คอร์ดเพลง ฝุ่น Big Ass

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | G | Bm7 | Am7 | D |

G 
คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไป
Bm 
แล้ว
 
อะไ
Em7 
รที่หวังมันก็พังไปตั้งนาน
Bm7 
แล้ว
 
แต่ชี
C 
วิตไม่รู้ทำ
Cm 
ไม 
 
มัน
Bm7 
ยังคงค้างคาใ
Em7 
 
ไม่มีวันใ
Am7 
ด 
 
ที่ฉันไม่จด
D 
จำ

 
กับ
G 
คำว่ารักมันจำได้อยู่เ
Bm 
สมอ
 
หลับ
Em7 
ตาทุกครั้งยังเจอเธออยู่ตรง
Bm7 
นี้
 
ความเข้มแ
C 
ข็งที่ฉันเข้าใ
Cm 
 
อ่อน
Bm7 
แอลงทุกนา
Em7 
ที
 
อยู่ดีๆ  
Am7 
ใจก็ร้องไห้อีกค
D 
รั้ง

 
ยังคิดถึงเธอเห
G 
ลือเกิน 
 
ได้
C 
ยินไหม
 
เธอ
D 
ยังอยู่ในหั
G 
วใจ 
 
ของ
Em7 
ฉัน
E 
ข่มตานอนทุก
Am7 
คืน 
 
ยังฝัน
 
ยังเ
D 
ห็นว่าเรารัก
G 
กัน

G 
เธอ..
Am 
อยู่..
Bm 
ที่ไห
C 
น.. 
 
คิด
D 
ถึงเธอ
 
ชาตินี้ไม่มีสิทธิ์
Bm 
เจอ 
 
จบแล้วก็
Em7 
เข้าใจ
E 
แต่จะให้
Am 
ทำยังไง 
 
เมื่อใ
D 
นหัวใจยังจด
G 
จำ

INSTRU | Cm | G |

G 
คำว่ารักยังพอให้ต่อชี
Bm 
วิต
 
ยัง
Em7 
ทำให้คิดถึงวันเก่าๆ 
 
เหล่
Bm7 
านั้น
 
ได้แต่ห
C 
วังลึกๆ 
 
ในใ
Cm 
จ 
 
จะ
Bm7 
มีบ้างไหมสัก
Em7 
วัน
 
สิ่งที่ดี
Am7 
ๆ เหล่านั้น จะกลับ
D 
มา

 
ยังคิดถึงเธอเห
G 
ลือเกิน 
 
ได้
C 
ยินไหม
 
เธอ
D 
ยังอยู่ในหั
G 
วใจ 
 
ของ
Em7 
ฉัน
E 
ข่มตานอนทุก
Am7 
คืน 
 
ยังฝัน
 
ยังเ
D 
ห็นว่าเรารัก
G 
กัน

G 
เธอ..
Am 
อยู่..
Bm 
ที่ไห
C 
น.. 
 
คิด
D 
ถึงเธอ
 
ชาตินี้ไม่มีสิทธิ์
Bm 
เจอ 
 
จบแล้วก็
Em7 
เข้าใจ
E 
แต่จะให้
Am 
ทำยังไง 
 
เมื่อใ
D 
นหัวใ
G 
จมีแต่เธอ

| C D | G Em | C D | G |
| C D | G Em | C D | Em |
| C D | G Em | C D |
| C D | G Em | C D | Em |
( Fade out )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฝุ่น


คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
อะไรที่หวังมันก็พังไปตั้งนานแล้ว
แต่ชีวิตไม่รู้ทำไม มันยังคงค้างคาใจ
ไม่มีวันใด ที่ฉันไม่จดจำ

กับคำว่ารักมันจำได้อยู่เสมอ
หลับตาทุกครั้งยังเจอเธออยู่ตรงนี้
ความเข้มแข็งที่ฉันเข้าใจ
อ่อนแอลงทุกนาที
อยู่ดีๆ ใจก็ร้องไห้อีกครั้ง

ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน ได้ยินไหม
เธอยังอยู่ในหัวใจ ของฉัน
ข่มตานอนทุกคืน ยังฝัน
ยังเห็นว่าเรารักกัน

เธอ..อยู่..ที่ไหน.. คิดถึงเธอ
ชาตินี้ไม่มีสิทธิ์เจอ จบแล้วก็เข้าใจ
แต่จะให้ทำยังไง เมื่อในหัวใจยังจดจำ

( ดนตรี )

คำว่ารักยังพอให้ต่อชีวิต
ยังทำให้คิดถึงวันเก่าๆ เหล่านั้น
ได้แต่หวังลึกๆ ในใจ จะมีบ้างไหมสักวัน
สิ่งที่ดีๆ เหล่านั้น จะกลับมา

ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน ได้ยินไหม
เธอยังอยู่ในหัวใจ ของฉัน
ข่มตานอนทุกคืน ยังฝัน
ยังเห็นว่าเรารักกัน

เธอ..อยู่..ที่ไหน.. คิดถึงเธอ
ชาตินี้ไม่มีสิทธิ์เจอ จบแล้วก็เข้าใจ
แต่จะให้ทำยังไง เมื่อในหัวใจมีแต่เธอ

มิวสิควิดีโอ ฝุ่น Big Ass

เพลง ฝุ่น
ศิลปิน : Big Ass
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend