คอร์ดเพลง แม่ดอก… Dr.Fuu

  
Text   
คอร์ดเพลง แม่ดอก... Dr.Fuu

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : Dr.Fuu
เนื้อร้อง/ทำนอง : หนึ่ง ฟีนิกซ์
คอร์ด : Am,Bb,C,Dm,F,F7


INTRO | F Am | Dm C F7 |
INTRO | Bb Am | Gm C |

 
แม่ดอก
F 
ฟ้าเจ้ามาจากแห่งหน
Am 
ไหน
 
เจ้าช่างงามบาด
Dm 
ใจวอนให้ชายหลง
F7 
ใหล
 
เผลอใจใ
Bb 
ห้เจ้า
Am 
..ตั้งแต่แรก
Gm 
เจอ
C 

 
ก็เธอเ
F 
ป็นดั่งนางใ
Am 
นฝัน
 
เธอคือคนค
Dm 
นนั้นที่ใจฉันเฝ้าตา
F7 
มหา
 
มานานแ
Bb 
สนนาน.
Am 
.. 
 
 
Gm 
ฮืออ
C 

Bb 
กลัวว่าเธอนั้นจะไ
Am 
ม่สน
Abm 
คนจน
Gm 
จนที่มันมีแ
F 
ค่ใจ
 
ถึงรู
Bb 
ปกายฉันจะดูร้าย
Am 
ร้าย
 
แต่ว่า
Gm 
หัวใจ.
G 
..มันมีรักเ
C 
ดียว

 
ใจเจ้า
F 
กรรมฉันต้องทำ
Am 
ฉันใด
 
เธอถึงจะส
Dm 
นใจมองลงมา
 
ที่
C 
คนธรร
F7 
มดาค
Bb 
นนี้
 
สั
Am 
กครั้งได้ไหมล
Gm 
ะคนดี
C 

 
ใจทั้ง
F 
ใจฉันยกให้เธอไปครอบ
Am 
ครอง
 
จะทำให้รักเร
Dm 
าสองได้ครองคู่กันตลอ
C 
ดไป
 
ไม่ไ
Bb 
ด้ดีเลิศเลออย่า
Am 
งใคร 
 
ฉันมีแค่
Gm 
เพียงใจ
 
จะ
C 
รักเธอตลอดไปนานเ
F 
ท่านาน
C 

INSTRU | F Am | Dm C |
INSTRU | Bb Am | Gm C |
INSTRU | F Am | Dm C |
INSTRU | Bb Am | Gm C |

Bb 
กลัวว่าเธอนั้นจะไ
Am 
ม่สน
Abm 
คนจน
Gm 
จนที่มันมีแ
F 
ค่ใจ
 
ถึงรู
Bb 
ปกายฉันจะดูร้าย
Am 
ร้าย
 
แต่ว่า
Gm 
หัวใจ.
G 
..มันมีรักเ
C 
ดียว

 
ใจเจ้าก
F 
รรมฉันต้องทำ
Am 
ฉันใด
 
เธอถึงจะ
Dm 
สนใจมองลงมา
 
ที่
C 
คนธร
F7 
รมดาค
Bb 
นนี้
 
สั
Am 
กครั้งได้ไหมคน
Gm 
ละดี
C 

 
ใจทั้ง
Bb 
ใจฉันยกให้เธอไปครอบครอง
 
จะทำให้รักเรา
Am 
สองได้ครองคู่กันตลอดไป
 
ไม่ไ
Gm 
ด้ดีเลิศ
Am 
เลออย่างใ
C 
คร

 
ใจเจ้า
F 
กรรมฉันต้องทำ
Am 
ฉันใด
 
เธอถึงจะส
Dm 
นใจมองลงมา
 
ที่
C 
คนธร
F7 
รมดาค
Bb 
นนี้
 
สั
Am 
กครั้งได้ไหม
Gm 
ละคนดี
C 

 
ใจทั้ง
F 
ใจฉันยกให้เธอไปครอบ
Am 
ครอง
 
จะทำให้รักเร
Dm 
าสองได้ครองคู่กันตลอ
C 
ดไป
 
ไม่ไ
Bb 
ด้ดีเลิศเลออย่า
Am 
งใคร 
 
ฉันมีแค่
Gm 
เพียงใจ
 
จะ
C 
รักเธอตลอดไปนานเท่านาน

INSTRU | F Am | Dm C |

 
ไม่ไ
Bb 
ด้ดีเลิศเลออย่า
Am 
งใคร 
 
ฉันมีแค่เ
Gm 
พียงใจ
 
C 
ะรักเธอตลอดไป 
 
นานเ
F 
ท่านาน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แม่ดอก…


แม่ดอกฟ้าเจ้ามาจากแห่งหนไหน
เจ้าช่างงามบาดใจวอนให้ชายหลงใหล
เผลอใจให้เจ้า..ตั้งแต่แรกเจอ
ก็เธอเป็นดั่งนางในฝัน
เธอคือคนคนนั้นที่ใจฉันเฝ้าตามหา
มานานแสนนาน… ฮืออ

กลัวว่าเธอนั้นจะไม่สน
คนจนจนที่มันมีแค่ใจ
ถึงรูปกายฉันจะดูร้ายร้าย
แต่ว่าหัวใจ…มันมีรักเดียว

ใจเจ้ากรรมฉันต้องทำฉันใด
เธอถึงจะสนใจมองลงมา
ที่คนธรรมดาคนนี้
สักครั้งได้ไหมละคนดี

ใจทั้งใจฉันยกให้เธอไปครอบครอง
จะทำให้รักเราสองได้ครองคู่กันตลอดไป
ไม่ได้ดีเลิศเลออย่างใคร ฉันมีแค่เพียงใจ
จะรักเธอตลอดไปนานเท่านาน

( ดนตรี )

กลัวว่าเธอนั้นจะไม่สน
คนจนจนที่มันมีแค่ใจ
ถึงรูปกายฉันจะดูร้ายร้าย
แต่ว่าหัวใจ…มันมีรักเดียว

ใจเจ้ากรรมฉันต้องทำฉันใด
เธอถึงจะสนใจมองลงมา
ที่คนธรรมดาคนนี้
สักครั้งได้ไหมคนละดี

ใจทั้งใจฉันยกให้เธอไปครอบครอง
จะทำให้รักเราสองได้ครองคู่กันตลอดไป
ไม่ได้ดีเลิศเลออย่างใคร

ใจเจ้ากรรมฉันต้องทำฉันใด
เธอถึงจะสนใจมองลงมา
ที่คนธรรมดาคนนี้
สักครั้งได้ไหมละคนดี

ใจทั้งใจฉันยกให้เธอไปครอบครอง
จะทำให้รักเราสองได้ครองคู่กันตลอดไป
ไม่ได้ดีเลิศเลออย่างใคร ฉันมีแค่เพียงใจ
จะรักเธอตลอดไปนานเท่านาน

( ดนตรี )

ไม่ได้ดีเลิศเลออย่างใคร ฉันมีแค่เพียงใจ
จะรักเธอตลอดไป นานเท่านาน..

มิวสิควิดีโอ แม่ดอก… Dr.Fuu

เพลง : แม่ดอก…
ศิลปิน : Dr.Fuu
เรียบเรียง : Benz Dr.Fuu, Dr.Fuu
ติดต่องานแสดง : 086-499-8782
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend