คอร์ดเพลง ฤดูฝนฤดูเหงา – เนม สุรพงศ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฤดูฝนฤดูเหงา เนม สุรพงศ์

คอร์ดเพลง ฤดูฝนฤดูเหงา - เนม สุรพงศ์

เพลง :

ศิลปิน : เนม สุรพงศ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์

คอร์ดทั้งหมด : A,D,E,F#m


INTRO | A | E | F#m | D |
INTRO | A | E | F#m | D | ( 2 Times )

A 
  ฝนที่โปร
E 
ยปราย
F#m 
  เฮ็ดให้หัวใ
D 
จอ้ายหวั่น
A 
  เมื่อเธอหา
E 
ยไป
F#m 
  แบบบ่ได้
D 
ร่ำลากัน
A 
  เธออยู่ห
E 
นใด
F#m 
  ฮู้บ่ว่
D 
ามีไ
E 
ผเขาเฝ้าค
A 
อย 
 
โอ้.
E 
.

 
ยืนอยู่ริมหน้
F#m 
าต่าง 
 
มองดูฝนที่ล่
E 
นไหล
 
แนมไปรอบ
F#m 
ๆกาย 
 
เจอแค่เพียงความว่า
E 
งเปล่า
 
ฤดูฝนของอ้
D 
าย 
 
กลายเป็นฤดูเห
E 
งา..

 
ฝนที่ตกล
F#m 
งมา 
 
คือจั่งหยดน้ำ
D 
ตา
 
ให้กลับคืนมา
A 
สา 
 
คนที่ถ่ามันเหง
E 
าใจ
 
ไผสิคอยกอ
F#m 
ดเจ้า 
 
ยามที่ฟ้าฮ้อ
D 
งใส่
 
ตอนที่เจ้าต
A 
กใจ 
 
แม่นผู้ใดสิปลอบข
E 
วัญ

 
ในคืนที่ฝน
F#m 
พร่ำ 
 
หนาวจนใจสะ
D 
บั้น
 
เจ่าสิคิดพ้อ
A 
กันแนบ่น้อ 
 
ยามพ้
E 
อฝน
 
ฝนที่ตกแฮ
F#m 
งๆ 
 
แฮ่งคิดฮอดบา
D 
งคน
 
หรือเจ่ามี
A 
คน 
 
กางห่มให้อยู่ข้า
E 
งกาย
 
จั่งบ่กลับ
A 
มา  
E 
(โว่โอ่โอๆๆ)

INSTRU | F#m | D | A | E | ( Times )

 
ยืนอยู่ริมหน้
F#m 
าต่าง 
 
มองดูฝนที่ล่
E 
นไหล
 
แนมไปรอบ
F#m 
ๆกาย 
 
เจอแค่เพียงความว่า
E 
งเปล่า
 
ฤดูฝนของอ้
D 
าย 
 
กลายเป็นฤดูเห
E 
งา.. 
 
โอ้..

 
ฝนที่ตกล
F#m 
งมา 
 
คือจั่งหยดน้ำ
D 
ตา
 
ให้กลับคืนมา
A 
สา 
 
คนที่ถ่ามันเหง
E 
าใจ
 
ไผสิคอยกอ
F#m 
ดเจ้า 
 
ยามที่ฟ้าฮ้อ
D 
งใส่
 
ตอนที่เจ้าต
A 
กใจ 
 
แม่นผู้ใดสิปลอบข
E 
วัญ

 
ในคืนที่ฝน
F#m 
พร่ำ 
 
หนาวจนใจสะ
D 
บั้น
 
เจ่าสิคิดพ้อ
A 
กันแนบ่น้อ 
 
ยามพ้
E 
อฝน
 
ฝนที่ตกแฮ
F#m 
งๆ 
 
แฮ่งคิดฮอดบา
D 
งคน
 
หรือเจ่ามี
A 
คน 
 
กางห่มให้อยู่ข้า
E 
งกาย

 
ฝนที่ตกล
F#m 
งมา 
 
คือจั่งหยดน้ำ
D 
ตา
 
ให้กลับคืนมา
A 
สา 
 
คนที่ถ่ามันเหง
E 
าใจ
 
ไผสิคอยกอ
F#m 
ดเจ้า 
 
ยามที่ฟ้าฮ้อ
D 
งใส่
 
ตอนที่เจ้าต
A 
กใจ 
 
แม่นผู้ใดสิปลอบข
E 
วัญ

 
ในคืนที่ฝน
F#m 
พร่ำ 
 
หนาวจนใจสะ
D 
บั้น
 
เจ่าสิคิดพ้อ
A 
กันแนบ่น้อ 
 
ยามพ้
E 
อฝน
 
ฝนที่ตกแฮ
F#m 
งๆ 
 
แฮ่งคิดฮอดบา
D 
งคน
 
หรือเจ่ามี
A 
คน 
 
กางห่มให้อยู่ข้า
E 
งกาย
 
จั่งบ่กลับ
A 
มา.. 
 
(โว่โอ่โอๆๆ)

OUTRO | F#m | D | A | E | ( Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฤดูฝนฤดูเหงา


ฝนที่โปรยปราย
เฮ็ดให้หัวใจอ้ายหวั่น
เมื่อเธอหายไป
แบบบ่ได้ร่ำลากัน
เธออยู่หนใด
ฮู้บ่ว่ามีไผเขาเฝ้าคอย โอ้..

ยืนอยู่ริมหน้าต่าง มองดูฝนที่ล่นไหล
แนมไปรอบๆกาย เจอแค่เพียงความว่างเปล่า
ฤดูฝนของอ้าย กลายเป็นฤดูเหงา..

ฝนที่ตกลงมา คือจั่งหยดน้ำตา
ให้กลับคืนมาสา คนที่ถ่ามันเหงาใจ
ไผสิคอยกอดเจ้า ยามที่ฟ้าฮ้องใส่
ตอนที่เจ้าตกใจ แม่นผู้ใดสิปลอบขวัญ

ในคืนที่ฝนพร่ำ หนาวจนใจสะบั้น
เจ่าสิคิดพ้อกันแนบ่น้อ ยามพ้อฝน
ฝนที่ตกแฮงๆ แฮ่งคิดฮอดบางคน
หรือเจ่ามีคน กางห่มให้อยู่ข้างกาย
จั่งบ่กลับมา (โว่โอ่โอๆๆ)

( ดนตรี )

ยืนอยู่ริมหน้าต่าง มองดูฝนที่ล่นไหล
แนมไปรอบๆกาย เจอแค่เพียงความว่างเปล่า
ฤดูฝนของอ้าย กลายเป็นฤดูเหงา.. โอ้..

ฝนที่ตกลงมา คือจั่งหยดน้ำตา
ให้กลับคืนมาสา คนที่ถ่ามันเหงาใจ
ไผสิคอยกอดเจ้า ยามที่ฟ้าฮ้องใส่
ตอนที่เจ้าตกใจ แม่นผู้ใดสิปลอบขวัญ

ในคืนที่ฝนพร่ำ หนาวจนใจสะบั้น
เจ่าสิคิดพ้อกันแนบ่น้อ ยามพ้อฝน
ฝนที่ตกแฮงๆ แฮ่งคิดฮอดบางคน
หรือเจ่ามีคน กางห่มให้อยู่ข้างกาย

ฝนที่ตกลงมา คือจั่งหยดน้ำตา
ให้กลับคืนมาสา คนที่ถ่ามันเหงาใจ
ไผสิคอยกอดเจ้า ยามที่ฟ้าฮ้องใส่
ตอนที่เจ้าตกใจ แม่นผู้ใดสิปลอบขวัญ

ในคืนที่ฝนพร่ำ หนาวจนใจสะบั้น
เจ่าสิคิดพ้อกันแนบ่น้อ ยามพ้อฝน
ฝนที่ตกแฮงๆ แฮ่งคิดฮอดบางคน
หรือเจ่ามีคน กางห่มให้อยู่ข้างกาย
จั่งบ่กลับมา.. (โว่โอ่โอๆๆ)

มิวสิควิดีโอ ฤดูฝนฤดูเหงา เนม สุรพงศ์

เพลง ฤดูฝนฤดูเหงา
ศิลปิน : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend