คอร์ดเพลง บทเรียนความรัก เหล็กโคน x TEMMAX

  
Text   
คอร์ดเพลง บทเรียนความรัก เหล็กโคน x TEMMAX

คอร์ด :

ศิลปิน : เหล็กโคน x TEMMAX

เนื้อร้อง : เอก เหล็กโคน, TEMMAX

คอร์ดในเพลง : Am,C,G,F,Dm,Em


INTRO | Am | C | G | F G | Am |

 
เมื่อรัก
Am 
เราไม่เป็นดังหวังที่ตั้งใจ
C 
ไว้
 
ไม่ถึงจุดหมายที่เราวาด
G 
ไว้ 
 
จะอยู่จนตายจาก
Am 
กัน
 
เมื่อเส้น
Am 
ทางที่เรานั้นเดินมันคนละท
C 
าง
 
ไม่ถึงฝั่งฝัน เมื่อถึงทา
G 
งตัน 
 
ต่างคนก็ต่าง
Am 
เดิน

 
เมื่อ
F 
รัก 
 
มันหมดความห
G 
มาย
 
เส้น
Em 
ทางที่เดินก็คงได้แค่
Am 
นี้
 
จากความรัก
F 
ดี 
 
เปลี่ยนเป็นรักร้
G 
าว

 
บทเรียนความ
C 
รัก
 
มันสอนให้
G/B 
เราต้องเดินก้าว
Am 
ไป
 
เรียน
G 
รู้กับความเสีย
F 
ใจ 
 
เรื่องที่
Em 
ผ่าน
 
ว่า
Dm 
รักมันเป็นเช่น
G 
ไร

 
บทเรียนชี
C 
วิตมันสอนให้
G/B 
เราว่าอย่าร้อง
Am 
ไห้
 
แค่
G 
นี้ไม่ถึงต
F 
าย
Em 
.. 
 
ประสบ
Dm 
การณ์สอนหัวใ
G 
 
บทเรียนแห่งควา
C 
มรัก 
 
 
G/B 

Am 
บางครั้งความรัก
 
มันเป็นบทเรียนที่มันโดนเรียบเรียง
 
 
เหมือนกับครูส
G 
อนทำดีที่สุด
 
รักเธอจนสุด แต่ไม่ได้หยุดเอาไว้
 
 
ให้เป็นคู่นอน  
 
Am 
บางครั้งมันก็เฮงซวย
 
มันจบไม่สวย เหมือนกับในละคร
 
 
ก็
G 
ทำได้แค่จำเรื่องดีๆ
 
ที่เราเคยมีบางฉาก หรือในบางตอน
 
Am 
บทเรียนมันสอน 
 
มันสอน
 
บทเรียนแห่งความ
G 
รัก
 
ทุกฉากทุกตอน ทุกตอน
 
 
กลับกลายเป็นคนเคย
Am 
รู้จัก 
 
ที่ผ่านมา
 
ให้คิดเสียว่า ตัวเรานั้นเป็นได้แค่
G 
ที่พัก
 
โอเค ฉันไม่เป็นไร ถึงแม้ไม่ได้เรียกเธอว่าที่รัก
 

INSTRU | C G/B | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C G/B | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G |

 
เมื่อ
F 
รัก 
 
มันหมดความห
G 
มาย
 
เส้น
Em 
ทางที่เดินก็คงได้แค่
Am 
นี้
 
จากความรัก
F 
ดี 
 
เปลี่ยนเป็นรักร้
G 
าว

 
บทเรียนความ
C 
รัก
 
มันสอนให้
G 
เราต้องเดินก้าว
Am 
ไป
 
เรียน
G 
รู้กับความเสีย
F 
ใจ 
 
เรื่องที่
Em 
ผ่าน
 
ว่า
Dm 
รักมันเป็นเช่น
G 
ไร

 
บทเรียนชี
C 
วิตมันสอนให้
G/B 
เราว่าอย่าร้อง
Am 
ไห้
 
แค่
G 
นี้ไม่ถึงต
F 
าย
Em 
.. 
 
ประสบ
Dm 
การณ์สอนหัวใ
G 

 
บทเรียนความ
C 
รัก
 
มันสอนให้
G/B 
เราต้องเดินก้าว
Am 
ไป
 
เรียน
G 
รู้กับความเสีย
F 
ใจ 
 
เรื่องที่
Em 
ผ่าน
 
ว่า
Dm 
รักมันเป็นเช่น
G 
ไร

 
บทเรียนชี
C 
วิตมันสอนให้
G/B 
เราว่าอย่าร้อง
Am 
ไห้
 
แค่
G 
นี้ไม่ถึงต
F 
าย
Em 
..ประสบ
Dm 
การณ์สอนหัวใ
G 
 
บทเรียนแห่งควา
C 
มรัก..
G 
 
C 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บทเรียนความรัก


เมื่อรักเราไม่เป็นดังหวังที่ตั้งใจไว้
ไม่ถึงจุดหมายที่เราวาดไว้ จะอยู่จนตายจากกัน
เมื่อเส้นทางที่เรานั้นเดินมันคนละทาง
ไม่ถึงฝั่งฝัน เมื่อถึงทางตัน ต่างคนก็ต่างเดิน

เมื่อรัก มันหมดความหมาย
เส้นทางที่เดินก็คงได้แค่นี้
จากความรักดี เปลี่ยนเป็นรักร้าว

บทเรียนความรัก
มันสอนให้เราต้องเดินก้าวไป
เรียนรู้กับความเสียใจ เรื่องที่ผ่าน
ว่ารักมันเป็นเช่นไร

บทเรียนชีวิตมันสอนให้เราว่าอย่าร้องไห้
แค่นี้ไม่ถึงตาย.. ประสบการณ์สอนหัวใจ
บทเรียนแห่งความรัก

บางครั้งความรัก
มันเป็นบทเรียนที่มันโดนเรียบเรียง
เหมือนกับครูสอนทำดีที่สุด
รักเธอจนสุด แต่ไม่ได้หยุดเอาไว้
ให้เป็นคู่นอน
บางครั้งมันก็เฮงซวย
มันจบไม่สวย เหมือนกับในละคร
ก็ทำได้แค่จำเรื่องดีๆ
ที่เราเคยมีบางฉาก หรือในบางตอน
บทเรียนมันสอน มันสอน
บทเรียนแห่งความรัก
ทุกฉากทุกตอน ทุกตอน
กลับกลายเป็นคนเคยรู้จัก ที่ผ่านมา
ให้คิดเสียว่า ตัวเรานั้นเป็นได้แค่ที่พัก
โอเค ฉันไม่เป็นไร ถึงแม้ไม่ได้เรียกเธอว่าที่รัก

( ดนตรี )

เมื่อรัก มันหมดความหมาย
เส้นทางที่เดินก็คงได้แค่นี้
จากความรักดี เปลี่ยนเป็นรักร้าว

บทเรียนความรัก
มันสอนให้เราต้องเดินก้าวไป
เรียนรู้กับความเสียใจ เรื่องที่ผ่าน
ว่ารักมันเป็นเช่นไร

บทเรียนชีวิตมันสอนให้เราว่าอย่าร้องไห้
แค่นี้ไม่ถึงตาย.. ประสบการณ์สอนหัวใจ

บทเรียนความรัก
มันสอนให้เราต้องเดินก้าวไป
เรียนรู้กับความเสียใจ เรื่องที่ผ่าน
ว่ารักมันเป็นเช่นไร

บทเรียนชีวิตมันสอนให้เราว่าอย่าร้องไห้
แค่นี้ไม่ถึงตาย..ประสบการณ์สอนหัวใจ
บทเรียนแห่งความรัก..

มิวสิควิดีโอ บทเรียนความรัก เหล็กโคน x TEMMAX

เพลง : บทเรียนความรัก
ศิลปิน : เหล็กโคน x TEMMAX
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend