คอร์ดเพลง หวนคืนมา – บิ๊กวัน กันทรลักษ์ x เวียร์ สุรศักดิ์ พันธุ์ไทย

  
Text   

 
เบิ่งรูป
Cm 
เก่า 
 
ที่สองเฮาถ่า
Eb 
ยคู่
 
หัวใจอ้ายห
Fm 
ดหู่ 
 
ที่เกิดมาบุ
Cm 
ญน้อย

 
ไปวั่
Cm 
งวัง 
 
ฮ้องคืน
Eb 
บ่ถอย
 
ไกลปานแนมยอ
Fm 
ดดอย
 
เหลือเพียงฮอยฮั
Cm 
กเก่า 
 
 
Bb 

 
ส่องเฟชบุ๊คบ่เ
Eb 
ห็น 
 
จักเป็นอยู่จั่ง
Bb 
ใด๋
 
น้ำตาหลอยย้อ
Ab 
ยใส่หน้าจอโทร
Bb 
ศัพท์
 
ฮ่ายเหล้าขาวให้
Eb 
ลืม 
 
เมาจนว่าคอ
Bb 
พับ
 
แต่ใจยังอยากท
Ab 
ราบ 
 
ข่าวคราวขอ
Bb 
งเจ้า

Cm 
เขาบ่ฮักให้หวนคืนมา
Ab 
อ้ายบ่อว่าแม้เจ้าถิ่มไป
Bb 
ยังคือเก่า 
 
บ่เคยเคียดให้
Eb 
ฮักจั๋งใด๋อ้ายก็ฮั
G 
กจั่งซั่น
Cm 
เซาไปเป็นของตายของเขา
Ab 
รถคันเก่ากลับมาซ้อนมัน
Bb 
หัวใจอ้ายคร่ำครวญหนาวสั่น 
 
 
Eb 
เพ้อ..
G 
.
 
คึดนำแต่เจ้าแฮง..
 

INSTRU | Cm | Cm | Eb | Eb |
INSTRU | Fm | Fm | Cm | Cm |
INSTRU | Cm | Cm | Ab | Ab |
INSTRU | Bb | Bb | Eb | G |
INSTRU | Cm | Cm | Eb | Eb |
INSTRU | Fm | Fm | Cm | Cm | Bb | Bb |

 
ส่องเฟชบุ๊คบ่เ
Eb 
ห็น 
 
จักเป็นอยู่จั่ง
Bb 
ใด๋
 
น้ำตาหลอยย้อ
Ab 
ยใส่หน้าจอโทร
Bb 
ศัพท์
 
ฮ่ายเหล้าขาวให้
Eb 
ลืม 
 
เมาจนว่าคอ
Bb 
พับ
 
แต่ใจยังอยากท
Ab 
ราบ 
 
ข่าวคราวขอ
Bb 
งเจ้า

Cm 
เขาบ่ฮักให้หวนคืนมา
Ab 
อ้ายบ่อว่าแม้เจ้าถิ่มไป
Bb 
ยังคือเก่าบ่อเคยเคียดให้
Eb 
ฮักจั๋งใด๋อ้ายก็ฮั
G 
กจั่งซั่น
Cm 
เซาไปเป็นของตายของเขา
Ab 
รถคันเก่ากลับมาซ้อนมัน
Bb 
หัวใจอ้ายคร่ำครวญหนาวสั่น 
 
 
Eb 
เพ้อ..
G 
.

Cm 
เขาบ่ฮักให้หวนคืนมา
Ab 
อ้ายบ่อว่าแม้เจ้าถิ่มไป
Bb 
ยังคือเก่า 
 
บ่เคยเคียดให้
Eb 
ฮักจั๋งใด๋อ้ายก็ฮั
G 
กจั่งซั่น
Cm 
เซาไปเป็นของตายของเขา
Ab 
รถคันเก่ากลับมาซ้อนมัน
Bb 
หัวใจอ้ายคร่ำครวญหนาวสั่น 
 
 
Eb 
เพ้อ..
G 
.
 
นำแต่เจ้าแฮง..  
Cm 

OUTRO | Cm | Cm | Ab | Ab |
OUTRO | Bb | Bb | Eb | Eb | G | G | Cm |


เบิ่งรูปเก่า ที่สองเฮาถ่ายคู่
หัวใจอ้ายหดหู่ ที่เกิดมาบุญน้อย

ไปวั่งวัง ฮ้องคืนบ่ถอย
ไกลปานแนมยอดดอย
เหลือเพียงฮอยฮักเก่า

ส่องเฟชบุ๊คบ่เห็น จักเป็นอยู่จั่งใด๋
น้ำตาหลอยย้อยใส่หน้าจอโทรศัพท์
ฮ่ายเหล้าขาวให้ลืม เมาจนว่าคอพับ
แต่ใจยังอยากทราบ ข่าวคราวของเจ้า

เขาบ่ฮักให้หวนคืนมา
อ้ายบ่อว่าแม้เจ้าถิ่มไป
ยังคือเก่า บ่เคยเคียดให้
ฮักจั๋งใด๋อ้ายก็ฮักจั่งซั่น
เซาไปเป็นของตายของเขา
รถคันเก่ากลับมาซ้อนมัน
หัวใจอ้ายคร่ำครวญหนาวสั่น เพ้อ…
คึดนำแต่เจ้าแฮง..

( ดนตรี )

ส่องเฟชบุ๊คบ่เห็น จักเป็นอยู่จั่งใด๋
น้ำตาหลอยย้อยใส่หน้าจอโทรศัพท์
ฮ่ายเหล้าขาวให้ลืม เมาจนว่าคอพับ
แต่ใจยังอยากทราบ ข่าวคราวของเจ้า

เขาบ่ฮักให้หวนคืนมา
อ้ายบ่อว่าแม้เจ้าถิ่มไป
ยังคือเก่าบ่อเคยเคียดให้
ฮักจั๋งใด๋อ้ายก็ฮักจั่งซั่น
เซาไปเป็นของตายของเขา
รถคันเก่ากลับมาซ้อนมัน
หัวใจอ้ายคร่ำครวญหนาวสั่น เพ้อ…

เขาบ่ฮักให้หวนคืนมา
อ้ายบ่อว่าแม้เจ้าถิ่มไป
ยังคือเก่า บ่เคยเคียดให้
ฮักจั๋งใด๋อ้ายก็ฮักจั่งซั่น
เซาไปเป็นของตายของเขา
รถคันเก่ากลับมาซ้อนมัน
หัวใจอ้ายคร่ำครวญหนาวสั่น เพ้อ…
นำแต่เจ้าแฮง..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หวนคืนมา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง อ.บิ๊กวัน กันทรลักษ์
เรียบเรียง โกโก้ ปั่น
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend