คอร์ดเพลง ขอให้เธอ Paper

  
Text   
คอร์ดเพลง ขอให้เธอ Paper

ศิลปิน : Paper
Lyrics : Jus Min
คอร์ด : G,D,Em,F,Am,Bm


INTRO | Em D | C | Em D | C |

Em 
  จำเป็นด้วยเห
D 
รือที่เราต้องเลิ
C 
กกัน
Em 
  ที่ทำยัง
D 
นั้นฉันยังไม่เข้
C 
าใจ
Em 
  แต่พอจะ
D 
รู้ว่าเธอมีใ
C 
คร
Am 
  เพราะมันเปลี่ยนใ
C 
จเธอไปหมดแ
D 
ล้ว

 
ไม่เป็น
Bm 
ไร 
 
ฉัน
Em 
รู้ดี
 
แต่ก่อนที่เ
Am 
ธอจะทิ้งฉันไ
C 
ปมีเ
D 
ขา

 
ขอให้เธอมีควา
G 
มสุข
D/F# 
ขอให้เธอเจอค
Em 
นใหม่
D 
ขอให้เธอเจอ
C 
คนที่ใช่
Bm 
คนที่ไม่ใจ
Am 
ร้ายแบบฉันก็
D 
พอ
 
ให้เธอเริ่มต้
G 
นใหม่
D/F# 
 
ให้เธอเริ่ม
Em 
รักใหม่
D 
 
ให้เธอไปไ
C 
หน 
 
ก็สุ
Bm 
ขใจ
 
ไม่ต้
Am 
องมีฉันคน
D 
นี้ 
 
ให้เหนื่อยใจ

INSTRU | Em D/F# | C | Em D/F# | C |

 
ไม่เป็น
Bm 
ไร 
 
ฉัน
Em 
รู้ดี
 
แต่ก่อนที่เ
Am 
ธอจะทิ้งฉันไ
C 
ปมีเ
D 
ขา

 
ขอให้เธอมีควา
G 
มสุข
D/F# 
ขอให้เธอเจอค
Em 
นใหม่
D 
ขอให้เธอเจอ
C 
คนที่ใช่
Bm 
คนที่ไม่ใจ
Am 
ร้ายแบบฉันก็
D 
พอ
 
ให้เธอเริ่มต้
G 
นใหม่
D/F# 
 
ให้เธอเริ่ม
Em 
รักใหม่
D 
 
ให้เธอไปไ
C 
หน 
 
ก็สุ
Bm 
ขใจ
 
ไม่ต้
Am 
องมีฉันคน
D 
นี้  
E 

 
ขอให้เธอมีควา
A 
มสุข
E/G# 
ขอให้เธอเจอค
F#m 
นใหม่
E 
ขอให้เธอเจอ
D 
คนที่ใช่
C#m 
คนที่ไม่ใจ
Bm 
ร้ายแบบฉันก็
E 
พอ
 
ให้เธอเริ่ม
A 
ต้นใหม่
E/G# 
 
ให้เธอเริ่ม
F#m 
รักใหม่
E 
 
ให้เธอไปไ
D 
หน 
 
ก็สุ
C#m 
ขใจ
 
ไม่ต้
Bm 
องมีฉันคน
E 
นี้ 
 
ให้เหนื่อยใจ

OUTRO | F#m E | D | F#m E | D | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขอให้เธอ


จำเป็นด้วยเหรือที่เราต้องเลิกกัน
ที่ทำยังนั้นฉันยังไม่เข้าใจ
แต่พอจะรู้ว่าเธอมีใคร
เพราะมันเปลี่ยนใจเธอไปหมดแล้ว

ไม่เป็นไร ฉันรู้ดี
แต่ก่อนที่เธอจะทิ้งฉันไปมีเขา

ขอให้เธอมีความสุข
ขอให้เธอเจอคนใหม่
ขอให้เธอเจอคนที่ใช่
คนที่ไม่ใจร้ายแบบฉันก็พอ
ให้เธอเริ่มต้นใหม่
ให้เธอเริ่มรักใหม่
ให้เธอไปไหน ก็สุขใจ
ไม่ต้องมีฉันคนนี้ ให้เหนื่อยใจ

( ดนตรี )

ไม่เป็นไร ฉันรู้ดี
แต่ก่อนที่เธอจะทิ้งฉันไปมีเขา

ขอให้เธอมีความสุข
ขอให้เธอเจอคนใหม่
ขอให้เธอเจอคนที่ใช่
คนที่ไม่ใจร้ายแบบฉันก็พอ
ให้เธอเริ่มต้นใหม่
ให้เธอเริ่มรักใหม่
ให้เธอไปไหน ก็สุขใจ
ไม่ต้องมีฉันคนนี้

ขอให้เธอมีความสุข
ขอให้เธอเจอคนใหม่
ขอให้เธอเจอคนที่ใช่
คนที่ไม่ใจร้ายแบบฉันก็พอ
ให้เธอเริ่มต้นใหม่
ให้เธอเริ่มรักใหม่
ให้เธอไปไหน ก็สุขใจ
ไม่ต้องมีฉันคนนี้ ให้เหนื่อยใจ

มิวสิควิดีโอ ขอให้เธอ Paper

เพลง : ขอให้เธอ
ศิลปิน : Paper
Melody : Paper
For work : 0808893081
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend