คอร์ดเพลง ล่าอาณานิคม – มอส รัศมี feat บุ๊ค ศุภกาญจน์

  
Text   

INTRO | E | E | B | B |
INTRO | C#m | C#m | A | A |
INTRO | E | E | B | B |
INTRO | C#m | C#m | A | A |

 
E 
อว.. 
 
คุณพ่อยอดชาย
 
เธอเป็นตัวร้
B 
ายประจำอำเภอ
C#m 
หล่อ 
 
เลิศเลอ
 
ทั้งอำเ
A 
ภอไม่มีใครเทียบได้

 
ประ
E 
วัติเท่าที่ได้ยินมา
 
เธอเก็บผู้ห
B 
ญิงซ่อนไว้ตั้งมากมาย
C#m 
อันตราย..
 
ท่าไม้ต
A 
ายคือร่างกายของเธอ

E 
ส่งสายตาเจ้าเล่ห์ชอบกล
 
เธอบ
A 
อกทุกคนว่าเธอยังไม่มีใคร
C#m 
อ่อยเหลือเกินนะพ่อยอดชาย
 
เธอมั
A 
นร้าย..
 
อันดั
B 
บหนี่งประจำอำเภอ

 
ที่เธอมาม
E 
องหน้าฉัน 
 
อยากรู้ว่าเธอนั้นคิดอะไร
 
 
มาโ
B 
ปรยคำหวาน บอกฉัน ว่าเธอยังไม่มีใคร
 
 
ไม่
C#m 
รู้จะจริงหรือเปล่า 
 
ผู้ช
A 
ายก็เป็นแบ
B 
บนี้

 
เธออาจจะเ
E 
ป็นตัวร้าย 
 
เป็นสายล่าอาณานิคม
 
 
มาเ
B 
ก็บแต้มฉันแล้วทิ้ง 
 
ปล่อยให้ฉันต้องตรม
 
 
ไม่
C#m 
รู้เธอคิดยังไง..
 
ผู้ช
A 
ายสมัยนี้ 
 
ช่
B 
างไว้ใจไม่ได้เลย

INSTRU | E | E | B | B |
INSTRU | C#m | C#m | A | A |
INSTRU | E | E | B | B |
INSTRU | C#m | C#m | A | B |

 
ที่เธอมาม
E 
องหน้าฉัน 
 
อยากรู้ว่าเธอนั้นคิดอะไร
 
 
มาโ
B 
ปรยคำหวาน บอกฉัน ว่าเธอยังไม่มีใคร
 
 
ไม่
C#m 
รู้จะจริงหรือเปล่า 
 
ผู้ช
A 
ายก็เป็นแบ
B 
บนี้

 
เธออาจจะเ
E 
ป็นตัวร้าย 
 
เป็นสายล่าอาณานิคม
 
 
มาเ
B 
ก็บแต้มฉันแล้วทิ้ง 
 
ปล่อยให้ฉันต้องตรม
 
 
ไม่
C#m 
รู้เธอคิดยังไง..
 
ผู้ช
A 
ายสมัยนี้ 
 
ช่
B 
างไว้ใจไม่ได้เลย

 
I look at y
E 
ou because you are cute
 
you a
B 
re so beautiful oh amazing
 
no  
C#m 
body same no body same
 
I’m f
A 
ine.. I’m  
B 
fine thank you, love you

 
ที่เธอมาม
E 
องหน้าฉัน 
 
อยากรู้ว่าเธอนั้นคิดอะไร
 
 
มาโ
B 
ปรยคำหวาน บอกฉัน ว่าเธอยังไม่มีใคร
 
 
ไม่
C#m 
รู้จะจริงหรือเปล่า 
 
ผู้ช
A 
ายก็เป็นแบ
B 
บนี้

 
เธออาจจะเ
E 
ป็นตัวร้าย 
 
เป็นสายล่าอาณานิคม
 
 
มาเ
B 
ก็บแต้มฉันแล้วทิ้ง 
 
ปล่อยให้ฉันต้องตรม
 
 
ไม่
C#m 
รู้เธอคิดยังไง..
 
ผู้ช
A 
ายสมัยนี้ 
 
ช่
B 
างไว้ใจไม่ได้เลย

INSTRU | E | E | B | B |
INSTRU | C#m | C#m | A | A |
INSTRU | E | E | B | B |
INSTRU | C#m | C#m |

 
ผู้ช
A 
ายสมัยนี้ 
 
ช่
B 
างไว้ใจไม่ไ
E 
ด้เลย…


โอว คุณพ่อยอดชาย
เธอเป็นตัวร้ายประจำอำเภอ
หล่อ เลิศเรอ
ทั้งอำเภอไม่มีใครเทียบได้

ประวัติเท่าที่ได้ยินมา
เธอเก็บผู้หญิงซ่อนไว้ตั้งมากมาย
อันตราย..
ท่าไม้ตายคือร่างกายของเธอ

ส่งสายตาเจ้าเล่ห์ชอบกล
เธอบอกทุกคนว่าเธอยังไม่มีใคร
อ่อยเหลือเกินนะพ่อยอดชาย
เธอมันร้าย..
อันดับหนี่งประจำอำเภอ

ที่เธอมามองหน้าฉัน
อยากรู้ว่าเธอนั้นคิดอะไร
มาโปรยคำหวาน
บอกฉัน ว่าเธอยังไม่มีใคร
ไม่รู้จะจริงหรือเปล่า
ผู้ชายก็เป็นแบบนี้

เธออาจจะเป็นตัวร้าย
เป็นสายล่าอาณานิคม
มาเก็บแต้มฉันแล้วทิ้ง
ปล่อยให้ฉันต้องตรม
ไม่รู้เธอคิดยังไง
ผู้ชายสมัยนี้ ช่างไว้ใจไม่ได้เลย

( ดนตรี )

ที่เธอมามองหน้าฉัน
อยากรู้ว่าเธอนั้นคิดอะไร
มาโปรยคำหวาน
บอกฉัน ว่าเธอยังไม่มีใคร
ไม่รู้จะจริงหรือเปล่า
ผู้ชายก็เป็นแบบนี้ 

เธออาจจะเป็นตัวร้าย
เป็นสายล่าอาณานิคม
มาเก็บแต้มฉันแล้วทิ้ง
ปล่อยให้ฉันต้องตรม
ไม่รู้เธอคิดยังไง
ผู้ชายสมัยนี้ ช่างไว้ใจไม่ได้เลย

I look at you because you are cute
you are so beautiful oh amazing
no body same no body same
I’m fine..
I’m fine thank you, love you

ที่เธอมามองหน้าฉัน
อยากรู้ว่าเธอนั้นคิดอะไร
มาโปรยคำหวาน
บอกฉัน ว่าเธอยังไม่มีใคร
ไม่รู้จะจริงหรือเปล่า
ผู้ชายก็เป็นแบบนี้ 

เธออาจจะเป็นตัวร้าย
เป็นสายล่าอาณานิคม
มาเก็บแต้มฉันแล้วทิ้ง
ปล่อยให้ฉันต้องตรม
ไม่รู้เธอคิดยังไง
ผู้ชายสมัยนี้ ช่างไว้ใจไม่ได้เลย

( ดนตรี )

ผู้ชายสมัยนี้ ช่างไว้ใจไม่ได้เลย….


รูปภาพคอร์ด ล่าอาณานิคม – มอส รัศมี feat บุ๊ค ศุภกาญจน์

คอร์ดเพลง ล่าอาณานิคม - มอส รัศมี feat บุ๊ค ศุภกาญจน์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ล่าอาณานิคม (คอร์ด)

Lyrics : บุ๊ค ศุภกาญจน์
Arranged : อ.นัธทวัฒน์ มีดินดำ / บุ๊ค ศุภกาญจน์
ติดต่องานศิลปิน : 087-776-6658
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend