คอร์ดเพลง ฮุกขี้ไคล บิ๊กวัน กันทรลักษ์

  
Text   
คอร์ดเพลง ฮุกขี้ไคล บิ๊กวัน กันทรลักษ์

คอร์ด :

ศิลปิน : บิ๊กวัน กันทรลักษ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : บิ๊กวัน กันทรลักษ์

คอร์ดในเพลง : Am,C,Dm,Em,F,G


INTRO | C | G | Em | Am | Am |

 
ภาพความทรง
C 
จำ 
 
ผุดย่ำขึ้นหน้าเ
G 
ฟส
 
มันยัง
Em 
เฮ็ดน้ำตาอ้าย
Am 
ย้อย
 
ผ่านกี่เดือน
C 
ปี 
 
กะยังบ่เจ็บบ่ค่
G 
อย
 
ใจมี
Em 
ฮอยคือย้งมี
Am 
ปาน
 
เพียงลมเงิ่น
F 
ผ่าน 
 
ซูนเจ้าเ
G 
บาๆ
 
เจ้าก็ลืมสั
Am 
ญญา

 
เบิดเหล้าพัน
C 
ลัง 
 
ซังเจ้าบ่
G 
ลง
 
ใจยัง
Em 
คงฮำฮอนบ่
Am 
จาง
 
หลับยังคง
C 
ฝัน 
 
ว่าเจ้านอนอยู่ข้
G 
าง
 
บ่เคย
Em 
จางลบเลือนหา
Am 
ยไป
 
แรกฮักจั่ง
F 
ใด๋ 
 
มื้อ
G 
นี่..กะฮักเจ้าจั่ง
Am 
ซั่น

 
บ่เคยลืมมื้อ
F 
นั้น 
 
บ่เคยลืมมื้อ
G 
นั้น
 
มื้อเฮากอด
Em 
กัน 
 
หอมกันอยู่
Am 
ห้อง
 
อ้ายยังถู
F 
สบู่ 
 
ฮุกขี้ไคลให้น้
G 
อง
 
ยามหนาวเฮา
Em 
สอง 
 
ยังเอาหนังห่
Am 
มกัน
 
อ้ายบ่เคยลื
F 
มมัน 
 
วันสอ
G 
งเฮา..
 
มีอีหยั
Am 
งกัน

 
ให้เจ้าโชค
C 
ดี 
 
กับคนที่เลือกแ
G 
ล้ว
 
อย่ามี
Em 
แนวเลิกลาป๊า
Am 
ฮ่าง
 
สิบ่เคียด
C 
ขม 
 
ว่าหัวใจเธอจ
G 
าง
 
เจ็บกะ
Em 
ส่างหัวใจของ
Am 
อ้าย
 
แม้สายตา
F 
ไผ 
 
มองอ้ายเป็นค
G 
วาย
 
อ้ายสิอ
Am 
ดทน

INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | Am |

 
บ่เคยลืมมื้อ
F 
นั้น 
 
บ่เคยลืมมื้อ
G 
นั้น
 
มื้อเฮากอด
Em 
กัน 
 
หอมกันอยู่
Am 
ห้อง
 
อ้ายยังถู
F 
สบู่ 
 
ฮุกขี้ไคลให้น้
G 
อง
 
ยามหนาวเฮา
Em 
สอง 
 
ยังเอาหนังห่
Am 
มกัน
 
อ้ายบ่เคยลื
F 
มมัน 
 
วันสอ
G 
งเฮา..
 
มีอีหยั
Am 
งกัน

 
ให้เจ้าโชค
C 
ดี 
 
กับคนที่เลือกแ
G 
ล้ว
 
อย่ามี
Em 
แนวเลิกลาป๊า
Am 
ฮ่าง
 
สิบ่เคียด
C 
ขม 
 
ว่าหัวใจเธอจ
G 
าง
 
เจ็บกะ
Em 
ส่างหัวใจของ
Am 
อ้าย
 
แม้สายตา
F 
ไผ 
 
มองอ้ายเป็นค
G 
วาย
 
อ้ายสิอ
Am 
ดทน

 
แม้สายตา
F 
ไผ 
 
มองอ้ายเป็นค
G 
วาย
 
อ้ายสิอ
Am 
ดทน

OUTRO | Dm | Em | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮุกขี้ไคล


ภาพความทรงจำ ผุดย่ำขึ้นหน้าเฟส
มันยังเฮ็ดน้ำตาอ้ายย้อย
ผ่านกี่เดือนปี กะยังบ่เจ็บบ่ค่อย
ใจมีฮอยคือย้งมีปาน
เพียงลมเงิ่นผ่าน ซูนเจ้าเบาๆ
เจ้าก็ลืมสัญญา

เบิดเหล้าพันลัง ซังเจ้าบ่ลง
ใจยังคงฮำฮอนบ่จาง
หลับยังคงฝัน ว่าเจ้านอนอยู่ข้าง
บ่เคยจางลบเลือนหายไป
แรกฮักจั่งใด๋ มื้อนี่..กะฮักเจ้าจั่งซั่น

บ่เคยลืมมื้อนั้น บ่เคยลืมมื้อนั้น
มื้อเฮากอดกัน หอมกันอยู่ห้อง
อ้ายยังถูสบู่ ฮุกขี้ไคลให้น้อง
ยามหนาวเฮาสอง ยังเอาหนังห่มกัน
อ้ายบ่เคยลืมมัน วันสองเฮา..
มีอีหยังกัน

ให้เจ้าโชคดี กับคนที่เลือกแล้ว
อย่ามีแนวเลิกลาป๊าฮ่าง
สิบ่เคียดขม ว่าหัวใจเธอจาง
เจ็บกะส่างหัวใจของอ้าย
แม้สายตาไผ มองอ้ายเป็นควาย
อ้ายสิอดทน

( ดนตรี )

บ่เคยลืมมื้อนั้น บ่เคยลืมมื้อนั้น
มื้อเฮากอดกัน หอมกันอยู่ห้อง
อ้ายยังถูสบู่ ฮุกขี้ไคลให้น้อง
ยามหนาวเฮาสอง ยังเอาหนังห่มกัน
อ้ายบ่เคยลืมมัน วันสองเฮา..
มีอีหยังกัน

ให้เจ้าโชคดี กับคนที่เลือกแล้ว
อย่ามีแนวเลิกลาป๊าฮ่าง
สิบ่เคียดขม ว่าหัวใจเธอจาง
เจ็บกะส่างหัวใจของอ้าย
แม้สายตาไผ มองอ้ายเป็นควาย
อ้ายสิอดทน

แม้สายตาไผ มองอ้ายเป็นควาย
อ้ายสิอดทน

มิวสิควิดีโอ ฮุกขี้ไคล บิ๊กวัน กันทรลักษ์

เพลง : ฮุกขี้ไคล
ศิลปิน : บิ๊กวัน กันทรลักษ์
เรียบเรียง : กิว ทำนองดี
ติดต่องานแสดง : 091-828-0924
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend