คอร์ดเพลง รักไปแล้ว แบงค์ โมเดิร์น x F FIN

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | D | Bm | Em | A |

D 
  ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้
Bm 
  ไม่เข้าใจสักทีในความต้องการ
 
  
G 
ความรักเอยช่าง
F#m 
บอบบาง 
 
 
Em 
เหมือนไม่มีอยู่จ
A 
ริง

D 
  และฉันคิดว่ามันคงยังไม่ใช่
Bm 
  เลยเปิดใจให้เธอเข้ามาพิง
 
  
G 
พัก..ใจที่พึ่งจะโ
F#m 
ดนทิ้ง 
 
 
Em 
แค่ให้พอมีแ
A 
รงไหว

F#m 
แต่.. 
 
เกิดเป็นความ
Bm 
รักขึ้นได้ยังไง
 
ยังงงหัวใ
Em 
จตัวเองอยู่ 
 
เหมือน
A 
กัน
 
ว่าทำไมฉัน นั้นดูแป
F#m 
ลกไป
 
ใครจะไป
Bm 
รู้ว่าความรักมันจะเกิดขึ้น
Em 
ตอนไหน.
A 
โวโฮ..

D 
รู้ตัวอีกทีก็รักเธอไปแล้ว
 
และ
Bm 
ฉันคงไม่แคล้ว 
 
ต้องคิดถึงเธออย่างค
Em 
นบ้า
 
อยู่ๆใจก็เผ
A 
ลอมันละเมอ 
 
พูดชื่อเธอก็มันอยากเจอ
D 
คิดว่าจะไหวแต่สุดท้ายทนไม่ไหว
 
แค่ที่
Bm 
พักที่รักเธอหมดใจ 
 
ให้ทำเ
Em 
ช่นไร..โวโ
A 
ฮ..
 
ถอนใจก็ไม่
D 
ทันแล้ว.. 
 
 
A 

 
D 
รกๆแค่ที่ปรึกษาตอนที่ใจเธอมีปัญหา
 
แต่พอได้
Bm 
คุยกันทุกเวลา 
 
ทำไมในใจฉันได้คำถาม
 
ว่าทำไ
G 
มเธอไม่มอง 
 
ทำ
F#m 
ไมเธอไม่
Fm 
ลอง
Em 
เปิดใจให้ฉันสัก
A 
คน
D 
เคยคิดว่าไม่ง่ายดาย 
 
การที่เรานั้นพร้อมจะรักใคร
 
แต่พอเอา
Bm 
จริงยิ่งกว่านิยาย 
 
กลายเป็นฉันรักเธอไปทั้งใจ
 
เป็นอย่าง
G 
นี้ได้ไงก็ไม่
A 
รู้.. 
 
ถอนใจก็ไม่ทันแล้ว

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | G | A B |

G#m 
  เกิดเป็นความ
C#m 
รักขึ้นได้ยังไง
 
ยังงงหั
F#m 
วใจตัวเองอยู่ 
 
เหมือน
B 
กัน
 
ว่าทำไมฉัน นั้นดูแ
G#m 
ปลกไป
 
ใครจะไป
C#m 
รู้ว่าความรักมันจะเกิดขึ้น
F#m 
ตอนไหน
 
โวโ
B 
ฮ..

E 
รู้ตัวอีกทีก็รักเธอไปแล้ว
 
และ
C#m 
ฉันคงไม่แคล้ว 
 
ต้องคิดถึงเธออย่าง
F#m 
คนบ้า
 
อยู่ๆใจก็เผ
B 
ลอมันละเมอ 
 
พูดชื่อเธอก็มันอยากเจอ
E 
คิดว่าจะไหวแต่สุดท้ายทนไม่ไหว
 
แค่ที่
C#m 
พักที่รักเธอหมดใจ 
 
ให้ทำเ
F#m 
ช่นไร..โวโ
B 
ฮ..

E 
รู้ตัวอีกทีก็รักเธอไปแล้ว
 
และ
C#m 
ฉันคงไม่แคล้ว 
 
ต้องคิดถึงเธออย่าง
F#m 
คนบ้า
 
อยู่ๆใจก็เผ
B 
ลอมันละเมอ 
 
พูดชื่อเธอก็มันอยากเจอ
E 
คิดว่าจะไหวแต่สุดท้ายทนไม่ไหว
 
แค่ที่
C#m 
พักที่รักเธอหมดใจ 
 
ให้ทำเ
F#m 
ช่นไร..โวโ
B 
ฮ..
 
ถอนใจก็ไม่ทันแล้ว..
 

INSTRU | A | G#m | F#m | B | B |

 
ถอนใจก็ไม่ทั
E 
นแล้ว


ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้
ไม่เข้าใจสักทีในความต้องการ
ความรักเอยช่างบอบบาง เหมือนไม่มีอยู่จริง

และฉันคิดว่ามันคงยังไม่ใช่
เลยเปิดใจให้เธอเข้ามาพิง พัก
ใจที่พึ่งจะโดนทิ้ง แค่ให้พอมีแรงไหว

แต่.. เกิดเป็นความรักขึ้นได้ยังไง
ยังงงหัวใจตัวเองอยู่ เหมือนกัน
ว่าทำไมฉัน นั้นดูแปลกไป
ใครจะไปรู้ว่าความรักมันจะเกิดขึ้นตอนไหน.
โวโฮ..

รู้ตัวอีกทีก็รักเธอไปแล้ว
และฉันคงไม่แคล้ว ต้องคิดถึงเธออย่างคนบ้า
อยู่ๆใจก็เผลอมันละเมอ พูดชื่อเธอก็มันอยากเจอ
คิดว่าจะไหวแต่สุดท้ายทนไม่ไหว
แค่ที่พักที่รักเธอหมดใจ ให้ทำเช่นไร..โวโฮ..
ถอนใจก็ไม่ทันแล้ว

แรกๆแค่ที่ปรึกษาตอนที่ใจเธอมีปัญหา
แต่พอได้คุยกันทุกเวลา ทำไมในใจฉันได้คำถาม
ว่าทำไมเธอไม่มอง ทำไมเธอไม่ลองเปิดใจให้ฉันสักคน
เคยคิดว่าไม่ง่ายดาย การที่เรานั้นพร้อมจะรักใคร
แต่พอเอาจริงยิ่งกว่านิยาย กลายเป็นฉันรักเธอไปทั้งใจ
เป็นอย่างนี้ได้ไงก็ไม่รู้.. ถอนใจก็ไม่ทันแล้ว

( ดนตรี )

เกิดเป็นความรักขึ้นได้ยังไง
ยังงงหัวใจตัวเองอยู่ เหมือนกัน
ว่าทำไมฉัน นั้นดูแปลกไป
ใครจะไปรู้ว่าความรักมันจะเกิดขึ้นตอนไหน
โวโฮ..

รู้ตัวอีกทีก็รักเธอไปแล้ว
และฉันคงไม่แคล้ว ต้องคิดถึงเธออย่างคนบ้า
อยู่ๆใจก็เผลอมันละเมอ พูดชื่อเธอก็มันอยากเจอ
คิดว่าจะไหวแต่สุดท้ายทนไม่ไหว
แค่ที่พักที่รักเธอหมดใจ ให้ทำเช่นไร..โวโฮ..

รู้ตัวอีกทีก็รักเธอไปแล้ว
และฉันคงไม่แคล้ว ต้องคิดถึงเธออย่างคนบ้า
อยู่ๆใจก็เผลอมันละเมอ พูดชื่อเธอก็มันอยากเจอ
คิดว่าจะไหวแต่สุดท้ายทนไม่ไหว
แค่ที่พักที่รักเธอหมดใจ ให้ทำเช่นไร..โวโฮ..
ถอนใจก็ไม่ทันแล้ว

( ดนตรี )

ถอนใจก็ไม่ทันแล้ว

มิวสิควิดีโอ รักไปแล้ว แบงค์ โมเดิร์น x F FIN

เพลง : รักไปแล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน : แบงค์ โมเดิร์น x F FIN
เนื้อร้อง/ทำนอง : แบงค์ โมเดิร์น
เรียบเรียง : ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend