หน้าแรก » FREEHAND » คอร์ดเพลง กอด Freehand

คอร์ดเพลง กอด Freehand

คอร์ด เนื้อเพลง กอด Freehand

คอร์ดเพลง กอด Freehand

เพลง :

ศิลปิน : Freehand

เนื้อร้อง/ทำนอง : FREEHAND

คอร์ดทั้งหมด : G,C,Am,D,Em


INTRO | G | G | C | C | ( 2 Times )

เพราะข้างในจิตใจของฉันมีหลุม
ดำซ่อนอยู่
ลึกลงไปข้างในตรงนั้นช่างน่าก
ลัวเหลือเกิน
Am 
ลึกเกินกว่าใครจะเข้
าไป 
 
 
Am 
มืดเกินกว่าใครจะเข้
าใจ

และเธอคือแสงเพียงหนึ่งเดียวที่ฉัน
มีอยู่
ท่ามกลางความมืดมนที่ฉันยังผ
จญอยู่
Am 
ในคืนที่ดาวไม่ส่อ
งแสง 
 
 
Am 
ในวันที่ใจฉันไ
ร้เรี่ยวแรง

 
อบกอดฉันได้โปรดโอบก
อดฉัน
 
ให้
Am 
ฉันลืมเลือนคืน
วัน 
 
ที่โห
ดร้าย
 
อบกอดฉันได้โปรดโอบก
อดฉัน
 
ให้
Am 
ฉันพอมีพ
ลัง 
 
ได้หา
ยใจ

 
เพ
ราะว่ายังหวาดกลัวในวันพรุ่งนี้ที่
รออยู่
ขอให้เธอส่งมือให้ฉันไว้คอยยึ
ดเหนี่ยว
Am 
ในคืนที่ดาวไม่ส่อ
งแสง 
 
 
Am 
ในวันที่ใจฉันไ
ร้เรี่ยวแรง

 
อบกอดฉันได้โปรดโอบก
อดฉัน
 
ให้
Am 
ฉันลืมเลือนคืน
วัน 
 
ที่โห
ดร้าย
 
อบกอดฉันได้โปรดโอบก
อดฉัน
 
ให้
Am 
ฉันพอมีพ
ลัง 
 
ได้หา
ยใจ

INSTRU | Em | Em | C | C |
INSTRU | Am | D | G | G |
INSTRU | Em | Em | C | C |
INSTRU | Am | D | G | G |

 
อบกอดฉันได้โปรดโอบก
อดฉัน
 
ให้
Am 
ฉันลืมเลือนคืน
วัน 
 
ที่โห
ดร้าย
 
อบกอดฉันได้โปรดโอบก
อดฉัน
 
ให้
Am 
ฉันพอมีพ
ลัง 
 
ให้
Am 
ฉันพอมีพ
ลัง
 
ให้
Am 
ฉันพอมีพ
ลัง 
 
ได้หา
ยใจ..
.


เพราะข้างในจิตใจของฉันมีหลุมดำซ่อนอยู่
ลึกลงไปข้างในตรงนั้นช่างน่ากลัวเหลือเกิน
ลึกเกินกว่าใครจะเข้าไป มืดเกินกว่าใครจะเข้าใจ

และเธอคือแสงเพียงหนึ่งเดียวที่ฉันมีอยู่
ท่ามกลางความมืดมนที่ฉันยังผจญอยู่
ในคืนที่ดาวไม่ส่องแสง ในวันที่ใจฉันไร้เรี่ยวแรง

โอบกอดฉันได้โปรดโอบกอดฉัน
ให้ฉันลืมเลือนคืนวัน ที่โหดร้าย
โอบกอดฉันได้โปรดโอบกอดฉัน
ให้ฉันพอมีพลัง ได้หายใจ

เพราะว่ายังหวาดกลัวในวันพรุ่งนี้ที่รออยู่
ขอให้เธอส่งมือให้ฉันไว้คอยยึดเหนี่ยว
ในคืนที่ดาวไม่ส่องแสง ในวันที่ใจฉันไร้เรี่ยวแรง

โอบกอดฉันได้โปรดโอบกอดฉัน
ให้ฉันลืมเลือนคืนวัน ที่โหดร้าย
โอบกอดฉันได้โปรดโอบกอดฉัน
ให้ฉันพอมีพลัง ได้หายใจ

( ดนตรี )

โอบกอดฉันได้โปรดโอบกอดฉัน
ให้ฉันลืมเลือนคืนวัน ที่โหดร้าย
โอบกอดฉันได้โปรดโอบกอดฉัน
ให้ฉันพอมีพลัง ให้ฉันพอมีพลัง
ให้ฉันพอมีพลัง ได้หายใจ…

มิวสิควิดีโอ กอด Freehand

เพลง กอด
ศิลปิน : Freehand
Arranged : FREEHAND
ติดต่องานโชว์ : 080-562-4598

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :