คอร์ดเพลง ทานตะวัน พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

  
Text   

Capo #1
INTRO | D Bm | Em A | A D | D |
INTRO | D G | D Bm | Em A | D D7 |
INTRO | G D | A | D A | D |

 
ตะวันส่องใ
D 
ส 
 
แดดฉายล
G 
งมาทาบทาทิว
D 
ทุ่ง 
 
 
Bm 
 
แผ่วลมผ่าน
Em 
โรย 
 
เหมือนโปรยกลิ่นป
A 
รุง
 
ดอกฟางหอ
D 
มลอย 
 
 
D7 
 
ดอกหญ้าด
G 
าว 
 
วับวาวทางเก
D 
ลื่อน
 
เหมือนดังหยาด
Em 
พลอย 
 
 
A 
 
แตะนิดต้อง
D 
น้อย 
 
ราวมณีร่วง
Em 
พรู
 
พลัดพรายลง
A 
ดิน

 
จะอยู่แดนไ
D 
หน 
 
สุดฟ้าแส
G 
นไกล 
 
คะนึงถึง
D 
ถิ่น 
 
 
Bm 
 
ด้าวแดนแผ่น
Em 
ดิน 
 
ที่เราจาก
A 
มาเนิ่นนานแ
D 
สนนาน  
D7 
 
ดอกหญ้า
G 
งาม 
 
งดงามดังก่
D 
อน 
 
หรือรอนร่
Em 
วงราน 
 
 
A 
 
แดดร้อนดิน
D 
แล้ง 
 
ลมระงมแผ้วพ
A 
าล 
 
บ้านนาป่าเ
D 
ขา

INSTRU | D G | D Bm | Em A | D D7 |
INSTRU | G D | Em A | D A | D |

 
ทุ่มกายทุ่ม
D 
ใจ 
 
เข้าโหมแร
G 
งไฟ 
 
หัวใจแรงเ
D 
ร่า 
 
 
Bm 
 
ยิ่งสร้าง ยิ่
Em 
งทำ 
 
ระกำหนั
A 
กเบา 
 
ดิ้นรนห
D 
นทาง 
 
 
D7 
 
เจ้ามิ่ง
G 
ขวัญ 
 
ยิ่งวันยิ่งเ
D 
ดือน 
 
ยิ่งเลือนยิ่ง
Em 
ลาง 
 
 
A 
 
ทอดทิ้งทุ่ง
D 
ร้าง 
 
วันและวันผ่านเ
Em 
ลือน
 
เหมือนเดินทาง
A 
ไกล

 
ตะวันส่อง
D 
แสง 
 
สาดแสงลง
G 
มาทาบทาทางใ
D 
หม่ 
 
 
Bm 
 
ร่วมจิต ร่วม
Em 
ใจ ก้าวไป ก้าว
A 
ไป 
 
ฝ่าภัยร้อ
D 
ยพัน 
 
 
D7 
 
มิ่งขวัญ
G 
เอ๋ย 
 
หัวใจเรา
D 
มั่นเหมือนทานตะ
Em 
วัน 
 
 
A 
 
เฉิดแสงแรง
D 
ฝัน 
 
ราวรวีตะ
A 
วัน 
 
สีทองส่อง
D 
ใส

 
เฉิดแสงแรง
D 
ฝัน 
 
ราวระวีตะ
A 
วัน 
 
สีทองส่อง
D 
ใส
 
เฉิดแสงแรง
D 
ฝัน 
 
ราวระวีตะ
A 
วัน 
 
สีทองส่อ
D 
งใส

มิวสิควิดีโอ ทานตะวัน พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

6 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend