คอร์ดเพลง คมกระสุน บิ๊กวัน กันทรลักษ์ x ม่อน โครมันยอง

  
Text   


INTRO | Dm | Bb | Dm | Bb |
INTRO | Dm | Bb | Dm | Bb |
INTRO | Dm | Dm | Bb | Bb |
INTRO | Dm | Dm | Bb | Bb | Dm |

Dm 
  เด็กชายคนนึง 
 
ถืกตามใจแต่
Bb 
น้อย
C 
  พ่อแม่โอ๋อ่อย 
 
บ่เคยเ
Dm 
ฆี่ยนตี
Dm 
  เอาเงินเอาคำ 
 
เลี้ยงเพิ่นแทนควา
Bb 
มดี
C 
  ใหญ่มาตอนนี้ 
 
เพิ่นจึงบ่
Dm 
ฟังไผ

Dm 
  เผลอโตเข้าไป แก๊งสายแว๊น สา
Bb 
ยยา
C 
  เหล้าขาวยาบ้า 
 
เสพมันเ
Dm 
ข้ากาย
Dm 
  ไผเว้าบ่ฟัง 
 
แม่กะเว้าบ่
Bb 
ได้
C 
  เอาหมู่เป็นใหญ่ 
 
จิตใจแต
Dm 
กพัง

Bb 
  เริ่มเป็นนักเ
C 
ลง 
 
บ่
Dm 
ย่านไผ
Bb 
  ใผบ่เข้าใ
C 
จ 
 
กะเ
Dm 
ตะตี
Bb 
  คุกขังบ่ย่
C 
าน 
 
แม่
Dm 
กูมี
Bb 
  เป็นคนบ่
C 
ดี 
 
ของสั
Dm 
งคม
Bb 
  เป็นคนบ่
C 
ดี 
 
ของสั
Dm 
งคม.. 
 
 
A 

Dm 
ใจกูมันร้อนดังสุมไ
Bb 
ฟ 
 
ลุกโชนไปทั่วใ
C 
 
วัน
Bb 
นี้ไม่เกรงก
C 
ลัวใครสัก
Dm 
คน
 
กูพร้อมจะพุ่ง
Bb 
ชน 
 
เกิดมาเพื่อชน
C 
คน
 
แม้เ
F 
กมพ่อแม่กูก็ปร
Dm 
ะกัน
 
แก๊งกูเด็ดทุกง
Bb 
าน 
 
หากพวกมึงต้องก
C 
าร
F 
แต่ยมบาลไม่ต้องกา
Dm 
รกู
 
ไม่เคยจะเฟ
Bb 
คยู 
 
ไม่เชื่อก็ลอ
C 
งดู
 
อยาก
F 
รู้ก็เจอได้ลานประลอง

INSTRU | Dm | Bb | C | A | A |

 
ถิ่นกู ผ่านมา 18 ฝนไม่มีคนขัดใจกู
 
 
พี่ป้าน้าอายังสยบเรียบตีนกู
 
 
ถ้ามึงไม่เชื่อก็เรียงหน้าเข้ามาดู
 
 
กูรับรองได้เลยว่าร่างกายมึงจะมีรู
 
 
พวกกู พร้อมประจัญบาน
 
 
พร้อมที่จะส่งพวกมึงเข้าโรงบาล
 
 
คุยรากมะม่วงนอนแน่นิ่งไปนาน ๆ
 
 
แล้วจะส่งลงนรกคุยกับท่านยมบาล
 

INSTRU | Dm | Bb | C | F |
INSTRU | Dm | Bb | C | F |

Dm 
ใจกูมันร้อนดังสุมไ
Bb 
ฟ 
 
ลุกโชนไปทั่วใ
C 
 
วัน
Bb 
นี้ไม่เกรงก
C 
ลัวใครสัก
Dm 
คน
 
กูพร้อมจะพุ่ง
Bb 
ชน 
 
เกิดมาเพื่อชน
C 
คน
 
แม้เ
F 
กมพ่อแม่กูก็ปร
Dm 
ะกัน
 
แก๊งกูเด็ดทุกง
Bb 
าน 
 
หากพวกมึงต้องก
C 
าร
F 
แต่ยมบาลไม่ต้องกา
Dm 
รกู
 
ไม่เคยจะเฟ
Bb 
คยู 
 
ไม่เชื่อก็ลอ
C 
งดู
 
อยาก
F 
รู้ก็เจอได้ลานประลอง

INSTRU | Dm | Bb | C | A | A |

Dm 
  และในวันหนึ่ง 
 
เขาได้ไปเที่ยวง
Bb 
าน
C 
  งานเทศกาลบุญประ
Dm 
จำปี
Dm 
  มีคมกระสุน 
 
เจาะเข้าไป
Bb 
ที่
C 
  หัวลูกชายแสนดี 
 
ที่แม่เค
Dm 
ยดม
Dm 
  มีคมกระสุน 
 
เจาะเข้าไป
Bb 
ที่
C 
  หัวลูกชายแสนดี 
 
ที่แม่เคย
Dm 
หอม

OUTRO | Dm | Bb | Dm | Bb |


เด็กชายคนนึง ถืกตามใจแต่น้อย
พ่อแม่โอ๋อ่อย บ่เคยเฆี่ยนตี
เอาเงินเอาคำ เลี้ยงเพิ่นแทนความดี
ใหญ่มาตอนนี้ เพิ่นจึงบ่ฟังไผ

เผลอโตเข้าไป แก๊งสายแว๊น สายยา
เหล้าขาวยาบ้า เสพมันเข้ากาย
ไผเว้าบ่ฟัง แม่กะเว้าบ่ได้
เอาหมู่เป็นใหญ่ จิตใจแตกพัง

เริ่มเป็นนักเลง บ่ย่านไผ
ใผบ่เข้าใจ กะเตะตี
คุกขังบ่ย่าน แม่กูมี
เป็นคนบ่ดี ของสังคม
เป็นคนบ่ดี ของสังคม..

ใจกูมันร้อนดังสุมไฟ ลุกโชนไปทั่วใจ
วันนี้ไม่เกรงกลัวใครสักคน
กูพร้อมจะพุ่งชน เกิดมาเพื่อชนคน
แม้เกมพ่อแม่กูก็ประกัน
แก๊งกูเด็ดทุกงาน หากพวกมึงต้องการ
แต่ยมบาลไม่ต้องการกู
ไม่เคยจะเฟคยู ไม่เชื่อก็ลองดู
อยากรู้ก็เจอได้ลานประลอง

( ดนตรี )

ถิ่นกู ผ่านมา 18 ฝนไม่มีคนขัดใจกู
พี่ป้าน้าอายังสยบเรียบตีนกู
ถ้ามึงไม่เชื่อก็เรียงหน้าเข้ามาดู
กูรับรองได้เลยว่าร่างกายมึงจะมีรู
พวกกู พร้อมประจัญบาน
พร้อมที่จะส่งพวกมึงเข้าโรงบาล
คุยรากมะม่วงนอนแน่นิ่งไปนาน ๆ
แล้วจะส่งลงนรกคุยกับท่านยมบาล

( ดนตรี )
ใจกูมันร้อนดังสุมไฟ ลุกโชนไปทั่วใจ
วันนี้ไม่เกรงกลัวใครสักคน
กูพร้อมจะพุ่งชน เกิดมาเพื่อชนคน
แม้เกมพ่อแม่กูก็ประกัน
แก๊งกูเด็ดทุกงาน หากพวกมึงต้องการ
แต่ยมบาลไม่ต้องการกู
ไม่เคยจะเฟคยู ไม่เชื่อก็ลองดู
อยากรู้ก็เจอได้ลานประลอง

( ดนตรี )

และในวันหนึ่ง เขาได้ไปเที่ยวงาน
งานเทศกาลบุญประจำปี
มีคมกระสุน เจาะเข้าไปที่
หัวลูกชายแสนดี ที่แม่เคยดม
มีคมกระสุน เจาะเข้าไปที่
หัวลูกชายแสนดี ที่แม่เคยหอม

มิวสิควิดีโอ คมกระสุน บิ๊กวัน กันทรลักษ์

เพลง : คมกระสุน
ศิลปิน : บิ๊กวัน กันทรลักษ์ x ม่อน โครมันยอง
เนื้อร้อง/ทำนอง : บิ๊กวัน กันทรลักษ์
เรียบเรียง : ตั้ม พรชัย จันทะภา
ติดต่องานแสดง : 091-828-0924
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend