คอร์ดเพลง เชิดสิงโต – BIG ASS (บิ๊กแอส)


Tune to Eb
INTRO | Am | D | Am | E | E |
INTRO | A | A | A | A | ( 2 Times )

 
ปีน
ขึ้นฟ้า 
 
เพื่อไปให้ถึง..ที่จุดหม
าย
 
แบกเอ
าความหวังของใครต่อใคร 
 
ลากขึ้นไป

 
ผู้คนตะโก
Bm 
นโห่ร้องมองฉั
นกันใหญ่
 
เสียงกลองกระหน่ำ
Bm 
เร่งเร้า 
 
ปลุกใจ

 
ใครจะรู้
F#m 
ลึก ๆ ฉันคิดถึงอะไร
 
บ่าของฉั
นมันแบกอะไร
 
ยิ่งสูงก็
ยิ่งสั่น 
 
ยิ่งสูงก็ยิ่งหวั่น..หัวใจ
C# 
 
ป่ายปีนอยู่บนฟ้
F#m 
า 
 
ข้างกายเหลือเพียงเทวดา
 
ทั้งที่เป็
นคนธรรมดา
 
ไม่รู้ว่
าที่สุด..ฉันจะต้องตกต้องหล่นเมื่อใ
C# 
 
ไม่รู้เลยจริง ๆ
 

INSTRU | A | A | A | A |

 
แรง
แค่นี้ 
 
หัวใจเท่านั้น..ที่ยังไห
 
มันคือ
สิ่งนี้..ที่เลือกมาแล้ว 
 
ก็ต้องไป

 
ผู้คนตะโก
Bm 
นโห่ร้องมองฉั
นกันใหญ่
 
เสียงกลองกระหน่ำ
Bm 
เร่งเร้า 
 
ปลุกใจ

 
ใครจะรู้
F#m 
ลึก ๆ ฉันคิดถึงอะไร
 
บ่าของฉั
นมันแบกอะไร
 
ยิ่งสูงก็
ยิ่งสั่น 
 
ยิ่งสูงก็ยิ่งหวั่น..หัวใจ
C# 
 
เมื่อมันคือชีวิ
F#m 
ตที่ฉันไม่มีทางบ่ายเบี่ยง
 
เสี่ยงแค่ไห
น 
 
มันก็ต้องไป
 
ให้มันถึ
งที่สุด
 
แม้มันต้องหนักต้องเหนื่อยเท่าไ
C# 
ร..
 
สุดท้ายก็ต้องเชิด
 

INSTRU | A | A | A | A |
INSTRU | A | A | Bm | Bm | D | D | A | A |
INSTRU | F#m | F#m | B7 | B7 | D | D | D# E |

 
ผู้คนตะโก
Bm 
นโห่ร้องมองฉั
นกันใหญ่
 
เสียงกลองกระหน่ำ
Bm 
เร่งเร้า 
 
ปลุกใจ
 
ใครจะรู้
F#m 
ลึก ๆ ฉันคิดถึงอะไร
 
บ่าของฉั
นมันแบกอะไร
 
ยิ่งสูงก็
ยิ่งสั่น 
 
ยิ่งสูงก็ยิ่งหวั่น..หัวใจ
C# 
 
เมื่อมันคือชีวิ
F#m 
ตที่ฉันไม่มีทางบ่ายเบี่ยง
 
เสี่ยงแค่ไห
น 
 
มันก็ต้องไป
 
ให้มันถึ
งที่สุด
 
แม้มันต้องหนักต้องเหนื่อยเท่าไ
C# 
ร..
 
สุดท้ายก็ต้องเชิด  
F#m 
 

 
ต้องขึ้น
ไป..
C# 
แค่ไหนก็ต้อ
F#m 
งสู้
 
ฉันต้อง
ไป..
C# 
สุดท้ายมันต้องเชิด

INSTRU | A | E/G# | G | D |
INSTRU | A | E/G# | G | D |

 
ปี
นขึ้นฟ้
E/G# 
า 
 
เพื่อไปให้ถึ
ง..ที่จุดหมา
 
ไม่มี
สิทธิ์ท้
E/G# 
อ 
 
หัวใจจะข
อ..เชิดต่อ
ไป 
 
 
Dm 
 

BIG ASS
คอร์ดเพลง “เชิดสิงโต” เพลงใหม่ ซิงเกิ้ลที่หกจาก BIG ASS อัลบั้มชุดที่ 8 THE LION
คอร์ดเพลง
เนื้อเพลง

ปีนขึ้นฟ้า เพื่อไปให้ถึง ที่จุดหมาย
แบกเอาความหวังของใครต่อใคร ลากขึ้นไป
ผู้คนตะโกน โห่ร้องมองฉัน กันใหญ่
เสียงกลองกระหน่ำ เร่งเร้า ปลุกใจ

ใครจะรู้ ลึก ลึก ฉันคิดถึงอะไร
บ่าของฉันมันแบกอะไร
ยิ่งสูงก็ยิ่งสั่น ยิ่งสูงก็ยิ่งหวั่นหัวใจ
ป่ายปีนอยู่บนฟ้า ข้างกายเหลือเพียงเทวดา
ทั้งที่เป็นคนธรรมดา
ไม่รู้ว่าที่สุด ฉันจะต้องตกต้องหล่นเมื่อใด
ไม่รู้เลยจริง จริง

แรงแค่นี้ หัวใจเท่านั้น ที่ยังไหว
มันคือสิ่งนี้ ที่เลือกมาแล้ว ก็ต้องไป
ผู้คนตะโกน โห่ร้องมองฉัน กันใหญ่
เสียงกลองกระหน่ำ เร่งเร้า ปลุกใจ

ใครจะรู้ ลึก ลึก ฉันคิดถึงอะไร
บ่าของฉันมันแบกอะไร
ยิ่งสูงก็ยิ่งสั่น ยิ่งสูงก็ยิ่งหวั่นหัวใจ
เมื่อมันคือชีวิต ที่ฉัน ไม่มีทางบ่ายเบี่ยง
เสี่ยงแค่ไหน มันก็ต้องไป
ให้มันถึงที่สุด แม้มันต้องหนักต้องเหนื่อยเท่าไร
สุดท้ายก็ต้องเชิด

ผู้คนตะโกน โห่ร้องมองฉัน กันใหญ่
เสียงกลองกระหน่ำ เร่งเร้า ปลุกใจ

ใครจะรู้ ลึก ลึก ฉันคิดถึงอะไร
บ่าของฉันมันแบกอะไร
ยิ่งสูงก็ยิ่งสั่น ยิ่งสูงก็ยิ่งหวั่นหัวใจ
เมื่อมันคือชีวิต ที่ฉัน ไม่มีทางบ่ายเบี่ยง
เสี่ยงแค่ไหน มันก็ต้องไป
ให้มันถึงที่สุด แม้มันต้องหนักต้องเหนื่อยเท่าไร
สุดท้ายก็ต้องเชิด

ต้องขึ้นไป แค่ไหนก็ต้องสู้
ฉันต้องไป สุดท้ายมันต้องเชิด
ปีนขึ้นฟ้า เพื่อไปให้ถึง ที่จุดหมาย
ไม่มีสิทธิ์ท้อ หัวใจจะขอเชิดต่อไป

เพลง เชิดสิงโต
คำร้อง ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง พงษ์พันธ์ พลสิทธิ์, พูนศักดิ์ จตุระบุล, เดชา โคนาโล
เรียบเรียง BIG ASS
Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด