คอร์ดเพลง หัวใจส่าง(ช่าง) บิ๊กวัน กันทรลักษ์

  
Text   


C 
โอ.. 
 
ว่า
Em 
เฮาสองคนนั้นแต
Am 
กต่าง
 
อ้ายมัน
F 
ช่างโลๆ 
 
โตดำอย่าคิดไ
C 
ปไกล
 
ก้อนสำ
F 
ลี 
 
กับขี้ถ่
G 
าน 
 
จะ
Em 
มาใกล้กัน
Am 
บ่ได้
 
เจ้าเรียนมห
Dm 
าลัย
D7 
  อ้ายนั้นเป็นแ
G 
ค่ส่าง

C 
โต.. 
 
มอม
Em 
แมมแปดเปื้อนคราบเ
Am 
หงื่อไคล
 
แค่คิด
F 
ว่าสิหย่างไปใกล้ 
 
ย่านแต่เ
C 
จ้าเหม็น
 
อ้ายมัน
F 
คนต้อ
G 
ยต่ำ 
 
คน
Em 
งามคงบ่เหลีย
Am 
วเห็น
 
บ่คือคนขั
Dm 
บเบนซ์ 
 
ขับเ
G 
ก๋ง 
 
เจ้าจั่งยิ้ม
C 
ให้

 
ซ่อมได้เบิดสุอ
F 
ย่าง 
 
ซ่อมใ
G 
จเจ้าของบ่ไ
C 
ด้ 
 
 
หลงมัก
Dm 
ผู้ใด๋ 
 
เขากะ
G 
ตั๋วใช้แต่เ
C 
งิน
F 
ช่างกะคน 
 
กะมี
G 
หัวใจ 
 
 
Em 
ฮ้องให้เจ็บเป็นดั่ง
Am 
เพิ่น
 
เลิกเฮ็ดหมา
Dm 
งเมินกับช่
G 
างคนเฮ็ด
C 
นำเจ้า 
 
 
G 

C 
ฮู้..ว่า
Em 
เฮาสองคนนั้นแต
Am 
กต่าง
 
อ้ายกะ
F 
ส่ำแค่ส่างฮ้
G 
างๆ 
 
สมควรต้อง
C 
ทำใจ
 
รอส
F 
วรรค์เม
G 
ตตา 
 
ส่ง
Em 
นางฟ้ามาย
Am 
าใจ
 
บักหัว
Dm 
ใจของช่
G 
าง 
 
พ้อคน
C 
ฮักจริง

INSTRU | Am | Am | Am | Am |
INSTRU | Am | Dm | Em | Am | E | Am |

 
ซ่อมได้เบิดสุอ
F 
ย่าง 
 
ซ่อมใ
G 
จเจ้าของบ่ไ
C 
ด้ 
 
 
Am 
 
หลงมัก
Dm 
ผู้ใด๋ 
 
เขากะ
G 
ตั๋วใช้แต่เ
C 
งิน
F 
ช่างกะคน 
 
กะมี
G 
หัวใจ 
 
 
Em 
ฮ้องให้เจ็บเป็นดั่ง
Am 
เพิ่น
 
เลิกเฮ็ดหมา
Dm 
งเมินกับช่
G 
าง 
 
คนเฮ็ด
C 
นำเจ้า

 
เลิกเฮ็ดหมา
Dm 
งเมินกับช่
G 
าง..คนเฮ็ด
C 
นำเจ้า

OUTRO | F Fm | C |


โอ.. ว่าเฮาสองคนนั้นแตกต่าง
อ้ายมันช่างโลๆ โตดำอย่าคิดไปไกล
ก้อนสำลี กับขี้ถ่าน จะมาใกล้กันบ่ได้
เจ้าเรียนมหาลัย อ้ายนั้นเป็นแค่ส่าง

โต.. มอมแมมแปดเปื้อนคราบเหงื่อไคล
แค่คิดว่าสิหย่างไปใกล้ ย่านแต่เจ้าเหม็น
อ้ายมันคนต้อยต่ำ คนงามคงบ่เหลียวเห็น
บ่คือคนขับเบนซ์ ขับเก๋ง เจ้าจั่งยิ้มให้

ซ่อมได้เบิดสุอย่าง ซ่อมใจเจ้าของบ่ได้ ฟ
หลงมักผู้ใด๋ เขากะตั๋วใช้แต่เงิน
ช่างกะคน กะมีหัวใจ ฮ้องให้เจ็บเป็นดั่งเพิ่น
เลิกเฮ็ดหมางเมินกับช่างคนเฮ็ดนำเจ้า

ฮู้..ว่าเฮาสองคนนั้นแตกต่าง
อ้ายกะส่ำแค่ส่างฮ้างๆ สมควรต้องทำใจ
รอสวรรค์เมตตา ส่งนางฟ้ามายาใจ
บักหัวใจของช่าง พ้อคนฮักจริง

( ดนตรี )

ซ่อมได้เบิดสุอย่าง ซ่อมใจเจ้าของบ่ได้
หลงมักผู้ใด๋ เขากะตั๋วใช้แต่เงิน
ช่างกะคน กะมีหัวใจ ฮ้องให้เจ็บเป็นดั่งเพิ่น
เลิกเฮ็ดหมางเมินกับช่าง คนเฮ็ดนำเจ้า

เลิกเฮ็ดหมางเมินกับช่าง..คนเฮ็ดนำเจ้า

มิวสิควิดีโอ หัวใจส่าง(ช่าง) บิ๊กวัน กันทรลักษ์

เพลง : หัวใจส่าง(ช่าง)
ศิลปิน : บิ๊กวัน กันทรลักษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : บิ๊กวัน กันทรลักษ์ (งัวน้อย)
เรียบเรียง : กิว ทำนองดี
ติดต่องานแสดง : 091-828-0924
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend