หน้าแรก » F fin » คอร์ดเพลง ไม่รักก็อย่ามาหลอก – PAPER feat. F FIN

คอร์ดเพลง ไม่รักก็อย่ามาหลอก – PAPER feat. F FIN

คอร์ดเพลง : ไม่รักก็อย่ามาหลอก PAPER

คอร์ดเพลง ไม่รักก็อย่ามาหลอก - PAPER

เพลง :

ศิลปิน : PAPER

เนื้อร้อง/ทำนอง : Pongsit Loetkrai

คอร์ดทั้งหมด : C,Cm,Bm,E,Am,D,G


INTRO | C Cm | Bm E |
INTRO | Am Bm | C Cm | D |

 
สะใจแล้
วใช่ไหม
 
มีความ
Bm 
สุขใช่ไหม
 
ที่เห็น
ฉันต้องเสียใจ
 
และทุ
รนทุราย

 
ต่อห
Gmaj7 
น้าฉัน 
 
เธอ
Bm 
เป็นของฉัน
 
แต่ลับห
ลัง 
 
เธอ
Cm 
เป็นของใ
คร
 
ขอถ
ามเธอสักคำ
 
ว่าใจเธอ
Bm 
นั้นทำด้วยอ
Em 
ะไร
Am 
เธอทำไมใจร้าย 
 
มาทำแบ
Bm 
บนี้ 
 
ได้
Em 
ไง
 
หลอกให้
รัก 
 
หลอกให้ห
ลง

 
ไม่รักก็อย่ามาห
ลอกฉัน
Cm 
เลย
 
จะทิ้งยังไงก็
Bm 
บอกตั้งแต่แร
Em 
กคบ
Am 
เธอมาทำกับ
ฉันกันได้ลง
คอ
 
และฉันอ
ยากจะรู้ 
 
ว่า
Cm 
ที่ผ่านมา
 
เธอ
Bm 
เคยรักกันบ้าง
ไหม
 
และคำ
Am 
ตอบสุดท้าย 
 
เป็น
ฉันที่ต้องเสี
ยใจ

INSTRU | C Cm | Bm Em | Am D | G Gmaj7 |
INSTRU | C Cm | Bm E | Am Bm | C | D |

 
ไม่รักก็อย่ามาห
ลอกฉัน
Cm 
เลย
 
จะทิ้งยังไงก็
Bm 
บอกตั้งแต่แร
Em 
กคบ
Am 
เธอมาทำกับ
ฉันกันได้ลง
คอ
Gmaj7 
 
และฉันอ
ยากจะรู้ 
 
ว่า
Cm 
ที่ผ่านมา
 
เธอ
Bm 
เคยรักกันบ้าง
ไหม
 
และคำ
Am 
ตอบสุดท้าย 
 
เป็น
ฉันที่ต้องเสี
ยใจ

ถ้าความเป็นจริงมันเป็นดั่งที่ฉันคิดเอาไว้
Bm 
เธอช่างใจ
Em 
ร้าย
 
มาหลอกให้
รักหลอกให้หลง
 
หลอกให้คิดไปไกล ทั้งที่
Bm 
ใจเธอไม่
Em 
รัก
 
เธอบอกกั
Am 
บฉัน 
 
ตั้งแต่วันนั้น
 
เรื่องเธอกั
Bm 
บฉัน 
 
เป็นเพียงความฝัน
 
และเธอไม่
Am 
คิดไปมากกว่านั้น
 
ฉันคงไม่ห
Bm 
วังอะไรอะไร 
 
จากเ
ธอ 
 
ลย

 
ไม่รักก็อย่ามาห
ลอกฉัน
Cm 
เลย
 
จะทิ้งยังไงก็
Bm 
บอกตั้งแต่แร
Em 
กคบ
Am 
เธอมาทำกับ
ฉันกันได้ลง
คอ
Gmaj7 
 
และฉันอ
ยากจะรู้ 
 
ว่า
Cm 
ที่ผ่านมา
 
เธอ
Bm 
เคยรักกันบ้าง
ไหม
 
และคำ
Am 
ตอบสุดท้าย 
 
เป็น
ฉันที่ต้องเสี
ยใจ

OUTRO | C Cm | Bm Em | Am D | G Gmaj7 |
OUTRO | C Cm | Bm Em | Am D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่รักก็อย่ามาหลอก


สะใจแล้วใช่ไหม
มีความสุขใช่ไหม
ที่เห็นฉันต้องเสียใจ
และทุรนทุราย

ต่อหน้าฉัน เธอเป็นของ ฉัน
แต่ลับหลัง เธอเป็นของใคร
ขอถามเธอสักคำ
ว่าใจเธอนั้นทำด้วยอะไร
เธอทำไมใจร้าย มาทำแบบนี้ได้ไง

หลอกให้รัก หลอกให้หลง

ไม่รักก็อย่ามาหลอกฉันเลย
จะทิ้งยังไงก็บอกตั้งแต่แรกคบ
เธอมาทำกับฉันกันได้ลงคอ
และฉันอยากจะรู้ ว่าที่ผ่านมา
เธอเคยรักกันบ้างไหม
และคำตอบสุดท้าย เป็นฉันที่ต้องเสียใจ

ไม่รักก็อย่ามาหลอกฉันเลย
จะทิ้งยังไงก็บอกตั้งแต่แรกคบ
เธอมาทำกับฉันกันได้ลงคอ
และฉันอยากจะรู้ ว่าที่ผ่านมา
เธอเคยรักกันบ้างไหม
และคำตอบสุดท้าย เป็นฉันที่ต้องเสียใจ

ถ้าความเป็นจริง มันเป็นดั่งที่ฉันคิดเอาไว้
เธอช่างใจร้าย มาหลอกให้รัก หลอกให้หลง
หลอกให้คิดไปไกล ทั้งที่ใจเธอไม่รัก
เธอบอกกับฉัน ตั้งแต่วันนั้น
เรื่องเธอกับฉัน เป็นเพียงความฝัน
และเธอไม่คิดไปมากกว่านั้น
ฉันคงไม่หวังอะไรอะไรจากเธอเลย

ไม่รักก็อย่ามาหลอกฉันเลย
จะทิ้งยังไงก็บอกตั้งแต่แรกคบ
เธอมาทำกับฉันกันได้ลงคอ
และฉันอยากจะรู้ ว่าที่ผ่านมา
เธอเคยรักกันบ้างไหม
และคำตอบสุดท้าย เป็นฉันที่ต้องเสียใจ

มิวสิควิดีโอ ไม่รักก็อย่ามาหลอก PAPER

เพลง ไม่รักก็อย่ามาหลอก
ศิลปิน : PAPER

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา