คอร์ดเพลง ไม่รักก็อย่ามาหลอก – PAPER feat. F FIN

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่รักก็อย่ามาหลอก PAPER

คอร์ดเพลง ไม่รักก็อย่ามาหลอก - PAPER

เพลง :

ศิลปิน : PAPER

เนื้อร้อง/ทำนอง : Pongsit Loetkrai

คอร์ดทั้งหมด : C,Cm,Bm,E,Am,D,G


INTRO | C Cm | Bm E |
INTRO | Am Bm | C Cm | D |

 
สะใจแล้
G 
วใช่ไหม
 
มีความ
Bm 
สุขใช่ไหม
 
ที่เห็น
C 
ฉันต้องเสียใจ
 
และทุ
D 
รนทุราย

 
ต่อห
Gmaj7 
น้าฉัน 
 
เธอ
Bm 
เป็นของฉัน
 
แต่ลับห
C 
ลัง 
 
เธอ
Cm 
เป็นของใ
D 
คร
 
ขอถ
C 
ามเธอสักคำ
 
ว่าใจเธอ
Bm 
นั้นทำด้วยอ
Em 
ะไร
Am 
เธอทำไมใจร้าย 
 
มาทำแบ
Bm 
บนี้ 
 
ได้
Em 
ไง
 
หลอกให้
C 
รัก 
 
หลอกให้ห
D 
ลง

 
ไม่รักก็อย่ามาห
C 
ลอกฉัน
Cm 
เลย
 
จะทิ้งยังไงก็
Bm 
บอกตั้งแต่แร
Em 
กคบ
Am 
เธอมาทำกับ
D 
ฉันกันได้ลง
G 
คอ
 
และฉันอ
C 
ยากจะรู้ 
 
ว่า
Cm 
ที่ผ่านมา
 
เธอ
Bm 
เคยรักกันบ้าง
E 
ไหม
 
และคำ
Am 
ตอบสุดท้าย 
 
เป็น
D 
ฉันที่ต้องเสี
G 
ยใจ

INSTRU | C Cm | Bm Em | Am D | G Gmaj7 |
INSTRU | C Cm | Bm E | Am Bm | C | D |

 
ไม่รักก็อย่ามาห
C 
ลอกฉัน
Cm 
เลย
 
จะทิ้งยังไงก็
Bm 
บอกตั้งแต่แร
Em 
กคบ
Am 
เธอมาทำกับ
D 
ฉันกันได้ลง
G 
คอ
Gmaj7 
 
และฉันอ
C 
ยากจะรู้ 
 
ว่า
Cm 
ที่ผ่านมา
 
เธอ
Bm 
เคยรักกันบ้าง
E 
ไหม
 
และคำ
Am 
ตอบสุดท้าย 
 
เป็น
D 
ฉันที่ต้องเสี
G 
ยใจ

C 
ถ้าความเป็นจริงมันเป็นดั่งที่ฉันคิดเอาไว้
Bm 
เธอช่างใจ
Em 
ร้าย
 
มาหลอกให้
C 
รักหลอกให้หลง
 
หลอกให้คิดไปไกล ทั้งที่
Bm 
ใจเธอไม่
Em 
รัก
 
เธอบอกกั
Am 
บฉัน 
 
ตั้งแต่วันนั้น
 
เรื่องเธอกั
Bm 
บฉัน 
 
เป็นเพียงความฝัน
 
และเธอไม่
Am 
คิดไปมากกว่านั้น
 
ฉันคงไม่ห
Bm 
วังอะไรอะไร 
 
จากเ
F 
ธอ 
 
D 
ลย

 
ไม่รักก็อย่ามาห
C 
ลอกฉัน
Cm 
เลย
 
จะทิ้งยังไงก็
Bm 
บอกตั้งแต่แร
Em 
กคบ
Am 
เธอมาทำกับ
D 
ฉันกันได้ลง
G 
คอ
Gmaj7 
 
และฉันอ
C 
ยากจะรู้ 
 
ว่า
Cm 
ที่ผ่านมา
 
เธอ
Bm 
เคยรักกันบ้าง
E 
ไหม
 
และคำ
Am 
ตอบสุดท้าย 
 
เป็น
D 
ฉันที่ต้องเสี
G 
ยใจ

OUTRO | C Cm | Bm Em | Am D | G Gmaj7 |
OUTRO | C Cm | Bm Em | Am D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่รักก็อย่ามาหลอก


สะใจแล้วใช่ไหม
มีความสุขใช่ไหม
ที่เห็นฉันต้องเสียใจ
และทุรนทุราย

ต่อหน้าฉัน เธอเป็นของ ฉัน
แต่ลับหลัง เธอเป็นของใคร
ขอถามเธอสักคำ
ว่าใจเธอนั้นทำด้วยอะไร
เธอทำไมใจร้าย มาทำแบบนี้ได้ไง

หลอกให้รัก หลอกให้หลง

ไม่รักก็อย่ามาหลอกฉันเลย
จะทิ้งยังไงก็บอกตั้งแต่แรกคบ
เธอมาทำกับฉันกันได้ลงคอ
และฉันอยากจะรู้ ว่าที่ผ่านมา
เธอเคยรักกันบ้างไหม
และคำตอบสุดท้าย เป็นฉันที่ต้องเสียใจ

ไม่รักก็อย่ามาหลอกฉันเลย
จะทิ้งยังไงก็บอกตั้งแต่แรกคบ
เธอมาทำกับฉันกันได้ลงคอ
และฉันอยากจะรู้ ว่าที่ผ่านมา
เธอเคยรักกันบ้างไหม
และคำตอบสุดท้าย เป็นฉันที่ต้องเสียใจ

ถ้าความเป็นจริง มันเป็นดั่งที่ฉันคิดเอาไว้
เธอช่างใจร้าย มาหลอกให้รัก หลอกให้หลง
หลอกให้คิดไปไกล ทั้งที่ใจเธอไม่รัก
เธอบอกกับฉัน ตั้งแต่วันนั้น
เรื่องเธอกับฉัน เป็นเพียงความฝัน
และเธอไม่คิดไปมากกว่านั้น
ฉันคงไม่หวังอะไรอะไรจากเธอเลย

ไม่รักก็อย่ามาหลอกฉันเลย
จะทิ้งยังไงก็บอกตั้งแต่แรกคบ
เธอมาทำกับฉันกันได้ลงคอ
และฉันอยากจะรู้ ว่าที่ผ่านมา
เธอเคยรักกันบ้างไหม
และคำตอบสุดท้าย เป็นฉันที่ต้องเสียใจ

มิวสิควิดีโอ ไม่รักก็อย่ามาหลอก PAPER

เพลง ไม่รักก็อย่ามาหลอก
ศิลปิน : PAPER

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend