คอร์ดเพลง มีความสุขมากๆ นะ Big Ass

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : มีความสุขมากๆ นะ Big Ass

คอร์ดเพลง มีความสุขมากๆ นะ Big Ass

เพลง :

ศิลปิน : Big Ass

เนื้อร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ

คอร์ดทั้งหมด : F,C,Am,G,D/F#


Tune to Eb
INTRO | F | F | C | C | ( 2 Times )

F 
  เธอเป็นเช่นไร 
 
หวังว่าจะส
C 
บาย
F 
  ฉันก็เป็นเช่นเดิม 
 
คิดถึงเธอมา
C 
กมาย

 
ยังรักและเป็นห่วงเ
F 
ธอเหมือนเก่า
 
แม้ว่าเรา ไม่เหมือนเก่า ทำได้เท่
C 
านี้
 
ก็ฉันไม่มีสิทธิ์เห
F 
มือนเมื่อก่อน
 
รักเท่าไร ได้แค่มอง แต่ก็
Am 
แอบ
G 
ยิน.
D/F# 
..
F 
ดี

 
ยินดีที่เ
C 
ธอและเขารักกัน 
 
จาก
Am 
ฉันผู้ไม่มีความหมาย
 
(
Em 
ท่องเอาไว้ ท่องเอาไว้) (
G 
คนที่เธอไม่ต้องการ)
 
ไม่ว่าเ
C 
ขานั้นดีเท่าไร 
 
แต่
Am 
รู้ว่าเธอคงสุขมากมาย
 
(
Em 
ยิ้มเอาไว้ ยิ้มเอาไว้) (ต
G 
ามที่ใจเธอต้องการ)
 
ให้
Am 
เธอมีความ
G 
สุข
D/F# 
มากๆเถอะ
F 
นะ

F 
  ความดีของเธอ นั้นไม่เคยจา
C 
งหาย
F 
  อะไรที่ทำพลาดไป 
 
ฉันก็ยังเสี
C 
ยดาย

 
ยังรักและเป็นห่วงเ
F 
ธอเหมือนเก่า
 
แม้ว่าเรา ไม่เหมือนเก่า ทำได้เท่
C 
านี้
 
ก็ฉันไม่มีสิทธิ์เห
F 
มือนเมื่อก่อน
 
รักเท่าไร ได้แค่มอง แต่ก็
Am 
แอบ
G 
ยิน.
D/F# 
..
F 
ดี

 
ยินดีที่เ
C 
ธอและเขารักกัน 
 
จาก
Am 
ฉันผู้ไม่มีความหมาย
 
(
Em 
ท่องเอาไว้ ท่องเอาไว้) (
G 
คนที่เธอไม่ต้องการ)
 
ไม่ว่าเ
C 
ขานั้นดีเท่าไร 
 
แต่
Am 
รู้ว่าเธอคงสุขมากมาย
 
(
Em 
ยิ้มเอาไว้ ยิ้มเอาไว้) (ต
G 
ามที่ใจเธอต้องการ)

 
ยินดีที่
C 
ฉันได้ใช้หัวใจ วันนั้น
Am 
มันช่างมีความหมาย
 
(
Em 
จำเอาไว้ จำเอาไว้) (
G 
เธอเคยรักกันมากมาย)
 
เก็บรอ
C 
ยยิ้มเธอไว้ข้างใน แค่
Am 
นี้ฉันก็สุขหัวใจ
 
(
Em 
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร) (
G 
ได้เท่าไรก็เท่านั้น)
 
ให้
Am 
เธอมีความ
G 
สุข
D/F# 
มากๆเถอะ
F 
นะ

INSTRU | Am | Am | Am | Am |
INSTRU | Am | G F Em |

 
ให้เ
C 
ธอและเขารักกัน จาก
Am 
ฉันผู้ไม่มีความหมาย
 
(
Em 
ท่องเอาไว้ ท่องเอาไว้) (
G 
คนที่เธอไม่ต้องการ)
 
ไม่
C 
ว่าเขานั้นดีเท่าไร แต่
Am 
รู้ว่าเธอคงสุขมากมาย
 
(
Em 
ยิ้มเอาไว้ ยิ้มเอาไว้) (
G 
ตามที่ใจเธอต้องการ)

 
ยินดีที่
C 
ฉันได้ใช้หัวใจ วันนั้น
Am 
มันช่างมีความหมาย
 
(
Em 
จำเอาไว้ จำเอาไว้) (
G 
เธอเคยรักกันมากมาย)
 
เก็บรอ
C 
ยยิ้มเธอไว้ข้างใน แค่
Am 
นี้ฉันก็สุขหัวใจ
 
(
Em 
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร) (
G 
ได้เท่าไรก็เท่านั้น)
 
ให้
Am 
เธอมีความ
G 
สุข
D/F# 
มากๆเถอะ
F 
นะ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มีความสุขมากๆ นะ


เธอเป็นเช่นไร หวังว่าจะสบาย
ฉันก็เป็นเช่นเดิม คิดถึงเธอมากมาย

ยังรักและเป็นห่วงเธอเหมือนเก่า
แม้ว่าเรา ไม่เหมือนเก่า ทำได้เท่านี้
ก็ฉันไม่มีสิทธิ์เหมือนเมื่อก่อน
รักเท่าไร ได้แค่มอง แต่ก็แอบยิน…ดี

ยินดีที่เธอและเขารักกัน จากฉันผู้ไม่มีความหมาย
(ท่องเอาไว้ ท่องเอาไว้)(คนที่เธอไม่ต้องการ)
ไม่ว่าเขานั้นดีเท่าไร แต่รู้ว่าเธอคงสุขมากมาย
(ยิ้มเอาไว้ ยิ้มเอาไว้) (ตามที่ใจเธอต้องการ)
ให้เธอมีความสุขมากๆเถอะนะ

ความดีของเธอนั้นไม่เคยจางหาย
อะไรที่ทำพลาดไป ฉันก็ยังเสียดาย

ยังรักและเป็นห่วงเธอเหมือนเก่า
แม้ว่าเรา ไม่เหมือนเก่า ทำได้เท่านี้
ก็ฉันไม่มีสิทธิ์เหมือนเมื่อก่อน
รักเท่าไร ได้แค่มอง แต่ก็แอบยิน…ดี

ยินดีที่เธอและเขารักกัน จากฉันผู้ไม่มีความหมาย
(ท่องเอาไว้ ท่องเอาไว้)(คนที่เธอไม่ต้องการ)
ไม่ว่าเขานั้นดีเท่าไร แต่รู้ว่าเธอคงสุขมากมาย
(ยิ้มเอาไว้ ยิ้มเอาไว้) (ตามที่ใจเธอต้องการ)

ยินดีที่ฉันได้ใช้หัวใจวันนั้นมันช่างมีความหมาย
(จำเอาไว้ จำเอาไว้)(เธอเคยรักกันมากมาย)
เก็บรอยยิ้มเธอไว้ข้างในแค่นี้ฉันก็สุขหัวใจ
(ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร)(ได้เท่าไรก็เท่านั้น)
ให้เธอมีความสุขมากๆเถอะนะ

( ดนตรี )

ให้เธอและเขารักกันจากฉันผู้ไม่มีความหมาย
(ท่องเอาไว้ ท่องเอาไว้)(คนที่เธอไม่ต้องการ)
ไม่ว่าเขานั้นดีเท่าไร แต่รู้ว่าเธอคงสุขมากมาย
(ยิ้มเอาไว้ ยิ้มเอาไว้)(ตามที่ใจเธอต้องการ)

ยินดีที่ฉันได้ใช้หัวใจวันนั้นมันช่างมีความหมาย
(จำเอาไว้ จำเอาไว้)(เธอเคยรักกันมากมาย)
เก็บรอยยิ้มเธอไว้ข้างในแค่นี้ฉันก็สุขหัวใจ
(ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร)(ได้เท่าไรก็เท่านั้น)
ให้เธอมีความสุขมากๆเถอะนะ

มิวสิควิดีโอ มีความสุขมากๆ นะ Big Ass

เพลง มีความสุขมากๆ นะ
ศิลปิน : Big Ass
ทำนอง : เดชา โคนาโล, พูนศักดิ์ จตุระบุล
เรียบเรียง : Big Ass
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend