คอร์ดเพลง ไม่เดียงสา – BIG ASS (บิ๊กแอส)

  
Text   

คอร์ดเพลง ไม่เดียงสา
ศิลปิน BIG ASS (บิ๊กแอส)
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง ไม่เดียงสา สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | D | G | D | A |

 
ส่ง
D 
ยิ้มให้ความทรงจำดีๆ 
 
ที่
G 
มีให้กัน
 
ในวันที่ส
D 
องเราไม่มีวัน 
 
จะคืนกลับ
A 
มา
 
ส่ง
D 
ยิ้มให้กับความ
F# 
ฝันของเรา
 
ที่
Bm7 
เคยตั้งใจ 
 
จะ
A 
ไปให้สุดปลาย
G 
ฟ้า
 
แต่แล้วก็พังท
A 
ลาย

 
* ต่างเคยต่าง
G 
มั่นใจ
 
ว่าความรัก ต้อง
D/F# 
แสนงดงาม
 
ไม่ได้เ
G 
ผื่อใจ 
 
ให้กับความไม่เ
A 
ดียงสา

 
** กว่าจะ
D 
รู้ว่าควา
F#m7 
มรักเป็นเ
G 
ช่นไร 
 
 
A 
 
เมื่อ
D 
รู้ในความ
F#m7 
หมายของ
G 
น้ำตา
A 
 
D 
ม้ตอนสุด
F#m7 
ท้ายต้องเ
G 
ลิกรา
 
ไม่
Gm/Bb 
ใช่ความผิดขอ
F#m7 
งใคร
 
แค่วัน
B7 
นั้นเรายังเด็ก
Em7 
เกิน
 
กว่าจะเข้าใ
A 
จ 
 
ความรัก

INSTRU | G | D A |

 
วัน
D 
นี้เวลาก็พาให้เราผ่าน
G 
มาทุกสิ่ง
 
ต่างได้เรียน
D 
รู้ในความเป็นจริง 
 
แม้มันจะส
A 
าย
 
อย่างน้
D 
อยที่สุดความห
F# 
ลังที่มี
 
จะ
Bm7 
เป็นบทเรียนที่
A 
ดี 
 
และมีความห
G 
มาย
 
ที่ฉันและเธอไม่
A 
ลืมเลือน

( *, ** )

INSTRU | D | C#7 | Bm7 F# |
INSTRU | G | A G F#m7 Em7 |

( ** )

G 
..และมันไ
Gm/Bb 
ม่ใช่ความผิด
F#m7 
ของใคร
 
แค่วัน
B7 
นั้นเรายังเด็ก
Em7 
เกิน
 
กว่าจะเข้าใ
A 
จ 
 
ในความรัก

OUTRO | D | G | D | A | D |

เนื้อเพลง
ส่งยิ้มให้ความทรงจำดีๆ ที่มีให้กัน
ในวันที่สองเราไม่มีวัน จะคืนกลับมา
ส่งยิ้มให้กับความฝันของเรา
ที่เคยตั้งใจ จะไปให้สุดปลายฟ้า
แต่แล้วก็พังทลาย

* ต่างเคยต่างมั่นใจ
ว่าความรัก ต้องแสนงดงาม
ไม่ได้เผื่อใจ ให้กับความไม่เดียงสา

** กว่าจะรู้ว่าความรักเป็นเช่นไร
เมื่อรู้ในความหมายของน้ำตา
แม้ตอนสุดท้ายต้องเลิกรา
ไม่ใช่ความผิดของใคร
แค่วันนั้นเรายังเด็กเกิน
กว่าจะเข้าใจ ความรัก

( ดนตรี )

วันนี้เวลาก็พาให้เราผ่านมาทุกสิ่ง
ต่างได้เรียนรู้ในความเป็นจริง แม้มันจะสาย
อย่างน้อยที่สุดความหลังที่มี
จะเป็นบทเรียนที่ดี และมีความหมาย
ที่ฉันและเธอไม่ลืมเลือน

( *, ** )

( ดนตรี )

( ** )

และมันไม่ใช่ความผิดของใคร
แค่วันนั้นเรายังเด็กเกิน
กว่าจะเข้าใจ ในความรัก
เพลง ไม่เดียงสา (คอร์ด เนื้อเพลง)
ทำนอง : อภิชาติ พรมรักษา
เนื้อร้อง : เหนือวงศ์
เรียบเรียง : BIG ASS
Big-Ass-บิ๊กแอส-คอร์ด-เนื้อเพลง-คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend