หน้าแรก » พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ » คอร์ดเพลง ยิ้มเหงาๆ เศร้างามๆ – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอร์ดเพลง ยิ้มเหงาๆ เศร้างามๆ – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอร์ดเพลง ยิ้มเหงาๆ เศร้างามๆ

INTRO | G | Em | Am | G | ( 2 Times )
INTRO | D | G |

 
ยิ้มเห
งาๆ 
 
เศร้าพอง
Em 
ามๆ
 
มีคนถ
Am 
ามว่าเธอคือใ
คร
 
ทั้งทั้งโลกนี้ก้าวไกลแส
Em 
นไกล
 
เธอยังสดใ
Am 
สอยู่ในโล
กเก่า

 
ยิ้มเห
งาๆ 
 
ของคนง
Em 
ามๆ
 
คนที่แบก
Am 
หามโลกไว้ค
รึ่งหนึ่ง
 
โลกวันนี้แม้งามเพียงค
Em 
รึ่ง
 
ก็ครึ่งของ
Am 
เธอที่สร้าง
ที่ทำ

 
* เศร้าง
ามๆ 
 
โปรดอย่าถามถึงความทรง
Am 
จำ
 
เรื่องความพลัดพ
ราก 
 
จากค
Am 
นที่เธอร
ัก


 
** ยิ้มเห
งาๆ 
 
เศร้าพอง
Em 
ามๆ
 
คือนิ
Am 
ยามของความทุ
กข์ยาก
 
ถ้าครึ่งโลกร้ายที่ฉันถ
Em 
างถาก
 
เป็นครึ่งโลก
Am 
สวย 
 
ขอมอบใ
ห้เธอ

INSTRU | G | Em | Am | G | ( 4 Times )
INSTRU | D | G |

( * , ** )

OUTRO | G | Em | Am | G | ( 2 Times )
OUTRO | D | G |

เนื้อเพลง
ยิ้มเหงาๆ เศร้าพองามๆ
มีคนถามว่าเธอคือใคร
ทั้งทั้งโลกนี้ก้าวไกลแสนไกล
เธอยังสดใสอยู่ในโลกเก่า
ยิ้มเหงาๆ ของคนงามๆ
คนที่แบกหามโลกไว้ครึ่งหนึ่ง
โลกวันนี้แม้งามเพียงครึ่ง
ก็ครึ่งของเธอที่สร้างที่ทำ

* เศร้างามๆ โปรดอย่าถามถึงความทรงจำ
เรื่องความพลัดพราก จากคนที่เธอรัก

** ยิ้มเหงาๆ เศร้าพองามๆ
คือนิยามของความทุกข์ยาก
ถ้าครึ่งโลกร้ายที่ฉันถางถาก
เป็นครึ่งโลกสวย ขอมอบให้เธอ

(ดนตรี)

(ซ้ำ * , **)

(ดนตรี)
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :