คอร์ดเพลง เเล้ววันหนึ่งเธอกับฉันก็ต้องจากกันในวันที่ฤดูหนาวเปลี่ยนไป – ชีวรินท์

  
Text   

คอร์ดเพลง : เเล้ววันหนึ่งเธอกับฉันก็ต้องจากกันในวันที่ฤดูหนาวเปลี่ยนไป ชีวรินท์

คอร์ดเพลง เเล้ววันหนึ่งเธอกับฉันก็ต้องจากกันในวันที่ฤดูหนาวเปลี่ยนไป - ชีวรินท์

เพลง :

ศิลปิน : ชีวรินท์

เนื้อร้อง/ทำนอง : บีม ชีวรินท์

คอร์ดทั้งหมด : A,E,D,A


INTRO | A | E | D | A | ( 2 Times )

 
แค่บาง
A 
วัน 
 
ดวงจันทร์คง
E 
ลับฟ้า
 
เเสงน
D 
ภาส่องลงมาให้พ
A 
บกัน
 
A 
สงอาทิตย์เปรียบให้เ
E 
ป็นใจฉัน
 
คืนที่
D 
ฝนโปรยพรำตกล
A 
งมา

A 
คืนเเละวัน 
 
ที่มั
E 
นช่างเปลี่ยวเหงา
 
ให้มีเ
D 
เค่สองเรากับท้องน
A 
ภา
 
เเต่ความจ
D 
ริงหลับฝัน 
 
อยู่ในภ
A 
าพลวงตา
 
เธอก็ไ
E 
ปกไม่ลา 
 
กันสัก
A 
คำ

D 
ขอแค่เธอจงนอนห
A 
ลับฝันดี
 
ขอให้เ
E 
ธอได้มีชีวิตใ
A 
หม่
D 
ขอให้เธอจงเดินทา
A 
งตามใจ
 
ขอให้ใ
E 
ครสักคน 
 
ดูแลเ
A 
ธอ

INSTRU | A | E | D | A | ( 2 Times )

A 
ในบางวัน 
 
เว
E 
ลาที่เธอยิ้ม
 
เเต่ความจ
D 
ริงเธอนั้นลับหาย
A 
ไป
 
D 
องบางอย่าง 
 
ที่เ
A 
ธอให้เอาไว้
 
อยู่ใน
E 
ใจของฉันตลอด
A 
มา

 
เเ
A 
ล้ววันนึงฉันจึ
E 
งจะโหยหา
 
บางเว
D 
ลาที่เคยมีเ
A 
รา
 
อยากขอโ
D 
ทษเรื่องวันนั้นเรื่องของวั
A 
นเก่าๆ
 
เรื่องที่สอ
E 
งเรา 
 
จับ
D 
มือเดินไปพร้อ
A 
มกัน

D 
ขอแค่เธอจงนอนห
A 
ลับฝันดี
 
ขอให้เ
E 
ธอได้มีชีวิตใ
A 
หม่
D 
ขอให้เธอจงเดินทา
A 
งตามใจ
 
ขอให้ใ
E 
ครสักคน 
 
ดูแลเ
A 
ธอ

OUTRO | A | E | D | A | ( 2 Times ) | D | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เเล้ววันหนึ่งเธอกับฉันก็ต้องจากกันในวันที่ฤดูหนาวเปลี่ยนไป


แค่บางวัน ดวงจันทร์คงลับฟ้า
เเสงนภาส่องลงมาให้พบกัน
แสงอาทิตย์เปรียบให้เป็นใจฉัน
คืนที่ฝนโปรยพรำตกลงมา

คืนเเละวันที่มันช่างเปลี่ยวเหงา
ให้มีเเค่ 2 เรากับท้องนภา
เเต่ความจริงหลับฝันอยู่ภาพลวงตา
เธอก็ไปกับโดยไม่ลากันสักคำ

ขอแค่เธอจงนอนหลับฝันดี
ขอให้เธอได้มีชีวิตใหม่
ขอให้เธอจงเดินทางตามใจ
ขอให้ใครสักคนช่วยดูแลเธอ

ในบางวันเวลาที่เธอยิ้ม
เเต่ความจริงเธอนั้นลับหายไป
ของบางอย่างที่เธอให้เอาไว้
อยู่ในใจของฉันตลอดมา

เเล้ววันนึงฉันจึงจะโหยหา
บางเวลาที่เคยมีเรา
อยากขอโทษเรื่องวันนั้นเรื่องของวันเก่าๆ
เรื่องที่ 2 เราจับมือเดินไปพร้อมกัน

ขอแค่เธอจงนอนหลับฝันดี
ขอให้เธอได้มีชีวิตใหม่
ขอให้เธอจงเดินทางตามใจ
ขอให้ใครสักคนช่วยดูแลเธอ

มิวสิควิดีโอ เเล้ววันหนึ่งเธอกับฉันก็ต้องจากกันในวันที่ฤดูหนาวเปลี่ยนไป ชีวรินท์

เพลง เเล้ววันหนึ่งเธอกับฉันก็ต้องจากกันในวันที่ฤดูหนาวเปลี่ยนไป
ศิลปิน : ชีวรินท์
เรียบเรียง บีม ชีวรินท์
ติดต่องาน 0929876534
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend