้ว

 
เธอแห
A 
ลงว่าเธอนั่นรักจริง
 
ทุก
C#m 
สิ่งที่เธอทำนั่นชัดเจน
 
สุดท้
D 
าย.. 
 
ไม่เห
E 
ลืออะไรสักอ
A 
ย่าง

 
เมื่อเส้น
Bm 
ทางถูกวางเอาไ
E 
ว้
 
เธอยัง
C#m 
ทิ้งมันไปไม่
F#m 
มีค่า
 
นับประ
D 
สา อะไรกับคน ๆ  
E 
นี้..

 
ว่านักเลงจ
D 
ริง เขาต้องยิง ต้อง
E 
ฟัน
 
แต่เธอมาแทงข้าง
C#m 
หลังฉันมันรับไ
F#m 
ม่ได้
 
ถ้าเธอไม่
D 
รักก็บอกได้ห
E 
ม้าย
 
ทั้งเจ็บทั้งอ
A 
าย 
 
ฉันยอม
E/G# 
ตายดี
F#m 
กว่า
 
เธอก็
D 
รู้ว่าเส้นทางนักเ
E 
ลง
 
ไม่เคยกลัวเก
A 
รง 
 
ถึงใ
E/G# 
ครจะเข่
F#m 
นฆ่า
 
ถ้าเธอไม่
D 
รัก.. 
 
ก็บอ
E 
กมาให้มัน
F#m 
ชัดเจน 
 
E 
อวว..

INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F# | D E | E |

 
เมื่อเส้น
Bm 
ทางถูกวางเอาไ
E 
ว้
 
เธอยัง
C#m 
ทิ้งมันไปไม่
F#m 
มีค่า
 
นับประ
D 
สา อะไรกับคน ๆ  
E 
นี้..

 
ว่านักเลงจ
D 
ริง เขาต้องยิง ต้อง
E 
ฟัน
 
แต่เธอมาแทงข้าง
C#m 
หลังฉันมันรับไ
F#m 
ม่ได้
 
ถ้าเธอไม่
D 
รักก็บอกได้ห
E 
ม้าย
 
ทั้งเจ็บทั้งอ
A 
าย 
 
ฉันยอม
E/G# 
ตายดี
F#m 
กว่า
 
เธอก็
D 
รู้ว่าเส้นทางนักเ
E 
ลง
 
ไม่เคยกลัวเก
A 
รง 
 
ถึงใ
E/G# 
ครจะเข่
F#m 
นฆ่า
 
ถ้าเธอไม่
D 
รัก.. 
 
ก็บอ
E 
กมาให้มัน
F#m 
ชัดเจน

 
ว่านักเลงจ
D 
ริง เขาต้องยิง ต้อง
E 
ฟัน
 
แต่เธอมาแทงข้าง
C#m 
หลังฉันมันรับไ
F#m 
ม่ได้
 
ถ้าเธอไม่
D 
รักก็บอกได้ห
E 
ม้าย
 
ทั้งเจ็บทั้งอ
A 
าย 
 
ฉันยอม
E/G# 
ตายดี
F#m 
กว่า
 
เธอก็
D 
รู้ว่าเส้นทางนักเ
E 
ลง
 
ไม่เคยกลัวเก
A 
รง 
 
ถึงใ
E/G# 
ครจะเข่
F#m 
นฆ่า
 
ถ้าเธอไม่
D 
รัก.. 
 
ก็บอ
E 
กมาให้มัน
F#m 
ชัดเจน
 
ถ้าเธอไม่
D 
รัก.. 
 
ก็บอก
E 
มาให้มันชัดเจน..

OUTRO | D E | C#m F#m | D E | E | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เธอไม่ชัดเจน


รู้สึกว่าเธอไม่ชัดเจน
เคยเห็นว่าเธอนั่นจริงใจ
วันนี้มันหายไปหมดแล้ว

เธอแหลงว่าเธอนั่นรักจริง
ทุกสิ่งที่เธอทำนั่นชัดเจน
สุดท้าย.. ไม่เหลืออะไรสักอย่าง

เมื่อเส้นทางถูกวางเอาไว้
เธอยังทิ้งมันไปไม่มีค่า
นับประสา อะไรกับคน ๆ นี้..

ว่านักเลงจริง เขาต้องยิง ต้องฟัน
แต่เธอมาแทงข้างหลังฉันมันรับไม่ได้
ถ้าเธอไม่รักก็บอกได้หม้าย
ทั้งเจ็บทั้งอาย ฉันยอมตายดีกว่า
เธอก็รู้ว่าเส้นทางนักเลง
ไม่เคยกลัวเกรง ถึงใครจะเข่นฆ่า
ถ้าเธอไม่รัก.. ก็บอกมาให้มันชัดเจน โอวว..

( ดนตรี )

เมื่อเส้นทางถูกวางเอาไว้
เธอยังทิ้งมันไปไม่มีค่า
นับประสา อะไรกับคน ๆ นี้..

ว่านักเลงจริง เขาต้องยิง ต้องฟัน
แต่เธอมาแทงข้างหลังฉันมันรับไม่ได้
ถ้าเธอไม่รักก็บอกได้หม้าย
ทั้งเจ็บทั้งอาย ฉันยอมตายดีกว่า
เธอก็รู้ว่าเส้นทางนักเลง
ไม่เคยกลัวเกรง ถึงใครจะเข่นฆ่า
ถ้าเธอไม่รัก.. ก็บอกมาให้มันชัดเจน

ว่านักเลงจริง เขาต้องยิง ต้องฟัน
แต่เธอมาแทงข้างหลังฉันมันรับไม่ได้
ถ้าเธอไม่รักก็บอกได้หม้าย
ทั้งเจ็บทั้งอาย ฉันยอมตายดีกว่า
เธอก็รู้ว่าเส้นทางนักเลง
ไม่เคยกลัวเกรง ถึงใครจะเข่นฆ่า
ถ้าเธอไม่รัก.. ก็บอกมาให้มันชัดเจน

ถ้าเธอไม่รัก.. ก็บอกมาให้มันชัดเจน..

มิวสิควิดีโอ เธอไม่ชัดเจน วิทยา กังแฮ หมอฉ้าย

เพลง : เธอไม่ชัดเจน
ศิลปิน : วิทยา กังแฮ หมอฉ้าย
เรียบเรียง : Moody Tnt
ติดต่องานแสดง : 093-763-6585
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend