คอร์ดเพลง เเตนตอดหมา มิกซ์ ถิรวิทย์ ft. เก่ง สยาม

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : เเตนตอดหมา มิกซ์ ถิรวิทย์ ft. เก่ง สยาม

คอร์ดเพลง เเตนตอดหมา มิกซ์ ถิรวิทย์ ft. เก่ง สยาม

เพลง :

ศิลปิน : มิกซ์ ถิรวิทย์ ft. เก่ง สยาม

เนื้อร้อง/ทำนอง : มิกซ์ ถิรวิทย์

คอร์ดทั้งหมด : Bm,G,Em,A,D,F#


INTRO | Bm G | Em A | ( 2 Times ) | A |

 
ขอให้
Bm 
สมดั่งจิตตั้งไว้ 
 
คันสิไ
G 
ปกับเขา
 
คิดอันใ
Em 
ดให้สมใจเจ้า 
 
สมม
G 
าดหม่องม
F# 
โน
 
ได้กิ
Bm 
นดีมีสุขอยู่เมืองฟ้า 
 
โอ๊ยอิห
G 
ล่าดีใจนำโต๋
 
กัด
Em 
ก้อนเกลือกินมันบ่โก้ 
 
ถืกแ
G 
ล้วที่ 
 
 
F# 
โต๋ไป

 
โอ้ละ
Bm 
น้อฝนตกบ่ทั้วฟ้า 
 
ปลาสิส
G 
วบกินดาวได้จั่งใด๋
 
ผักกะ
Em 
เดาบ่สมลาบไก่ 
 
G 
ลาอ้ายบ่ส
A 
มโต๋

 
จำใจ
D 
ลาเจ้าทั้งน้ำ
Bm 
ตา
 
เจ็บปานแตนตอดห
G 
มาตาปูดตาโ
A 
 
D 
อ๊ยน้อ 
 
วาส
Bm 
นา 
 
กา
G 
ดำต่ำค่าฝั
A 
นเกินโต
 
เก็บขี้ซ
G 
ากขนหงษ์ 
 
แปะลง
F# 
ปีกโง่ๆ
 
บิน
G 
ลิ่วหลุดลอย 
 
เห็นขี้
F# 
ฝอยโต๋
G 
โอ้..ล่ะ
A 
น้อ.. 
 
อ้ายบ่ส
D 
มเจ้า

INSTRU | G A | F# Bm | G A |
INSTRU | D | Bm G | Em A | Bm G | Em A |

 
โอ้ละ
Bm 
น้อฝนตกบ่ทั้วฟ้า 
 
ปลาสิส
G 
วบกินดาวได้จั่งใด๋
 
ผักกะ
Em 
เดาบ่สมลาบไก่ 
 
G 
ลาอ้ายบ่ส
A 
มโต๋

 
จำใจ
D 
ลาเจ้าทั้งน้ำ
Bm 
ตา
 
เจ็บปานแตนตอดห
G 
มาตาปูดตาโ
A 
 
D 
อ๊ยน้อ 
 
วาส
Bm 
นา 
 
กา
G 
ดำต่ำค่าฝั
A 
นเกินโต
 
เก็บขี้ซ
G 
ากขนหงษ์ 
 
แปะลง
F# 
ปีกโง่ๆ
 
บิน
G 
ลิ่วหลุดลอย 
 
เห็นขี้
F# 
ฝอยโต๋
G 
โอ้..ล่ะ
A 
น้อ..

 
จำใจ
D 
ลาเจ้าทั้งน้ำ
Bm 
ตา
 
เจ็บปานแตนตอดห
G 
มาตาปูดตาโ
A 
 
D 
อ๊ยน้อ 
 
วาส
Bm 
นา 
 
กา
G 
ดำต่ำค่าฝั
A 
นเกินโต
 
เก็บขี้ซ
G 
ากขนหงษ์ 
 
แปะลง
F# 
ปีกโง่ๆ
 
บิน
G 
ลิ่วหลุดลอย 
 
เห็นขี้
F# 
ฝอยโต๋
G 
โอ้..ล่ะ
A 
น้อ.. 
 
อ้ายบ่ส
D 
มเจ้า

OUTRO | Bm G | Em A | ( 2 Times ) | A | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เเตนตอดหมา


ขอให้สมดั่งจิตตั้งไว้ คันสิไปกับเขา
คิดอันใดให้สมใจเจ้า สมมาดหม่องมโน
ได้กินดีมีสุขอยู่เมืองฟ้า โอ๊ยอิหล่าดีใจนำโต๋
กัดก้อนเกลือกินมันบ่โก้ ถืกแล้วที่ โต๋ไป

โอ้ละน้อฝนตกบ่ทั้วฟ้า ปลาสิสวบกินดาวได้จั่งใด๋
ผักกะเดาบ่สมลาบไก่ ผลาอ้ายบ่สมโต๋

จำใจลาเจ้าทั้งน้ำตา
เจ็บปานแตนตอดหมาตาปูดตาโป
โอ๊ยน้อ วาสนา กาดำต่ำค่าฝันเกินโต
เก็บขี้ซากขนหงษ์ แปะลงปีกโง่ๆ
บินลิ่วหลุดลอย เห็นขี้ฝอยโต๋
โอ้..ล่ะน้อ.. อ้ายบ่สมเจ้า

( ดนตรี )

โอ้ละน้อฝนตกบ่ทั้วฟ้า ปลาสิสวบกินดาวได้จั่งใด๋
ผักกะเดาบ่สมลาบไก่ ผลาอ้ายบ่สมโต๋

จำใจลาเจ้าทั้งน้ำตา
เจ็บปานแตนตอดหมาตาปูดตาโป
โอ๊ยน้อ วาสนา กาดำต่ำค่าฝันเกินโต
เก็บขี้ซากขนหงษ์ แปะลงปีกโง่ๆ
บินลิ่วหลุดลอย เห็นขี้ฝอยโต๋
โอ้..ล่ะน้อ..

จำใจลาเจ้าทั้งน้ำตา
เจ็บปานแตนตอดหมาตาปูดตาโป
โอ๊ยน้อ วาสนา กาดำต่ำค่าฝันเกินโต
เก็บขี้ซากขนหงษ์ แปะลงปีกโง่ๆ
บินลิ่วหลุดลอย เห็นขี้ฝอยโต๋
โอ้..ล่ะน้อ.. อ้ายบ่สมเจ้า

มิวสิควิดีโอ เเตนตอดหมา มิกซ์ ถิรวิทย์ ft. เก่ง สยาม

เพลง เเตนตอดหมา
ศิลปิน : มิกซ์ ถิรวิทย์ ft. เก่ง สยาม
เรียบเรียง : ภาคิน DL Studio
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend