หน้าแรก » พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ » คอร์ดเพลง ฝนจางนางหาย – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอร์ดเพลง ฝนจางนางหาย – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ


INTRO | Em | G | D7 | G | G |

 
ฝนห
ลั่ง 
 
ดังว่าน้ำตา
Em 
เราร่วง
 
เฝ้ารักเฝ้าห
วง 
 
ห่วงแผ่น
ดินถิ่นเกิดก
าย
 
ก็ลืมไม
Em 
่ลง 
 
อนงค์นุ่งซิ่นเฉิดฉ
าย
 
ฝนพรมร่างกาย อาบทรวด
Am 
ทรง
 
น้ำนวลเย้ายวนน
ัยน์ตา

INSTRU | G | Em | D7 | G |

 
ฝนห
ลั่ง ค่อยๆ แหงนคอยแ
Em 
ต่เนิ่น
 
ยิ่งฟังยิ่งเพ
ลิน 
 
ดั่งเหรียญเ
งิน 
 
ร่วงลงเต็มท้
องนา
 
ข้าวรอมือเ
Em 
รียว เกี่ยวดอง น้องนางนั่นห
นา
 
เจ้าเคยสัญ
ญา 
 
จะมาหน้า
ฝน
 
เฝ้าคอยเหมือน
คนเป็นไข้

 
* ด่วน บ.ข.
ส. 
 
วิ่ง
Bm 
เลยเมื่อไร 
 
จะจ
อด
 
น้ำจวนแห้งข
อด 
 
ข้าวเต็ม
Am 
นา 
 
ปลาร้าเต็มไ
 
โบกรถข้าง
Em 
ทาง ฝากฝัง น้ำคำห่วงใ
 
รับคนเที่ยวใ
หม่ 
 
ช่วย
นำพา
 
น้องนางบ้านนา
มาด้วย

INSTRU | G | Em | G D7 | G |
INSTRU | Em | D | G D7 | G |

( * )

OUTRO | Em | G | Em | G |
OUTRO | Am C | D7 G | G D7 | G |

เนื้อเพลง
ฝนหลั่ง ดังว่าน้ำตาเราร่วง
เฝ้ารักเฝ้าหวง ห่วงแผ่นดินถิ่นเกิดกาย
ก็ลืมไม่ลง อนงค์นุ่งซิ่นเฉิดฉาย
ฝนพรมร่างกาย
อาบทรวดทรง น้ำนวลเย้ายวนนัยน์ตา

(ดนตรี)

ฝนหลั่งค่อยๆ แหงนคอยแต่เนิ่น
ยิ่งฟังยิ่งเพลิน ดั่งเหรียญเงิน ร่วงลงเต็มท้องนา
ข้าวรอมือเรียว เกี่ยวดอง น้องนางนั่นหนา
เจ้าเคยสัญญา จะมาหน้าฝน
เฝ้าคอยเหมือนคนเป็นไข้

* ด่วน บ.ข.ส. วิ่งเลยเมื่อไร จะจอด
น้ำจวนแห้งขอด ข้าวเต็มนา ปลาร้าเต็มไห
โบกรถข้างทาง ฝากฝัง น้ำคำห่วงใย
รับคนเที่ยวใหม่ ช่วยนำพา น้องนางบ้านนามาด้วย

(ดนตรี)

(ซ้ำ *)
 โฆษณา