คอร์ดเพลง เจ้าของที่ (My Favorite) Mirrr

  
Text   
คอร์ดเพลง เจ้าของที่ (My Favorite) Mirrr

คอร์ด :

ศิลปิน : Mirrr

เนื้อร้อง/ทำนอง : Letach Ketsook

คอร์ดในเพลง : F,C,Dm,Bb


INTRO | F | C | Dm | Bb |

F 
  เธอยังเป็นคนเดียวที่เคยชน
C 
ะใจกัน
 
  แต่เธอไม่กลับมา
Dm 
เอารางวัล
 
  ปล่อยให้
Bb 
ฉันต้องเหงาคนเดียวตรงนี้
F 
  และแม้เวลาจะผ่านไปน
C 
านนับปี
 
  ใครที่เข้า
Dm 
มาก็มี 
 
แต่เขาก็เทียบไม่ไ
Bb 
ด้กับเธอ

 
เมื่อ
Dm 
ฉันยังคงต้องภาวนากับด
C 
าวบนฟ้า
 
ให้เธอที่อยู่ตรง
Bb 
นั้น 
 
ได้โปรดฟังเพลงนี้
 
กี่
Dm 
ครั้งเวลาที่ใครสักคนเข้า
C 
มา
 
แม้เขาจะแสนดี แต่
Bb 
ติดที่ใจของฉันเอง

 
ที่มันยังคิด
F 
ถึงเธอ 
 
มากจนเกินไ
C 
 
ไม่เหลือที่ให้ใ
Dm 
ครเดินเข้ามา
 
ต่อให้เ
Bb 
ขาจะดีแค่ไหนก็ไม่อาจ
F 
ลบออก
 
ภาพเธอในใ
C 
จยังจอง 
 
พื้นที่ข้างใ
Dm 
นเต็มอัตรา
 
ยังไม่
Bb 
รู้จะลืมเรื่องเราได้ยังไง

INSTRU | F | C | Dm | Bb |

 
And I’ve been  
F 
trying
 
การลืมเธอมันยากจริง ถึงแม้อยากจะ
C 
ลบ
 
but my heart still want it
 
 
ฉันจะยอมเป็นค
Dm 
นผิด
 
maybe I’m a stupid boy
 
Bb 
ถึงเธอจากไปแล้ว 
 
แต่ฉันก็ยังคงคอย

F 
  กี่คนที่เข้า
C 
มา
 
  และฉันนั้นต้อ
Dm 
งลาจากไป
 
  ก็เพราะควา
Bb 
มจริง

 
ที่มันยังคิด
F 
ถึงเธอ 
 
มากจนเกินไ
C 
 
ไม่เหลือที่ให้ใ
Dm 
ครเดินเข้ามา
 
ต่อให้เ
Bb 
ขาจะดีแค่ไหนก็ไม่อาจ
F 
ลบออก
 
ภาพเธอในใ
C 
จยังจอง 
 
พื้นที่ข้างใ
Dm 
นเต็มอัตรา
 
ยังไม่
Bb 
รู้จะลืมเรื่องเราได้ยังไง

 
And in the  
Dm 
night I think about you
 
ตั้งแต่เธอเดินไปฉันรออยู่
 
 
Baby  
C 
When I get some roll
 
ไม่เหมือนวันนั้นที่เธอมาคอยดุ
 
 
And she’s  
Bb 
like a gas น้ำตา
 
Since วันที่เธอลา  
 
 
และมันจะเป็นแบบนั้นทุกที
 
 
ไม่ว่าจะนอนหรือตื่นขึ้นมา
 
 
แล้วฉันเคย
Dm 
ทำผิดไปใช่ไหม
 
หรือฉันไม่ดีตรงไหน
 
 
แค่เพียงอยากบ
C 
อกให้เธอได้รู้
 
และถ้าเธอนั้นยังคงมีใจ
 
 
ฉันขอแค่เ
Bb 
ธอกลับมาได้ไหม
 
เธอกลับมาได้ไหม
 
 
ฉันขอแค่เธอกลับมาได้ไหม
 
 
Oh baby please กลับมาได้ไหม
 

 
ที่มันยังคิด
F 
ถึงเธอ 
 
มากจนเกินไ
C 
 
ไม่เหลือที่ให้ใ
Dm 
ครเดินเข้ามา
 
ต่อให้เ
Bb 
ขาจะดีแค่ไหนก็ไม่อาจ
F 
ลบออก
 
ภาพเธอในใ
C 
จยังจอง 
 
พื้นที่ข้างใ
Dm 
นเต็มอัตรา
 
ยังไม่
Bb 
รู้จะลืมเรื่องเราได้ยังไง

INSTRU | F | C | Dm | Bb | F | C | Dm |

 
ต่อให้
Bb 
มันจะนานแค่ไหนก็ไม่ลืม

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เจ้าของที่ (My Favorite)


เธอยังเป็นคนเดียวที่เคยชนะใจกัน
แต่เธอไม่กลับมาเอารางวัล
ปล่อยให้ฉันต้องเหงาคนเดียวตรงนี้
และแม้เวลาจะผ่านไปนานนับปี
ใครที่เข้ามาก็มี แต่เขาก็เทียบไม่ได้กับเธอ

เมื่อฉันยังคงต้องภาวนากับดาวบนฟ้า
ให้เธอที่อยู่ตรงนั้น ได้โปรดฟังเพลงนี้
กี่ครั้งเวลาที่ใครสักคนเข้ามา
แม้เขาจะแสนดี แต่ติดที่ใจของฉันเอง

ที่มันยังคิดถึงเธอ มากจนเกินไป
ไม่เหลือที่ให้ใครเดินเข้ามา
ต่อให้เขาจะดีแค่ไหนก็ไม่อาจลบออก
ภาพเธอในใจยังจอง พื้นที่ข้างในเต็มอัตรา
ยังไม่รู้จะลืมเรื่องเราได้ยังไง

( ดนตรี )

And I’ve been trying
การลืมเธอมันยากจริง ถึงแม้อยากจะลบ
Bbut my heart still want it
ฉันจะยอมเป็นคนผิด
maybe I’m a stupid boy
ถึงเธอจากไปแล้ว แต่ฉันก็ยังคงคอย

กี่คนที่เข้ามา
และฉันนั้นต้องลาจากไป
ก็เพราะความจริง

ที่มันยังคิดถึงเธอ มากจนเกินไป
ไม่เหลือที่ให้ใครเดินเข้ามา
ต่อให้เขาจะดีแค่ไหนก็ไม่อาจลบออก
ภาพเธอในใจยังจอง พื้นที่ข้างในเต็มอัตรา
ยังไม่รู้จะลืมเรื่องเราได้ยังไง

And in the night I think about you
ตั้งแต่เธอเดินไปฉันรออยู่
aby When I get some roll
ไม่เหมือนวันนั้นที่เธอมาคอยดุ
And she’s like a gas น้ำตา
Since วันที่เธอลา
และมันจะเป็นแบบนั้นทุกที
ไม่ว่าจะนอนหรือตื่นขึ้นมา
แล้วฉันเคยทำผิดไปใช่ไหม
หรือฉันไม่ดีตรงไหน
แค่เพียงอยากบอกให้เธอได้รู้
และถ้าเธอนั้นยังคงมีใจ
ฉันขอแค่เธอกลับมาได้ไหม
เธอกลับมาได้ไหม
ฉันขอแค่เธอกลับมาได้ไหม
Oh baby please กลับมาได้ไหม

ที่มันยังคิดถึงเธอ มากจนเกินไป
ไม่เหลือที่ให้ใครเดินเข้ามา
ต่อให้เขาจะดีแค่ไหนก็ไม่อาจลบออก
ภาพเธอในใจยังจอง พื้นที่ข้างในเต็มอัตรา
ยังไม่รู้จะลืมเรื่องเราได้ยังไง

( ดนตรี )

ต่อให้มันจะนานแค่ไหนก็ไม่ลืม

มิวสิควิดีโอ เจ้าของที่ (My Favorite) Mirrr

เพลง : เจ้าของที่ (My Favorite)
ศิลปิน : Mirrr
เรียบเรียง : BBBB
ติดต่องาน : 081- 857-0572, 063-192-6456
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend