คอร์ดเพลง กลับคำสาอ้าย – ก้านตอง ทุ่งเงิน

  
Text   

INTRO | C G | Am G |
INTRO | Am | G | F G | C |

 
คำสั้
Am 
นๆ 
 
ที่ความยา
G 
วมันบ่ถึงน
C 
าที
 
อาจทำลายหลายล้านน
Dm 
าที
 
สิ่งดีๆที่เฮาร่ว
Am 
มก่อ
 
ใจเย็นไว้
G 
สา 
 
เว้าหยังออ
Am 
กมา 
 
ฮู้โต
Em 
บ่น้อ
 
เรื่องมื้
Am 
อนี้น้องสิบ่คึ
Dm 
ดต่อ
 
แค่อยากขอให้เห็นแก่ฮั
C 
กเฮา

 
* เก็บเอาไว้ก่
C 
อน 
 
คำว่าลาก่
G 
อน
 
เสื่องไว้สา
Am 
ก่อนได้บ่น้อ
Em 
อ้าย
 
ตะ
C 
กี้ตะก่อน 
 
ฮัก
G 
กันส่ำได๋
 
อยากให้ล
F 
องตรองดูจั๊กค
G 
ราว
 
เก็บเอาไว้ก่
C 
อน 
 
คำว่าลาก่
G 
อน
 
เสื่องไว้สา
Am 
ก่อน อย่าด่วน อย่า
Em 
ฟ้าว
 
บ่ต้
C 
องป๋ากัน 
 
ฮัก
G 
กันคือเก่า
 
ให้เป็นคือเ
F 
ก่า 
 
น้องขอให้เ
G 
จ้า 
 
กลับคำส
C 
าอ้าย

 
** คำ
Am 
สั้นๆ 
 
แต่ความหมาย
G 
มันรุนแรงแท้
C 
น้อ
 
มันสะเ
Am 
ทือนฮอดใจ
Dm 
ฮู้บ่
 
น้องอยากขอเซาเว้าเด้
Am 
ออ้าย
 
อยู่กันมา
G 
ดน 
 
ต้องมีสั
Am 
กหน 
 
ที่มีผิ
Em 
ดใจ
 
ถ้าน้อ
Am 
งผิดกะขอโทษหล
Dm 
ายๆ
 
อย่าคึดหลายให้มันเป็นเรื่
C 
องราว

( * )

INSTRU | Am | G | F | G |
INSTRU | C G | Am G | C |

( **, *, * )

OUTRO | C G | Am G | C |

เนื้อเพลง
คำสั้นๆ ที่ความยาวมันบ่ถึงนาที
อาจทำลายหลายล้านนาที
สิ่งดีๆที่เฮาร่วมก่อ
ใจเย็นไว้สา เว้าหยังออกมา ฮู้โตบ่น้อ
เรื่องมื้อนี้น้องสิบ่คึดต่อ
แค่อยากขอให้เห็นแก่ฮักเฮา

* เก็บเอาไว้ก่อน คำว่าลาก่อน
เสื่องไว้สาก่อนได้บ่น้ออ้าย
ตะกี้ตะก่อน ฮักกันส่ำได๋
อยากให้ลองตรองดูจั๊กคราว
เก็บเอาไว้ก่อน คำว่าลาก่อน
เสื่องไว้สาก่อน อย่าด่วน อย่าฟ้าว
บ่ต้องป๋ากัน ฮักกันคือเก่า
ให้เป็นคือเก่า น้องขอให้เจ้า กลับคำสาอ้าย

คำสั้นๆ แต่ความหมายมันรุนแรงแท้น้อ
มันสะเทือนฮอดใจฮู้บ่
น้องอยากขอเซาเว้าเด้ออ้าย
อยู่กันมาดน ต้องมีสักหน ที่มีผิดใจ
ถ้าน้องผิดกะขอโทษหลายๆ
อย่าคึดหลายให้มันเป็นเรื่องราว

( * )

(ดนตรี)

( **, *, * )

(ดนตรี)
เพลง : กลับคำสาอ้าย
Version ร้องแก้ : ก้านตอง ทุ่งเงิน
คำร้อง-ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ก้านตอง ทุ่งเงิน - กลับคำสาอ้าย - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend