คอร์ดเพลง บ่กล้าท้อ แม่พ่อยังจน ตัส ชนะชัย

  
Text   


INTRO | F#m | D | E | A |

 
หนักอยู่
F#m 
ครับ 
 
ยอมรับว่า
C#m 
หนักอยู่
 
ดิ้นรนบนหนทา
F#m 
งสู้.. 
 
ของคนที่ต้น
C#m 
ทุนต่ำ

F#m 
  หอบฝันจากบ้านมาไ
A 
กล
 
  แต่เส้นชัยก็เหมือนใ
F#m 
จดำ
 
  ใกล้สิถึงก็เทียวล้ม
C#m 
คว่ำ.. ซ้ำๆ วนๆ อย่างนั้น..

INSTRU | F#m E | D E |

 
คึด
Bm 
ฮอด..แต่หน้า
A 
แม่
 
ยามที่ควา
Bm 
มอ่อนแอมาเย้ย
F#m 
หยัน
 
อี
Bm 
พ่อ..มาเข้า
A 
ฝัน 
 
บอกลูก
Bm 
ชาย..
 
เจ้าสิทำได้ส่ำนี้
E 
บ้อ.. 
 
 
D 
 
E 

 
บ่กล้า
D 
ท้อ 
 
ถ้าแม่และ
E 
พ่อเฮายัง
F#m 
ลำบาก
 
สิทุกข์ สิย
D 
าก 
 
กะสิ
E 
บืน 
 
สิฝื
A 
นไปต่อ
 
สิสู้บ่หยุด สิสู้ให้สุดทา
F#m 
งฝัน
 
E 
วรรค์สิบ่หลูโตนแหน่
D 
บ่
 
อด
C#m 
ทนแหน่เด้อแม่พ่อ 
 
ระหว่างที่
E 
รอลูกชายคนนี้..

INSTRU | F#m E | D E |

 
เมื่อยอยู่
F#m 
ครับ 
 
ยอมรับว่ามันเมื่อ
C#m 
ยอยู่
 
เฮ็ดจั่งได๋ถ้าเฮา
F#m 
บ่สู้ 
 
แล้วไผสิส่อย
C#m 
ปลดหนี้
F#m 
  ภาพทางบ้านผุดขึ้นมายามใ
A 
ด๋
 
หัวใจ..ก็เ
F#m 
ต็มที่ 
 
ภาระที่ครอบครัว
C#m 
เรามี
 
สิยืนซด ยืนสู้กับมัน..
 

INSTRU | F#m E | D E |
INSTRU | Bm | C#m | D | E |
INSTRU | D E | A C#7 | D E | A |

 
คึด
Bm 
ฮอด..แต่หน้า
A 
แม่
 
ยามที่ควา
Bm 
มอ่อนแอมาเย้ย
F#m 
หยัน
 
อี
Bm 
พ่อ..มาเข้า
A 
ฝัน 
 
บอกลูก
Bm 
ชาย..
 
เจ้าสิทำได้ส่ำนี้
E 
บ้อ.. 
 
 
D 
 
E 

 
จึงบ่กล้า
D 
ท้อ 
 
ถ้าแม่และ
E 
พ่อเฮายัง
F#m 
ลำบาก
 
สิทุกข์ สิย
D 
าก 
 
กะสิ
E 
บืน 
 
สิฝื
A 
นไปต่อ
 
สิสู้บ่หยุด สิสู้ให้สุดทา
F#m 
งฝัน
 
E 
วรรค์สิบ่หลูโตนแหน่
D 
บ่
 
อด
C#m 
ทนแหน่เด้อแม่พ่อ 
 
ระหว่างที่
E 
รอลูกชายคนนี้..

 
สิสู้บ่ห
E 
ยุด 
 
สิสู้ให้สุดทาง
D 
ฝัน
 
สวรรค์สิบ่เห็นใจแ
F#m 
หน่บ่
 
อดทนแหน่เด้อแ
C#m 
ม่พ่อ 
 
ระหว่างที่
E 
รอลูกชาย
F#m 
คนนี้

 
ครอบครัวเราต้องยิ้มได้สัก
E 
ที
 
ลูกชายค
C#m 
นนี้.. 
 
ขอ
F#m 
สัญญา..

OUTRO | F#m | D | E | A | A |


หนักอยู่ครับ ยอมรับว่าหนักอยู่
ดิ้นรนบนหนทางสู้.. ของคนที่ต้นทุนต่ำ

หอบฝันจากบ้านมาไกล
แต่เส้นชัยก็เหมือนใจดำ
ใกล้สิถึงก็เทียวล้มคว่ำ.. ซ้ำๆ วนๆ อย่างนั้น..

( ดนตรี )

คึดฮอด..แต่หน้าแม่
ยามที่ความอ่อนแอมาเย้ยหยัน
อีพ่อ..มาเข้าฝัน บอกลูกชาย..
เจ้าสิทำได้ส่ำนี้บ้อ..

บ่กล้าท้อ ถ้าแม่และพ่อเฮายังลำบาก
สิทุกข์ สิยาก กะสิบืน สิฝืนไปต่อ
สิสู้บ่หยุด สิสู้ให้สุดทางฝัน
สวรรค์สิบ่หลูโตนแหน่บ่
อดทนแหน่เด้อแม่พ่อ ระหว่างที่รอลูกชายคนนี้..

( ดนตรี )

เมื่อยอยู่ครับ ยอมรับว่ามันเมื่อยอยู่
เฮ็ดจั่งได๋ถ้าเฮาบ่สู้ แล้วไผสิส่อยปลดหนี้
ภาพทางบ้านผุดขึ้นมายามใด๋
หัวใจ..ก็เต็มที่ ภาระที่ครอบครัวเรามี
สิยืนซด ยืนสู้กับมัน..

( ดนตรี )

คึดฮอด..แต่หน้าแม่
ยามที่ความอ่อนแอมาเย้ยหยัน
อีพ่อ..มาเข้าฝัน บอกลูกชาย..
เจ้าสิทำได้ส่ำนี้บ้อ..

จึงบ่กล้าท้อ ถ้าแม่และพ่อเฮายังลำบาก
สิทุกข์ สิยาก กะสิบืน สิฝืนไปต่อ
สิสู้บ่หยุด สิสู้ให้สุดทางฝัน
สวรรค์สิบ่หลูโตนแหน่บ่
อดทนแหน่เด้อแม่พ่อ ระหว่างที่รอลูกชายคนนี้..

สิสู้บ่หยุด สิสู้ให้สุดทางฝัน
สวรรค์สิบ่เห็นใจแหน่บ่
อดทนแหน่เด้อแม่พ่อ ระหว่างที่รอลูกชายคนนี้

ครอบครัวเราต้องยิ้มได้สักที
ลูกชายคนนี้.. ขอสัญญา..

มิวสิควิดีโอ บ่กล้าท้อ แม่พ่อยังจน ตัส ชนะชัย

เพลง : บ่กล้าท้อ แม่พ่อยังจน
ศิลปิน : ตัส ชนะชัย
เรียบเรียง : ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
ติดต่องานแสดง : 062 632 4939
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend