หน้าแรก » PAPER » คอร์ดเพลง ท้องฟ้า Paper

คอร์ดเพลง ท้องฟ้า Paper

คอร์ดเพลง : ท้องฟ้า Paper

คอร์ดเพลง ท้องฟ้า Paper

เพลง :

ศิลปิน : Paper

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : Cmaj7,Bm,Am,D,Bbm


 
ให้ท้อง
Cmaj7 
ฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดี
Bm 
 
และเรื่องไ
Cmaj7 
หนให้เธอเหนื่อยใจไม่มี
Bm 
 
แค่มีสาย
Am 
ลมอยู่.
A7 
.. 
 
ก็คือ
ฉัน..

INSTRU | Cmaj7 | Bm | Cmaj7 | Bm |
INSTRU | Cmaj7 | Bm Bbm | Am | D |

 
เธอรู้ไ
Cmaj7 
หมเวลาที่เธอยิ้ม
 
มันน่า
Bm 
รักและดีกว่าหลายอย่าง
 
เธอรู้ไ
Cmaj7 
หมเวลาที่เธอท้อ
 
อยู่ข้าง
Bm 
ฉันแล้วก็เดินไปต่อ

 
ไม่มีใ
Cmaj7 
ครจะอยู่ข้างเธอได้ดีเท่า
Bm 
ตัวเธอเอง
 
และเรื่องร้
Cmaj7 
ายที่ผ่านเข้ามาให้มีน้ำ
Bm 
ตาเท่านั้น
 
และปัญ
Cmaj7 
หาอะไรก็ตามแต่เธอยัง
Bm 
สวยและคงงดงาม
Bbm 
แบบ..
Am 
นี้..

 
ให้ท้อง
Cmaj7 
ฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดี
Bm 
 
และเรื่องไ
Cmaj7 
หนให้เธอเหนื่อยใจไม่มี
Bm 
 
แค่มีสาย
Am 
ลมอยู่.
A7 
.. 
 
ก็คือ
ฉัน

 
หากไม่ไ
Cmaj7 
หวให้มองไปบนท้องฟ้า
Bm 
 
ให้ดอกไ
Cmaj7 
ม้ให้เป็นดั่งใจที่ล้า
Bm 
 
แค่เธอไม่ต้อ
Am 
งกลัว.
A7 
.. 
 
เธอยังสว
ยงาม

INSTRU | Cmaj7 | Cmaj7 | Bm | Bm |
INSTRU | Cmaj7 | Cmaj7 | Bm | Bm Bbm |
INSTRU | Am | Am | D | D |

 
ไม่มีใ
Cmaj7 
ครจะอยู่ข้างเธอได้ดีเท่า
Bm 
ตัวเธอเอง
 
และเรื่องร้
Cmaj7 
ายที่ผ่านเข้ามาให้มีน้ำ
Bm 
ตาเท่านั้น
 
และปัญ
Cmaj7 
หาอะไรก็ตามแต่เธอยัง
Bm 
สวยและคงงดงาม
Bbm 
แบบ..
Am 
นี้.. 
 
แบบ
นี้..

 
ให้ท้อง
Cmaj7 
ฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดี
Bm 
 
และเรื่องไ
Cmaj7 
หนให้เธอเหนื่อยใจไม่มี
Bm 
 
แค่มีสาย
Am 
ลมอยู่.
A7 
.. 
 
ก็คือ
ฉัน

 
หากไม่ไ
Cmaj7 
หวให้มองไปบนท้องฟ้า
Bm 
 
ให้ดอกไ
Cmaj7 
ม้ให้เป็นดั่งใจที่ล้า
Bm 
 
แค่เธอไม่ต้อ
Am 
งกลัว.
A7 
.. 
 
เธอยังสว
ยงาม

 
และให้ท้อง
Cmaj7 
ฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดี
Bm 
 
และเรื่องไ
Cmaj7 
หนให้เธอเหนื่อยใจไม่มี
Bm 
 
แค่มีสาย
Am 
ลมอยู่.
A7 
.. 
 
ก็คือ
ฉัน

 
และหากไม่ไ
Cmaj7 
หวให้มองไปบนท้องฟ้า
Bm 
 
ให้ดอกไ
Cmaj7 
ม้ให้เป็นดั่งใจที่ล้า
Bm 
 
แค่เธอไม่ต้อ
Am 
งกลัว.
A7 
.. 
 
เธอยังสว
ยงาม

INSTRU | Cmaj7 | Bm | Cmaj7 | Bm |
INSTRU | Cmaj7 | Bm Bbm | Am | Am | D | D |

 
ท้อ
Gmaj7 
งฟ้า…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ท้องฟ้า


ให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดี
และเรื่องไหนให้เธอเหนื่อยใจไม่มี
แค่มีสายลมอยู่… ก็คือฉัน..

( ดนตรี )

เธอรู้ไหมเวลาที่เธอยิ้ม
มันน่ารักและดีกว่าหลายอย่าง
เธอรู้ไหมเวลาที่เธอท้อ
อยู่ข้างฉันแล้วก็เดินไปต่อ

ไม่มีใครจะอยู่ข้างเธอได้ดีเท่าตัวเธอเอง
และเรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามาให้มีน้ำตาเท่านั้น
และปัญหาอะไรก็ตามแต่เธอยังสวยและคงงดงาม
แบบ..นี้..

ให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดี
และเรื่องไหนให้เธอเหนื่อยใจไม่มี
แค่มีสายลมอยู่… ก็คือฉัน

หากไม่ไหวให้มองไปบนท้องฟ้า
ให้ดอกไม้ให้เป็นดั่งใจที่ล้า
แค่เธอไม่ต้องกลัว… เธอยังสวยงาม

( ดนตรี )

ไม่มีใครจะอยู่ข้างเธอได้ดีเท่าตัวเธอเอง
และเรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามาให้มีน้ำตาเท่านั้น
และปัญหาอะไรก็ตามแต่เธอยังสวยและคงงดงาม
แบบ..นี้.. แบบนี้..

ให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดี
และเรื่องไหนให้เธอเหนื่อยใจไม่มี
แค่มีสายลมอยู่… ก็คือฉัน

หากไม่ไหวให้มองไปบนท้องฟ้า
ให้ดอกไม้ให้เป็นดั่งใจที่ล้า
แค่เธอไม่ต้องกลัว… เธอยังสวยงาม

และให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดี
และเรื่องไหนให้เธอเหนื่อยใจไม่มี
แค่มีสายลมอยู่… ก็คือฉัน

และหากไม่ไหวให้มองไปบนท้องฟ้า
ให้ดอกไม้ให้เป็นดั่งใจที่ล้า
แค่เธอไม่ต้องกลัว… เธอยังสวยงาม

( ดนตรี )

ท้องฟ้า…

มิวสิควิดีโอ ท้องฟ้า Paper

เพลง ท้องฟ้า
ศิลปิน : Paper
Contact for Work : 0808893081

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา