คอร์ดเพลง ด.ญ.ปรางค์ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

  
Text   
คอร์ดเพลง ด.ญ.ปรางค์ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
เนื้อร้อง/ทำนอง :
คอร์ด : D,A,Bm,G


INTRO | D | D | D | A |
INTRO | D | D | D | D |

 
ขยะใน
D 
ถัง 
 
ที่ตั้งริมท
A 
าง
 
ด.ญ. ปร
D 
างค์ กำลังคุ้ย
Bm 
เขี่ย
 
เป็นประ
D 
จำ 
 
หนัาบ้านผัวเ
A 
มีย
 
ที่นั่ง
A 
ดู 
 
เหมือนพลเมือง
D 
ดี

 
ยังไม่
D 
รู้ 
 
จะได้อะ
A 
ไร
 
เปลือกลำไ
D 
ย 
 
หรือซองบุ
Bm 
หรี่
 
อยากจะไ
D 
ด้หุ่นยนต์
A 
ดีๆ
 
หนูอยากจะ
A 
มี 
 
น้องตุ๊ก
D 
ตา

 
ถ้าได้ดัง
D 
ฝัน 
 
จะรีบเอา
A 
ไป
 
อวดวิ
D 
นัย 
 
ลูกชายของ
Bm 
ป้า
 
ถ้าแขนไม่ค
D 
รบ 
 
ไม่มีลูก
A 
ตา
 
จะให้ลุง
A 
มา 
 
ช่วยเสริมเติมแ
D 
ต่ง

INSTRU | D | D | D | D |

 
ขยะใน
D 
ถัง 
 
ตั้งอยู่ในใ
A 
จ 
 
ที่ใสสะอ
G 
าด
 
วาดต่อเ
D 
ติม 
 
เพิ่มความฝันทุกวันเว
A 
ลา
 
ตุ๊ก
D 
ตานำทางไป
Bm 
ทั่ว
 
ตามซอกซ
D 
อย 
 
ของเมือง
A 
มัวๆ
 
มือน้
G 
อยๆ ค่อยๆ คุ้ยเ
D 
ขี่ย

INSTRU | D | A | D | Bm |
INSTRU | D | A | A | D |
INSTRU | D | A | D | Bm |
INSTRU | D | A | D | D |

 
ขยะใน
D 
ถัง 
 
ตั้งอยู่ในใ
A 
จ 
 
ที่ใสสะอ
G 
าด
 
วาดต่อเ
D 
ติม 
 
เพิ่มความฝันทุกวันเว
A 
ลา
 
ตุ๊ก
D 
ตานำทางไป
Bm 
ทั่ว
 
ตามซอกซ
D 
อย 
 
ของเมือง
A 
มัวๆ
 
มือน้
G 
อยๆ ค่อยๆ คุ้ยเ
D 
ขี่ย..

OUTRO | D | D | D | A |
OUTRO | D | D | D | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ด.ญ.ปรางค์


ขยะในถัง ที่ตั้งริมทาง
ด.ญ. ปรางค์กำลังคุ้ยเขี่ย
เป็นประจำ หนัาบ้านผัวเมีย
ที่นั่งดู เหมือนพลเมืองดี

ยังไม่รู้ จะได้อะไร
เปลือกลำไย หรือซองบุหรี่
อยากจะได้หุ่นยนต์ดีๆ
หนูอยากจะมี น้องตุ๊กตา

ถ้าได้ดังฝัน จะรีบเอาไป
อวดวินัย ลูกชายของป้า
ถ้าแขนไม่ครบ ไม่มีลูกตา
จะให้ลุงมา ช่วยเสริมเติมแต่ง

( ดนตรี )

ขยะในถัง ตั้งอยู่ในใจ ที่ใสสะอาด
วาดต่อเติม เพิ่มความฝันทุกวันเวลา
ตุ๊กตานำทางไปทั่ว
ตามซอกซอย ของเมืองมัวๆ
มือน้อยๆ ค่อยๆ คุ้ยเขี่ย

( ดนตรี )

ขยะในถัง ตั้งอยู่ในใจ ที่ใสสะอาด
วาดต่อเติม เพิ่มความฝันทุกวันเวลา
ตุ๊กตานำทางไปทั่ว
ตามซอกซอย ของเมืองมัวๆ
มือน้อยๆ ค่อยๆ คุ้ยเขี่ย..

มิวสิควิดีโอ ด.ญ.ปรางค์ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เพลง : ด.ญ.ปรางค์
ศิลปิน : พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend