คอร์ดเพลง คนข้างๆ Atom x Twopee

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนข้างๆ Atom x Twopee

คอร์ดเพลง คนข้างๆ Atom x Twopee

เพลง :

ศิลปิน : Atom x Twopee

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : C,Em,Gm,C7,F,Dm,G


 
Ayo just  
C 
me and my best f
Em 
riend
 
คือเพื่อนที่รู้ใจก็
Am 
มีแค่ you and I
 
อยู่ใน e
Gm 
very single  
C7 
day
 
อยู่เคียงข้า
F 
งกันทุกที่ใน 
 
every
Em 
where
 
กับรอยยิ้มที่น่าประ
Dm 
ทับใจ
 
แล้วเธอจะไปด้วยกั
G 
นไหม Baby what you say

 
C 
ธอเห็นขอบฟ้านั่นไหม 
 
 
F 
สักวันจะพาเธอไป
C 
บนทางที่มี 
 
บางทีก็หก
F 
ล้ม 
 
ไม่เป็นไร

C 
มีเธอเป็นเพื่อนร่วมทาง 
 
 
F 
จับมือเคียงข้างไม่ห่าง
C 
แค่นี้ก็พอ 
 
ชีวิตก็มีค
F 
รบ.. 
 
แล้วทุกอย่าง

Em 
  อู้วว์.. 
 
ทำทุกวันที่มีให้งด
Dm 
งาม.. 
 
ด้วยกัน
 
  
Bb 
เชื่อว่าวันดี ๆ มันต้องรออยู่ที่ปลายท
C 
าง

F 
  แค่เธออยู่ข้า
Em 
ง ๆ อะอาา..
Am 
  ก็เปลี่ยนให้
Gm 
ชีวิตฉันไ
C7 
ม่เหมือนเก่า
F 
  เธอทำให้
Em 
ถนน.. 
 
ของฉันสว
Dm 
ยงาม
G 
F 
  ในวันที่เรา
Em 
เริ่ม.. 
 
เดิน
 
ทาง
Am 
  แค่เพียงมีเธอ
Gm 
เดินกับ
C7 
ฉันข้าง 
 
F 
  ก็ทำให้โล
Em 
กนี้.. 
 
นั้นสด
Dm 
ใส
 
  ส
G 
วยงามไปทุกอย่าง

C 
ที่นี่คือโลกอีกใบ 
 
 
F 
ที่นี่จะไม่มีใคร
C 
แค่เธอกับฉัน 
 
ที่รู้ว่าโลก
F 
นี้.. 
 
เป็นยังไง

Em 
  อู้วว์.. 
 
ทำทุกวันที่มีให้งด
Dm 
งาม.. 
 
ด้วยกัน
 
  
Bb 
เชื่อว่าวันดี ๆ มันต้องรออยู่ที่ปลายท
C 
าง

F 
  แค่เธออยู่ข้า
Em 
ง ๆ อะอาา..
Am 
  ก็เปลี่ยนให้
Gm 
ชีวิตฉันไ
C7 
ม่เหมือนเก่า
F 
  เธอทำให้
Em 
ถนน.. 
 
ของฉันสว
Dm 
ยงาม
G 
F 
  ในวันที่เรา
Em 
เริ่ม.. 
 
เดิน
 
ทาง
Am 
  แค่เพียงมีเธอ
Gm 
เดินกับ
C7 
ฉันข้าง 
 
F 
  ก็ทำให้โล
Em 
กนี้.. 
 
นั้นสด
Dm 
ใส
 
  ส
G 
วยงามไปทุกอย่าง

 
ขอได้เห็นเพียงแค่รอ
C 
ยยิ้ม 
 
รอย
Em 
ยิ้ม
 
ในวันที่ไม่มีใคร หันไ
Am 
ปยังเห็นเธอคอยยิ้ม
G 
มีกำลังใจที่ดี 
 
F 
วามรู้สึกข้างในที่มี
Em 
ช่วงเวลาจะร้ายหรือดี
Dm 
หันไปมองย้อนไม่คิดว่าเ
G 
ราจะมาได้ไกลอย่างนี้

 
แค่
C 
ทำทุกวัน 
 
ทุกวินา
Em 
ทีให้ดีที่สุด
Am 
ความประทับใจจดเก็บเอาไ
G 
ว้ใส่ในสมุด
 
มีเส้นท
F 
างอีกยาวไกล 
 
หากมีวันไ
Em 
หนเราสะดุด
 
ให้มันเป็นแร
Dm 
งบันดาลใจ 
 
ว่าต่อไปเ
G 
ราจะไม่มีหยุด

 
เพราะชี
Fm 
วิตมันคือการเดิน
Bb 
ทาง
 
ข้างหน้าไม่มีใค
C 
รรู้ 
 
ที่ผ่านมาคือประสบการณ์
 
บางถนนที่
Fm 
ผ่านดูทางช่างลาด
Bb 
ยาว
 
แค่ roll window d
C 
own
 
และ enjoy กับมันไปทั้งสองข้างทาง
 

 
และคำว่าเ
Fm 
พื่อนนั่นคือพลังที่เคีย
Bb 
งข้างกัน
 
เราก
C 
อดคอกันไปจะเกิดอะไรก็ไม่หวั่น
 
ร่วมเดิน
Fm 
ทางกันมีแต่ตัวกับใจ
Bb 
ข้างในก็มีแต่ไฟกับไฟ
 
G 
พียงแค่บอกมาจะใกล้หรือไกล
 
ไม่ต้องห่วงแล้วเราจะไป..ใช่..
 

Em 
  อู้วว์.. 
 
ทำทุกวันที่มีให้งด
Dm 
งาม.. 
 
ด้วยกัน
 
  
Bb 
เชื่อว่าวันดี ๆ มันต้องรออยู่ที่ปลายท
C 
าง..

F 
  แค่เธออยู่ข้า
Em 
ง ๆ อะอาา..
Am 
  ก็เปลี่ยนให้
Gm 
ชีวิตฉันไ
C7 
ม่เหมือนเก่า
F 
  เธอทำให้
Em 
ถนน.. 
 
ของฉันสว
Dm 
ยงาม
G 
F 
  ในวันที่เรา
Em 
เริ่ม.. 
 
เดิน
 
ทาง
Am 
  แค่เพียงมีเธอ
Gm 
เดินกับ
C7 
ฉันข้าง 
 
F 
  ก็ทำให้โล
Em 
กนี้.. 
 
นั้นสด
Dm 
ใส
 
  ส
G 
วยงามไปทุกอย่าง

F 
  แค่เธออยู่ข้า
Em 
ง ๆ อะอาา..
Am 
  ก็เปลี่ยนให้
Gm 
ชีวิตฉันไ
C7 
ม่เหมือนเก่า
F 
  เธอทำให้
Em 
ถนน.. 
 
ของฉันสว
Dm 
ยงาม
G 
F 
  ในวันที่เรา
Em 
เริ่ม.. 
 
เดิน
 
ทาง
Am 
  แค่เพียงมีเธอ
Gm 
เดินกับ
C7 
ฉันข้าง 
 
F 
  ก็ทำให้โล
Em 
กนี้.. 
 
นั้นสด
Dm 
ใส
 
  ส
G 
วยงามไปทุกอย่าง

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนข้างๆ


Ayo just me and my best friend
คือเพื่อนที่รู้ใจก็มีแค่ You and I
อยู่ใน Every single day
อยู่เคียงข้างกันทุกที่ใน Everywhere
กับรอยยิ้มที่น่าประทับใจ
แล้วเธอจะไปด้วยกันไหม Baby what you say

เธอเห็นขอบฟ้านั่นไหม สักวันจะพาเธอไป
บนทางที่มี บางทีก็หกล้ม ไม่เป็นไร
มีเธอเป็นเพื่อนร่วมทาง จับมือเคียงข้างไม่ห่าง
แค่นี้ก็พอ ชีวิตก็มีครบแล้วทุกอย่าง

อู้ว ทำทุกวันที่มีให้งดงาม ด้วยกัน
เชื่อว่าวันดี ๆ มันต้องรออยู่ที่ปลายทาง

แค่เธออยู่ข้างๆ
ก็เปลี่ยนให้ชีวิตฉันไม่เหมือนเก่า
เธอทำให้ถนน ของฉันสวยงาม
ในวันที่เราเริ่ม เดินทาง
แค่เพียงมีเธอเดินกับฉันข้างๆ
ก็ทำให้โลกนี้ นั้นสดใส
สวยงามไปทุกอย่าง

ที่นี่คือโลกอีกใบ ที่นี่จะไม่มีใคร
แค่เธอกับฉัน ที่รู้ว่าโลกนี้เป็นยังไง

อู้ว ทำทุกวันที่มีให้งดงาม..ด้วยกัน
เชื่อว่าวันดีๆ มันต้องรออยู่ที่ปลายทาง

แค่เธออยู่ข้างๆ
ก็เปลี่ยนให้ชีวิตฉันไม่เหมือนเก่า
เธอทำให้ถนน ของฉันสวยงาม
ในวันที่เราเริ่ม เดินทาง
แค่เพียงมีเธอเดินกับฉันข้างๆ
ก็ทำให้โลกนี้ นั้นสดใส
สวยงามไปทุกอย่าง

ขอได้เห็นเพียงแค่รอยยิ้ม รอยยิ้ม
ในวันที่ไม่มีใคร หันไปยังเห็นเธอคอยยิ้ม
มีกำลังใจที่ดี ความรู้สึกข้างในที่มี
ช่วงเวลาจะร้ายหรือดี หันไปมองย้อนไม่คิด
ว่าเราจะมาได้ไกลอย่างนี้

แค่ทำทุกวัน ทุกวินาทีให้ดีที่สุด
ความประทับใจจดเก็บเอาไว้ใส่ในสมุด
มีเส้นทางอีกยาวไกล หากมีวันไหนเราอาจสะดุด
ให้มันเป็นแรงบันดาลใจ ว่าต่อไปเราจะไม่มีหยุด

เพราะชีวิตมันคือการเดินทาง
ข้างหน้าไม่มีใครรู้ ที่ผ่านมาคือประสบการณ์
บางถนนที่ผ่านดูทางช่างลาดยาว
แค่ Roll window down
และ Enjoy กับมันไปทั้งสองข้างทาง

และคำว่าเพื่อนนั่นคือพลังที่เคียงข้างกัน
เรากอดคอกันไปจะเกิดอะไรก็ไม่หวั่น
ร่วมเดินทางกันมีแต่ตัวกับใจ
ข้างในก็มีแต่ไฟกับไฟ
เพียงแค่บอกมาจะใกล้หรือไกล
ไม่ต้องห่วงแล้วเราจะไป ใช่

อู้ว ทำทุกวันที่มีให้งดงาม ด้วยกัน
เชื่อว่าวันดีๆ มันต้องรออยู่ที่ปลายทาง

แค่เธออยู่ข้างๆ
ก็เปลี่ยนให้ชีวิตฉันไม่เหมือนเก่า
เธอทำให้ถนน ของฉันสวยงาม
ในวันที่เราเริ่ม เดินทาง
แค่เพียงมีเธอเดินกับฉันข้างๆ
ก็ทำให้โลกนี้ นั้นสดใส
สวยงามไปทุกอย่าง

แค่เธออยู่ข้างๆ
Ayo just me and my best friend
เธอทำให้ถนน ของฉันสวยงาม
ในวันที่เราเริ่ม เดินทาง
Ayo just me and my best friend
ก็ทำให้โลกนี้ นั้นสดใส
สวยงามไปทุกอย่าง

มิวสิควิดีโอ คนข้างๆ Atom x Twopee

เพลง คนข้างๆ
ศิลปิน : Atom x Twopee

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend