หน้าแรก » ธีเดช ทองอภิชาติ » คอร์ดเพลง พ่อเฒ่า ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง พ่อเฒ่า ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ด เนื้อเพลง พ่อเฒ่า ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง พ่อเฒ่า ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง :

ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อร้อง/ทำนอง : แม็ก โฟล์คซอง

คอร์ดทั้งหมด : F#m,A,Bm,E,C#m,D


INTRO | F#m | A | Bm E | F#m |

 
เกิด
F#m 
มาก็เห็นโนราห์ 
 
ใหญ่
C#m 
มาก็แลหนังลุง
Bm 
เห็นแม่เฒ่าแก
C#m 
นุ่งผ้าถุงตั้งแต่
F#m 
เราบาวบาว
 
พ่อ
F#m 
เฒ่าแกเล่าให้ฟัง 
 
ว่าแรกอยู่
C#m 
กันกับแม่เฒ่า
Bm 
ตอนบาวบาวสาว
C#m 
สาว 
 
อยู่กันพั
F#m 
นพรือ

 
ว่า
Bm 
จนแสนจนลูกเหอแต่ไม่เคย
F#m 
ทิ้งกัน
 
อด
Bm 
มั้งอิ่มมั้งลูกเหอ 
 
แต่ก็ยังแ
F#m 
บ่งปัน
 
ช่วยกัน
Bm 
ปลูกกันสร้างถากถางทำมาด้ว
F#m 
ยกัน
 
มี
Bm 
รบมีเลาะกันบ้างแต่ก็ให้
F#m 
อภัยกัน
 
ไม่จำเ
ป็นต้องรวยลูกเหอขอแค่ช่วย
กัน

 
ฟังพ่อเ
ฒ่าแกเล่าความห
ลัง
 
น้ำตาฉัน
C#m 
คลั่งอยูเต็ม
F#m 
หัวอก
 
พบ
Bm 
คนขี้หก 
 
รักคว
ามสบายไม่จริ
งใจ
 
บอกว่า
รักแล้วยังมาห
ลอก
 
เป็นคนปอก
C#m 
ลอกใจไม่ถึงไ
F#m 
หน
 
ความซื่อ
Bm 
สัตย์ไม่มีหรือไ
รคนสมั
ยนี้

INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | F#m |

 
พ่อ
F#m 
เฒ่าแกเล่าให้ฟัง 
 
ว่า
C#m 
แรกอยู่กันกับแม่เฒ่า
Bm 
ตอนบาวบาวสาว
C#m 
สาวอยู่กันพั
F#m 
นพรือ

 
ว่า
Bm 
จนแสนจนลูกเหอแต่ไม่เคย
F#m 
ทิ้งกัน
 
อด
Bm 
มั้งอิ่มมั้งลูกเหอ 
 
แต่ก็ยังแ
F#m 
บ่งปัน
 
ช่วยกัน
Bm 
ปลูกกันสร้างถากถางทำมาด้ว
F#m 
ยกัน
 
มี
Bm 
รบมีเลาะกันบ้างแต่ก็ให้
F#m 
อภัยกัน
 
ไม่จำเ
ป็นต้องรวยลูกเหอขอแค่ช่วย
กัน

 
ฟังพ่อเ
ฒ่าแกเล่าความห
ลัง
 
น้ำตาฉัน
C#m 
คลั่งอยูเต็ม
F#m 
หัวอก
 
พบ
Bm 
คนขี้หก 
 
รักคว
ามสบายไม่จริ
งใจ
 
บอกว่า
รักแล้วยังมาห
ลอก
 
เป็นคนปอก
C#m 
ลอกใจไม่ถึงไ
F#m 
หน
 
ความซื่อ
Bm 
สัตย์ไม่มีหรือไ
รคนสมั
ยนี้

 
ความซื่อสั
ตย์ไม่มีหรือไ
รคนสมัย
..นี้..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พ่อเฒ่า


เกิดมาก็เห็นโนราห์ ใหญ่มาก็แลหนังลุง
เห็นแม่เฒ่าแกนุ่งผ้าถุงตั้งแต่เราบาวบาว
พ่อเฒ่าแกเล่าให้ฟัง ว่าแรกอยู่กันกับแม่เฒ่า
ตอนบาวบาวสาวสาว อยู่กันพันพรือ

ว่าจนแสนจนลูกเหอแต่ไม่เคยทิ้งกัน
อดมั้งอิ่มมั้งลูกเหอ แต่ก็ยังแบ่งปัน
ช่วยกันปลูกกันสร้างถากถางทำมาด้วยกัน
มีรบมีเลาะกันบ้างแต่ก็ให้อภัยกัน
ไม่จำเป็นต้องรวยลูกเหอขอแค่ช่วยกัน

ฟังพ่อเฒ่าแกเล่าความหลัง
น้ำตาฉันคลั่งอยูเต็มหัวอก
พบคนขี้หก รักความสบายไม่จริงใจ
บอกว่ารักแล้วยังมาหลอก
เป็นคนปอกลอกใจไม่ถึงไหน
ความซื่อสัตย์ไม่มีหรือไรคนสมัยนี้

( ดนตรี )

พ่อเฒ่าแกเล่าให้ฟัง ว่าแรกอยู่กันกับแม่เฒ่า
ตอนบาวบาวสาวสาวอยู่กันพันพรือ

ว่าจนแสนจนลูกเหอแต่ไม่เคยทิ้งกัน
อดมั้งอิ่มมั้งลูกเหอ แต่ก็ยังแบ่งปัน
ช่วยกันปลูกกันสร้างถากถางทำมาด้วยกัน
มีรบมีเลาะกันบ้างแต่ก็ให้อภัยกัน
ไม่จำเป็นต้องรวยลูกเหอขอแค่ช่วยกัน

ฟังพ่อเฒ่าแกเล่าความหลัง
น้ำตาฉันคลั่งอยูเต็มหัวอก
พบคนขี้หก รักความสบายไม่จริงใจ
บอกว่ารักแล้วยังมาหลอก
เป็นคนปอกลอกใจไม่ถึงไหน
ความซื่อสัตย์ไม่มีหรือไรคนสมัยนี้

ความซื่อสัตย์ไม่มีหรือไรคนสมัย..นี้..

มิวสิควิดีโอ พ่อเฒ่า ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง พ่อเฒ่า
ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :