คอร์ดเพลง คนกระจอก บุ๊ค ศุภกาญจน์

  
Text   
คอร์ดเพลง คนกระจอก บุ๊ค ศุภกาญจน์

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : บุ๊ค ศุภกาญจน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศภกาญจน์
คอร์ด : F,Gm,Am,Bb,C


INTRO | F | Dm | Bb | C |

F 
คั่นมีเงินมีทอง 
 
ฮั่งมีคือเขามันคงสิเข้าท่า
Dm 
ขี้บ่ถึกป่องเลยมาลี้ไห้อยุ่ท่งนา
Bb 
บ่ได้มีเงินเป็นล้าน 
 
ข่อยมันบ่มาตรฐาน
C 
คุณภาพชีวิตบ่ดี

F 
คนที่ย่างเข้ามาในชีวิตเจ้ากะมากมาย
 
พร้อม
Dm 
นำความสุขสบายมาให้เจ่าละเบ๋อคนดี
Bb 
บ่คืออ้าย.. 
 
 
C 
มันตกเกรดกระจอกไป

Dm 
ฮักส่ำได 
 
กะ
Am 
ฮักเบิดหัวใจ
 
แต่
Bb 
มันคงเป็นไปบ่ได้
 
คนกระจ
C 
อกมันคงสู้ไผ๋บ่ได้

 
กะอ้
F 
ายเป็นคนแบบนี้เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
 
กับคน
Dm 
ดีๆ 
 
จั่งเจ่าอ้ายมันบ้านนอกบ่ทันสมัยคือไผ๋
 
แต่
Bb 
คงสู้เขาบ่ได้ดอก 
 
เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
 
อ้าย
C 
มันกระจอกกะโหลกกะลาเกินคำบรรยาย

 
บ่ห
F 
ล่อหน้าตาบ่ดี 
 
หน้าดำปี้ๆคือจั้งขี้ถ่าน
 
บ่คือเขาดอ
Dm 
กคนดี 
 
โอ้ยยย..
 
อ้าย
Bb 
คงสู้เขาบ่ได้ดอก 
 
เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
C 
ผิดที่อ้ายนิล่ะนี่มันเป็นคนกร
F 
ะจอก
C 

 
ระเ
F 
บิดเวลาลงแล้ว 
 
หมอหลำคงสิต้องอ่วย
Dm 
นาฬิกาแล่นจ้อ สิจำฮ่าง ดอกห่างลา
Bb 
เจ้าอยุ่สูงเทิงก้อนขี้ฟ้า 
 
อ้ายมันบ่มีราคา
C 
มันตกเกรด 
 
กระจอกไป

Dm 
ฮักส่ำได 
 
กะ
Am 
ฮักเบิดหัวใจ
 
แต่
Bb 
มันคงเป็นไปบ่ได้
 
คนกระจ
C 
อกมันคงสู้ไผ๋บ่ได้..

 
กะอ้
F 
ายเป็นคนแบบนี้เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
 
กับคน
Dm 
ดีๆ 
 
จั่งเจ่าอ้ายมันบ้านนอกบ่ทันสมัยคือไผ๋
 
อ้าย
Bb 
คงสู้เขาบ่ได้ดอก 
 
เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
 
อ้าย
C 
มันกระจอกกะโหลกกะลาเกินคำบรรยาย

 
บ่ห
F 
ล่อหน้าตาบ่ดี 
 
หน้าดำปี้ๆคือจั่งขี้ถ่าน
 
บ่คือเขาดอ
Dm 
กคนดี 
 
โอ้ยยย..
 
อ้าย
Bb 
คงสู้เขาบ่ได้ดอก 
 
เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
C 
ผิดที่อ้ายนิล่ะนี่มันเป็นคนกระจอก

INSTRU | F | Dm | Bb | C | ( 2 Times )
(ที่มันเป็นคนกระจอก..บักคนกระจอกเอ้ย..)

 
กะอ้
F 
ายเป็นคนแบบนี้เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
 
กับคน
Dm 
ดีๆ 
 
จั่งเจ้าอ้ายมันบ้านนอกบ่ทันสมัยคือไผ๋
 
อ้าย
Bb 
คงสู้เขาบ่ได้ดอก 
 
เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
 
อ้าย
C 
มันกระจอกกะโหลกกะลาเกินคำบรรยาย

 
บ่ห
F 
ล่อหน้าตาบ่ดี 
 
หน้าดำปี้ๆคือจั่งขี้ถ่าน
 
บ่คือเขาดอ
Dm 
กคนดี 
 
โอ้ยยย..
 
อ้าย
Bb 
คงสู้เขาบ่ได้ดอก 
 
เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
C 
ผิดที่อ้ายนิล่ะ..

 
กะอ้
F 
ายเป็นคนแบบนี้เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
 
กับคน
Dm 
ดีๆ 
 
จั่งเจ่าอ้ายมันบ้านนอกบ่ทันสมัยคือไผ๋
 
อ้าย
Bb 
คงสู้เขาบ่ได้ดอก 
 
เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
 
อ้าย
C 
มันกระจอกกะโหลกกะลาเกินคำบรรยาย

 
บ่ห
F 
ล่อหน้าตาบ่ดี 
 
หน้าดำปี้ๆคือจั้งขี้ถ่าน
 
บ่คือเขาดอ
Dm 
กคนดี 
 
โอ้ยยย..
Bb 
.
C 
ผิดที่อ้ายนิล่ะนี่มันเป็นค
F 
นกระจอก..
Dm 
 
ที่มันเป็นค
Bb 
นกระจอก..
C 
 
อ้ายมันแค่ค
F 
นกระจอก..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนกระจอก


คั่นมีเงินมีทอง ฮั่งมีคือเขามันคงสิเข้าท่า
ขี้บ่ถึกป่องเลยมาลี้ไห้อยุ่ท่งนา
บ่ได้มีเงินเป็นล้าน ข่อยมันบ่มาตรฐาน
คุณภาพชีวิตบ่ดี

คนที่ย่างเข้ามาในชีวิตเจ้ากะมากมาย
พร้อมนำความสุขสบายมาให้เจ่าละเบ๋อคนดี
บ่คืออ้าย.. มันตกเกรดกระจอกไป

ฮักส่ำได กะฮักเบิดหัวใจ
แต่มันคงเป็นไปบ่ได้
คนกระจอกมันคงสู้ไผ๋บ่ได้

กะอ้ายเป็นคนแบบนี้เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
กับคนดีๆ จั่งเจ่าอ้ายมันบ้านนอกบ่ทันสมัยคือไผ๋
แต่คงสู้เขาบ่ได้ดอก เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
อ้ายมันกระจอกกะโหลกกะลาเกินคำบรรยาย

บ่หล่อหน้าตาบ่ดี หน้าดำปี้ๆคือจั้งขี้ถ่าน
บ่คือเขาดอกคนดี โอ้ยยย..
อ้ายคงสู้เขาบ่ได้ดอก เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
ผิดที่อ้ายนิล่ะนี่มันเป็นคนกระจอก

ระเบิดเวลาลงแล้ว หมอหลำคงสิต้องอ่วย
นาฬิกาแล่นจ้อ สิจำฮ่าง ดอกห่างลา
เจ้าอยุ่สูงเทิงก้อนขี้ฟ้า อ้ายมันบ่มีราคา
มันตกเกรด กระจอกไป

ฮักส่ำได กะฮักเบิดหัวใจ
แต่มันคงเป็นไปบ่ได้
คนกระจอกมันคงสู้ไผ๋บ่ได้..

กะอ้ายเป็นคนแบบนี้เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
กับคนดีๆ จั่งเจ่าอ้ายมันบ้านนอกบ่ทันสมัยคือไผ๋
อ้ายคงสู้เขาบ่ได้ดอก เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
อ้ายมันกระจอกกะโหลกกะลาเกินคำบรรยาย

บ่หล่อหน้าตาบ่ดี หน้าดำปี้ๆคือจั่งขี้ถ่าน
บ่คือเขาดอกคนดี โอ้ยยย..
อ้ายคงสู้เขาบ่ได้ดอก เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
ผิดที่อ้ายนิล่ะนี่มันเป็นคนกระจอก

( ดนตรี )
(ที่มันเป็นคนกระจอก..บักคนกระจอกเอ้ย..)

กะอ้ายเป็นคนแบบนี้เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
กับคนดีๆ จั่งเจ้าอ้ายมันบ้านนอกบ่ทันสมัยคือไผ๋
อ้ายคงสู้เขาบ่ได้ดอก เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
อ้ายมันกระจอกกะโหลกกะลาเกินคำบรรยาย

บ่หล่อหน้าตาบ่ดี หน้าดำปี้ๆคือจั่งขี้ถ่าน
บ่คือเขาดอกคนดี โอ้ยยย..
อ้ายคงสู้เขาบ่ได้ดอก เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
ผิดที่อ้ายนิล่ะ..

กะอ้ายเป็นคนแบบนี้เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
กับคนดีๆ จั่งเจ่าอ้ายมันบ้านนอกบ่ทันสมัยคือไผ๋
อ้ายคงสู้เขาบ่ได้ดอก เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
อ้ายมันกระจอกกะโหลกกะลาเกินคำบรรยาย

บ่หล่อหน้าตาบ่ดี หน้าดำปี้ๆคือจั้งขี้ถ่าน
บ่คือเขาดอกคนดี โอ้ยยย…
ผิดที่อ้ายนิล่ะนี่มันเป็นคนกระจอก..
ที่มันเป็นคนกระจอก..
อ้ายมันแค่คนกระจอก..

มิวสิควิดีโอ คนกระจอก บุ๊ค ศุภกาญจน์

เพลง : คนกระจอก
ศิลปิน : บุ๊ค ศุภกาญจน์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน,บุ๊ค ศุภกาญจน์,วงBook
ติดต่องานแสดง : 082-126-1623
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend