คอร์ดเพลง สถาพร พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

  
Text   

INTRO | Dm | Dm | Dm Gm | Gm Dm |
INTRO | Dm | Dm | Dm Gm | Gm Dm |

 
F 
ถาพร 
 
เป็นคนปักษ์ใต้
 
ความรู้มาก
Bb 
มาย 
 
ละอาชีพเป็น
F 
ครู
 
ปีก
Bb 
ลายย้ายจากล
Gm 
ะงู
 
ไปอยู่ละอีสาน ละที่บ้านด่านเ
F 
กวียน
C 
ไปละประจำโรงเรียน
 
บ้านด่านเกวียนละด้วยความเต็ม
F 
ใจ
 
สถา
Bb 
พรละเป็นคนปักษ์
Dm 
ใต้
 
พูดอะ
Gm 
ไรก็ต้องมีทอง
F 
แดง
 
อยาก
F 
พูดอีสานอย่าง
Gm 
แรง
 
ปรึกษาลุงแฟงละที่บ้านภาร
F 
โรง
 
อะลุงแ
Bb 
ฟงก็กำลังตั้ง
Dm 
วง
 
สุราภาร
Gm 
โรง 
 
ก็สอนคำพังเ
F 
พยว่า

 
จอกห
Dm 
นึ่ง 
 
หูซันจองลอง
 
จอก
F 
สอง 
 
หูซันจี
Dm 
หลี่
 
จอกส
Dm 
าม 
 
เห็นหมูเท่าแมง
Gm 
หมี่
 
จอกสี่จอก
F 
ห้า 
 
เห็นป
C 
ลานึกว่าเ
Dm 
มีย
 
จอก
Dm 
หก 
 
ฝนตกอะนึกว่าแดด
 
จอกเจ็ดจอกแ
Dm 
ปด 
 
เห็นแดดนึกว่า
F 
ฝน
 
จอกเ
Dm 
ก้า 
 
ตาลายพิ
Gm 
กล
 
จอกสิบ วกอะ
C 
วน 
 
เห็นคนนึก
Dm 
ว่าควาย

INSTRU | Dm | Dm | Dm Gm | Gm Dm |
INSTRU | Dm | Dm | Dm Gm | Gm Dm |

 
F 
ถาพร 
 
สอนหลายวิชา
 
วันนี้เรา
Bb 
มา 
 
นะวาดรูป
F 
ดูสิ
 
กระ
Bb 
ดาษ 
 
ดินสอ
Gm 
ก็มี
 
แจกให้ฟรี ให้วาดรูปมะ
F 
เร็ง
 
อะนัก
C 
เรียนละก็นั่งตัวเกร็ง
 
วาดมะเร็งก็ไม่เป็นกันทั้ง
F 
โรง
 
สถา
Bb 
พรก็เลยเป็น
Dm 
ฮง
 
ปรึกษาภาร
Gm 
โรง 
 
ผมไม่เข้า
F 
ใจ
 
อะภารโ
F 
รงละก็งงกันซิ
Gm 
ตาย
 
มันเป็นกันจังใด๋ กะไอ้โตมะ
F 
เร็ง
 
สถา
Bb 
พรละก็ตอบเซ็งเ
Dm 
ซ็ง
 
ตัวมะ
Gm 
เร็งมีเป็นร้อยเป็น
F 
พัน
 
อะเช่น
F 
มะเร็งหวี่ 
 
มะเร็ง
Gm 
วัน
 
ผีเสื้อตัว
Bb 
นั้น 
 
ละมันก็เป็นมะ
F 
เร็ง
 
ชักใยโตง
Gm 
เตง 
 
นั่นก็มะเร็ง
F 
มุม
 
ที่บินมาเป็นก
Gm 
ลุ่ม 
 
นะผึ้งก็เป็นนะมะ
F 
เร็ง
 
อีสานบ้าน
Gm 
เอ็ง 
 
ก็มีมะเร็งละกี
F 
นูน
 
มะเร็งกี
Gm 
นูน 
 
ก็ไว้แกล้มกับสุ
F 
ราไงเล่า..

 
จอกห
Dm 
นึ่ง หูซันจองลอง จอก
F 
สอง 
 
หูซันจี
Dm 
หลี่
 
จอกส
Dm 
าม 
 
เห็นหมูเท่าแมง
Gm 
หมี่
 
จอกสี่จอก
F 
ห้า 
 
เห็นป
C 
ลานึกว่าเ
Dm 
มีย
 
จอก
Dm 
หก 
 
ฝนตกอะนึกว่าแดด
 
จอกเจ็ดจอกแ
Dm 
ปด 
 
เห็นแดดนึกว่า
F 
ฝน
 
จอกเ
Dm 
ก้า 
 
ตาลายพิ
Gm 
กล
 
จอกสิบ วก
C 
วน 
 
เห็นคนนึก
Dm 
ว่าควาย..

 
จอกห
Dm 
นึ่ง หูซันจองลอง จอก
F 
สอง 
 
หูซันจี
Dm 
หลี่
 
จอกส
Dm 
าม 
 
เห็นหมูเท่าแมง
Gm 
หมี่
 
จอกสี่จอก
F 
ห้า 
 
เห็นป
C 
ลานึกว่าเ
Dm 
มีย
 
จอก
Dm 
หก 
 
ฝนตกอะนึกว่าแดด
 
จอกเจ็ดจอกแ
Dm 
ปด 
 
เห็นแดดนึกว่า
F 
ฝน
 
จอกเ
Dm 
ก้า 
 
ตาลายพิ
Gm 
กล
 
จอกสิบ วก
C 
วน 
 
เห็นคนนึก
Dm 
ว่าควาย..

INSTRU | Dm | Dm | Dm Gm | Gm Dm |
INSTRU | Dm | Dm | Dm Gm | Gm Dm |

 
F 
ถาพร 
 
สอนหลายวิชา
 
วันนี้เรา
Bb 
มา 
 
นะวาดรูป
F 
ดูสิ
 
กระ
Bb 
ดาษ 
 
ดินสอ
Gm 
ก็มี
 
แจกให้ฟรี ให้วาดรูปมะ
F 
เร็ง
 
นัก
C 
เรียนละก็นั่งตัวเกร็ง
 
วาดมะเร็งก็ไม่เป็นกันทั้ง
F 
โรง
 
สถา
Bb 
พรละก็เลยเป็น
Dm 
ฮง
 
ปรึกษาภาร
Gm 
โรง 
 
ผมไม่เข้า
F 
ใจ
 
ภารโ
F 
รงละก็งงกันซิ
Gm 
ตาย
 
มันเป็นกันจังใด๋ กะไอ้โตมะ
F 
เร็ง
 
สถา
Bb 
พรละก็ตอบเซ็งเ
Dm 
ซ็ง
 
ตัวมะ
Gm 
เร็งมีเป็นร้อยเป็น
F 
พัน
 
อะเช่น
F 
มะเร็งหวี่ 
 
มะเร็ง
Gm 
วัน
 
ผีเสื้อตัว
Bb 
นั้น 
 
ละมันก็เป็นมะ
F 
เร็ง
 
ชักใยโตง
Gm 
เตง 
 
นั่นก็มะเร็ง
F 
มุม
 
ที่บินมาเป็นก
Gm 
ลุ่ม 
 
นะผึ้งก็เป็นนะมะ
F 
เร็ง
 
อีสานบ้าน
Gm 
เอ็ง 
 
ก็มีมะเร็งละกี
F 
นูน
 
มะเร็งกี
Gm 
นูน 
 
ก็ไว้แกล้มกะเห
F 
ล้าเด้อ

 
จอกห
Dm 
นึ่ง หูซันจองลอง จอก
F 
สอง 
 
หูซันจี
Dm 
หลี่
 
จอกส
Dm 
าม 
 
เห็นหมูเท่าแมง
Gm 
หมี่
 
จอกสี่จอก
F 
ห้า 
 
เห็นป
C 
ลานึกว่าเ
Dm 
มีย
 
จอก
Dm 
หก 
 
ฝนตกอะนึกว่าแดด
 
จอกเจ็ดจอกแ
Dm 
ปด 
 
เห็นแดดนึกว่า
F 
ฝน
 
จอกเ
Dm 
ก้า 
 
ตาลายพิ
Gm 
กล
 
จอกสิบ วก
C 
วน 
 
ละเห็นคนนึก
Dm 
ว่าควาย..

 
จอกห
Dm 
นึ่ง หูซันจองลอง จอก
F 
สอง 
 
หูซันจี
Dm 
หลี่
 
จอกส
Dm 
าม 
 
เห็นหมูเท่าแมง
Gm 
หมี่
 
จอกสี่จอก
F 
ห้า 
 
เห็นป
C 
ลานึกว่าเ
Dm 
มีย
 
จอก
Dm 
หก 
 
ฝนตกอะนึกว่าแดด
 
จอกเจ็ดจอกแ
Dm 
ปด 
 
เห็นแดดนึกว่า
F 
ฝน
 
จอกเ
Dm 
ก้า 
 
ตาลายพิ
Gm 
กล
 
จอกสิบ วก
C 
วน 
 
เห็นคนนึก
Dm 
ว่าควาย..

OUTRO | Dm | Dm | Dm Gm | Gm Dm | Dm |

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend